A technológiai változás és a kiberkockázatok vezetik a biztosítótársaságok kockázati rangsorát

Június 07, 2017

A globális biztosítási ágazatnak egyre több strukturális és technológiai változással kell szembenéznie. A biztosítók és az ágazattal foglalkozó szakértők körében készült felmérésünk szerint jelenleg ezek jelentik a legnagyobb kockázatot.

A CSFI legújabb, a PwC közreműködésével készült Insurance Banana Skins 2017 elnevezésű felmérése során 52 országban 836 biztosítási szakember és az ágazattal foglalkozó szakértő nyilatkozott a következő két-három évben várható legjelentősebb kockázatokról.

A változásmenedzsment a kockázati rangsor elejére került működési kockázatok csoportján belül vezető helyen szerepel. A felmérés aggályokat vet fel az ágazat azon képességével kapcsolatban, hogy választ adjon a digitalizáció, az új versenyhelyzet, a piaci konszolidáció és a költségcsökkentés jelentette komoly kihívásokra. Ezek a kihívások elsősorban a gyors ütemben megjelenő új technológiákból erednek, amelyek a biztosítási piac átalakulásához vezethetnek – ilyen technológia például a vezető nélküli autó, az „Internet of Things”, valamint a mesterséges intelligencia.

A második helyen az informatikai biztonsági kockázatok állnak, ami tükrözi egyrészt a biztosítótársaságokkal szembeni támadásokkal kapcsolatos növekvő aggodalmakat, másrészt a kiberbűnözéssel összefüggő kockázatok átvállalásának költségeit. Jelentős aggodalomra ad okot továbbá a biztosítótársaságok belső technológiai rendszereinek megfelelősége, valamint az elsősorban a biztosítástechnológiai („InsurTech”) szektor által teremtett új versenyhelyzet.

A magas helyezést kapott kockázatok következő csoportjában a kamatlábak, a befektetési hozamok és a makrogazdasági kockázatok szerepelnek, ami azt mutatja, hogy a gazdasági instabilitással kapcsolatos aggodalmak továbbra is meghatározóak. Bár a válaszadók elismerték, hogy érzékelhetők a növekedés jelei, a fellendülésbe vetett bizalom nem nevezhető erősnek. Ennek okai közé tartozik többek között a kínai gazdasági növekedés lassulása, a Trump-adminisztrációt jellemző protekcionizmus jelentette kockázat, valamint az európai populizmus térnyerése. A válaszadók megítélése szerint a politikai befolyásolás kockázata is meredeken emelkedett. Az Egyesült Királyság EU-ból történő kilépése ugyanakkor a biztosítótársaságok számára minimális kockázati forrás, ideértve elsősorban azokat a biztosítókat, amelyek működése a szigetország területére nem terjed ki.

A felmérés legutóbbi három kiadásában első helyre sorolt szabályozási kockázat idén nem került be az első öt kockázat közé. Ennek jelentős mértékben az az oka, hogy a közelmúlt szabályozási változtatásai beépültek a szokásos üzletmenetbe (pl. a Szolvencia II), a szabályozás költsége és bonyolultsága azonban továbbra is aggasztó.

A felmérésből kitűnik, hogy az ágazat tehetségvonzási és
-megtartási képessége a válaszadók egyre nagyobb hányadát aggasztja, különösen a digitalizáció jelentette kihívás tükrében. Ezzel szemben a biztosítótársaságok irányításával és menedzsmentjével kapcsolatos aggodalmak csökkentek. A pénzügyi válság idején ezeket a kockázatokat magasnak ítélték, azóta viszont az ágazati kezdeményezések és a szabályozói nyomás hatására jelentősen csökkentek.

A válaszadók szerint a biztosítóknak összességében egyre több kihívással kell számolniuk. A 2017-es Banana Skins Index a biztosítási ágazatban eddig nem tapasztalt mértékű aggodalmat jelez, miközben az ágazat kockázatok kezelésére való felkészültsége 2015-höz képest romlott.

„Az elmúlt három évben a szabályozás foglalta el az első helyet a kockázati listán, és ugyan továbbra is költséges és bonyolult, de a felmérés eddigi hat kiadása során most először a működési kockázatok jelentik a legnagyobb veszélyt a biztosítók számára. Az ágazaton belüli strukturális és technológiai változások felboríthatják a hagyományos üzleti modelleket. Az egyre digitálisabb termékszemlélet miatt át kell gondolni a legacy rendszerek helyzetét, ami az egész szektor számára kihívás. Ugyanakkor az olyan trendek, mint az önvezető autók, a klímaváltozás miatt növekvő és változó kárigények, vagy például a hordozható technológiák új feladatok elé állítják a biztosítótársaságokat, mind termékfejlesztés, adatkezelés vagy az árazási modellek tekintetében” – mondta Kerekes Antal, a PwC Magyarország technológiai tanácsadásért felelős cégtársa.

„A változással járó kihívások és lehetőségek egyaránt alátámasztják, mennyire létfontosságú tisztán látni, hogy hol lehet leginkább értéket teremteni, és megvizsgálni, hogy e prioritások érdekében rendelkezésre áll-e minden szükséges idő és erőforrás. Ennek a növekedési stratégiának része, hogy különbséget kell tenni a növekedést serkentő befektetések, vagyis a hasznos költségek és az alulteljesítő vagy nem hatékony működésből eredő, az üzleti növekedést nem szolgáló kiadások között, melyeket át kell alakítani, vagy ki kell küszöbölni” – tette hozzá Balázs Árpád, a PwC Magyarország könyvvizsgálati üzletágának vezetője.

Insurance Banana Skins felmérés 2017 
(Zárójelben a 2015-ös helyezés)

1

Változásmenedzsment (6)

2

Informatikai biztonsági kockázatok (4)

3

Technológia (-)

4

Kamatlábak (3)

5

Befektetési hozamok (5)

6

Szabályozás (1)

7

Makrogazdaság (2)

8

Verseny (-)

9

Emberi erőforrások (15)

10

Garantált termékek (7)

11

Politikai befolyásolás (16)

12

Üzleti gyakorlat (11)

13

Költségcsökkentés (-)

14

Menedzsment minősége (12)

15

Kockázatkezelés minősége (10)

16

Társadalmi változások (20)

17

Hírnév (18)

18

Termékfejlesztés (17)

19

Vállalatirányítás (21)

20

Tőkeellátottság (22)

21

Összetett pénzügyi eszközök (25)

22

Brexit (-)

Az Insurance Banana Skins 2017 felmérés 2017 januárjában és februárjában készült 52 ország 836 résztvevőjének válaszai alapján. A válaszadók az alábbi kategóriákból kerültek ki:

 

%

Nem életbiztosítás

29

Életbiztosítás

27

Kompozit

17

Viszontbiztosítás

7

Biztosításközvetítők

4

Egyéb

16

%

Nem életbiztosítás

29

Életbiztosítás

27

Kompozit

17

Viszontbiztosítás

7

Biztosításközvetítők

4

Egyéb

16

%

Nem életbiztosítás

29

Életbiztosítás

27

Kompozit

17

Viszontbiztosítás

7

Biztosításközvetítők

4

Egyéb

16

Kapcsolat

Simon Katalin
PR Menedzser
Tel: +36 1 461 9755
E-mail

Kövessen minket!