Palaolaj: forradalmi változások az energiapiacon

Augusztus 30, 2013

2035-re akár 2,7 billió dollárral növelheti a globális GDP-t

 

A palaolaj kitermelés világpiacra gyakorolt hatása forradalmasíthatja az energiapiacot a következő néhány évtizedben, mivel jelentős olajár-csökkenést és magasabb globális GDP-t hozhat magával. Várhatóan geo- és üzletpolitikai változtatásra is kényszeríti az olaj- és gázvállalatokat – állítják a PwC szakértői nemrég megjelent elemzésükben. A Shale oil – the next energy revolution című tanulmány olyan lehetséges forgatókönyvvel számol, mely figyelembe veszi a jövőben potenciálisan fellendülő palaolaj kitermelésnek az olaj világpiaci árára gyakorolt hatását. A szakértők azt is vizsgálják, hogy ezek a változások hogyan befolyásolnák a szélesebb gazdaságot, valamint az olaj- és gázipart a 2035-ig tartó periódusban.

John Hawksworth, a PwC vezető közgazdásza, a jelentés társszerzőjeként elmondta: “A megnövekedett palaolaj kínálat okozta alacsonyabb olajárak jelentősen befolyásolhatják a világgazdaság evolúcióját, mivel több előállított alapanyaghoz juthatunk hozzá ugyanakkora költségek mellett. Ezen hatások okán a palaolaj kitermelés világszintű elterjedése miatt a globális GDP összesen körülbelül 2,3-3,7 százalékos növekedést könyvelhet el 2035-re. Ez nagyjából akkora mértékű változás, mintha abban az évben egy Egyesült Királyság méretű gazdaság teljesítményét még hozzáadnánk az összes GDP-hez.

Mindezek mellett az olajár csökkentés pozitív gazdasági hatása országonként meglehetősen különböző képet mutathat. Az olyan nagy olajimportáló országok, mint például India és Japán akár 4-7 százalékos növekedést tapasztalhatnak 2035-re, míg az Egyesült Államok, Kína, Németország és az Egyesült Királyság teljesítménye 2-5 százalékkal javulhat.

Ezzel ellentétben a legfőbb olajexportálók, azaz Oroszország és a Közel-Kelet szignifikáns veszteséget realizálhatnak hosszú távon, hacsak nem képesek palaolaj termelésüket magasabb szintre emelni.

„A palaolaj innovatív lehetőség a megfizethető energiaárak, a forrás diverzifikáció, az energiafüggetlenség és energiabiztonