Csökkenő adómegfelelési teher, kihívások az adminisztráció és a cash flow terén

November 24, 2016

View this page in: English

A vállalkozások adómegfeleléssel kapcsolatos terhei évről évre egyszerűsödnek és csökkennek, az általános forgalmi adó- és a társaságiadó-bevallások benyújtását követő eljárások azonban komoly kihívást jelentenek, és hosszú időt vesznek igénybe – derül ki a Világbank-csoport és a PwC legfrissebb jelentéséből. A hosszadalmas eljárások egyes társaságok esetében a cash flow és az adminisztráció akár két éves késését is előidézhetik.

A fenti megállapítások a Paying Taxes 2017 jelentésben olvashatók, amely 190 országban vizsgálja az adófizetés egyszerűségét. A jelentés az egyes országokban egy esettanulmányban elemzett belföldi középvállalkozáson keresztül modellezi az üzleti adózást. Az idei tanulmányban első alkalommal szerepel a bevallások benyújtását követő eljárások vizsgálata.

A tanulmány általánosságban azt mutatja, hogy évről évre javulnak az adófizetés egyszerűségét tükröző fő mutatók: az adózásra fordított idő, az adófizetések száma és a teljes adómérték. A Doing Business módszertana szerinti teljes adómérték átlagosan a nyereség 40,6 százaléka, ami a tavalyi évhez képest mindössze 0,1 százalékpontos csökkenést jelent. A vizsgált társaság évente 25 befizetést teljesít (a tavalyi értékhez viszonyított csökkenés: 0,8), adókötelezettségei teljesítésére pedig összesen 251 órát, vagyis nyolc órával kevesebbet fordít, mint az elmúlt évben.

Az adókötelezettségek teljesítésére fordított idő globális átlagának nyolc órás, a korábbi évekhez képest nagyobb mértékű csökkenése az elektronikus adózási rendszerek folyamatos fejlesztését és különösen a brazil reformok hatását tükrözi. Az adófizetések száma részmutató értékének csökkenése is nagyrészt a bevallások elektronikus benyújtását és az elektronikus adófizetést lehetővé tévő rendszerek bevezetésének köszönhető, ez az intézkedés volt az adóreform leggyakoribb eleme az elmúlt évben. A teljes adómérték csekély csökkenése abból adódik, hogy 44 gazdaságban növekedtek, míg 38 gazdaságban csökkentek az adóterhek. A mutatóban ezenkívül egyszerre érzékelhető az „egyéb adók” csökkenése, valamint a nyereséget és a munkát terhelő adók ezt ellensúlyozó kismértékű növekedése.

Az idei évben kibővített kutatás eredményei azt mutatják, hogy a vállalatok számára a legnagyobb kihívást az adóbevallások adóhatóságokkal történő elfogadtatása jelentheti. Az egyes jogrendszerekben követendő eljárások jelentős eltéréseket mutatnak.

2015-ben 162 ország rendelkezett áfarendszerrel, és az esettanulmányban elemzett társaságnak 93 országban volt lehetősége az áfa visszaigénylésére. A gyors és hatékony folyamat elengedhetetlen feltétele lehet annak, hogy a társaságoknál ne merüljenek fel cash flow-problémák. Azokban a gazdaságokban, amelyekben az áfa visszaigényelhető, átlagosan valamivel több mint 14 órát vesz igénybe az áfa-visszatérítési kérelem benyújtása, a visszatérítésre azonban több mint 5 hónapot, vagyis majdnem 22 hetet kell várni. Az elemzésből az is kiderül, hogy az áfa-visszatérítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése jellemzően kevesebb időt igényel a magasabb jövedelmű gazdaságokban (közel 8 órát), mint az alacsonyabb jövedelmű gazdaságokban (közel 27 órát).  Az áfa visszaigénylése a gazdaságok 70%-ában von adóellenőrzést maga után, mely ellenőrzéseknek több mint fele (58%-a) átfogó adóellenőrzést jelent.

2015-ben a vállalkozásoknak a tanulmányban vizsgált országok közül 180 országban kellett társasági adót fizetniük. A társaságiadó-bevallás önellenőrzése ebből 74 országban valószínűleg adóellenőrzést von maga után. Az esettanulmányban elemzett társaság átlagosan csaknem 17 órát tölt a társaságiadó-bevallás korrekciójával. Az esetleges adóhatósági ellenőrzés lefolytatása valamivel több, mint 17 hetet vesz igénybe. Az alacsonyabb és a magasabb jövedelmű gazdaságokat összehasonlítva a tanulmányból az állapítható meg, hogy az alacsonyabb jövedelmű gazdaságokban kétszer nagyobb az adóellenőrzés valószínűsége, és a társaságiadó-bevallás javítása több mint kétszer annyi időt vehet igénybe.

„Mindeddig kevés információval rendelkeztünk arról, hogy mivel járnak a bevallások benyújtását követő eljárások. Az ehhez kapcsolódó új mutató arra hívja fel a figyelmet, hogy az adóhatóságok világszerte igen eltérően kezelik az áfa-visszaigényléseket és a társaságiadó-ellenőrzéseket. Reményeink szerint a kormányok az új adatok segítségével jobban rálátnak arra, hogy ezek az eljárások hogyan érintik a vállalkozásokat, és ezáltal reformokat és fejlesztéseket hajtanak végre a vállalkozások terheinek csökkentése érdekében” – hangsúlyozta Augusto Lopez-Claros, a Világbank-csoport Development Economics részleg Global Indicators csoportjának igazgatója.

 „Jóllehet tisztában vagyunk azzal, hogy a kormányok az adóbevételek növelésére kényszerülnek az állami kiadások finanszírozása érdekében, a Paying Taxes tanulmány arra mutatott rá, hogy számos országban a kormány és az adóhatóságok képesek megkönnyíteni a vállalkozások adózását azáltal, hogy megteremtik az áfa visszaigénylésének lehetőségét vagy egyszerűbbé teszik a társaságiadó-ellenőrzést. A hatékonyabb adórendszerek nemcsak segítik a vállalkozásokat, hanem ezen keresztül fokozzák a gazdasági növekedést és a beruházási kedvet is” – mondta Andrew Packman, a PwC Tax Transparency and Total Tax Contribution csoportjának vezetője. 

A kiadványról

  1. A Paying Taxes 2017 tanulmány a középvállalkozásokat egy adott évben terhelő adókat és járulékokat, valamint a bevallások benyújtását követő eljárásokkal kapcsolatos adminisztratív terheket méri. A vizsgálat kiterjed a nyereségadóra vagy társasági adóra, a munkaadók által fizetendő társadalombiztosítási járulékokra és munkát terhelő adókra, a vagyonadókra, a vagyonátruházási illetékekre, az osztalékadóra, a tőkenyereségre kivetett adókra, a pénzügyi tranzakciós illetékekre, a környezetvédelmi termékdíjra, a gépjármű- és útadókra, valamint az egyéb kisebb adókra és járulékokra. A Paying Taxes című tanulmányról további információkat a www.pwc.com/payingtaxes oldalon találhat.
  2. Az idei évben a Paying Taxes tanulmány első ízben veszi górcső alá az adóbevallás benyújtását követő eljárásokat. Az ehhez kapcsolódó új mutató a bevallások benyújtását követő két lehetséges eljárást, az áfa vagy az árukat és szolgáltatásokat terhelő adó visszaigénylését, valamint a társaságiadó-bevallás javítását értékeli.
  3. A Paying Taxes a Világbank-csoport Doing Business című jelentésének Paying Taxes című fejezetén alapul. A Doing Business jelentéssorozatról a www.doingbusiness.org weboldalon tájékozódhat.

A Világbank-csoportról

A Világbank-csoport központi szerepet játszik a mélyszegénység megállítására és a közös jólét növelésére irányuló globális erőfeszítésekben. Tagintézményei: a Világbank, amely a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (IBRD) és a Nemzetközi Fejlesztési Társulást (IDA) foglalja magában, a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC), a Nemzetközi Beruházás-biztosítási Ügynökség (MIGA), valamint a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID). Ezek az intézmények több mint 100 országban együttműködve kínálnak finanszírozást, tanácsadási szolgáltatásokat és egyéb olyan megoldásokat, melyek segítségével az országok választ találhatnak a fejlődés legsürgetőbb kihívásaira. További információt az alábbi oldalakon találhat: www.worldbank.org, www.miga.org, www.ifc.org.

Kapcsolat

Simon Katalin
PR Menedzser
Tel: +36 1 461 9755
E-mail

Kövessen minket!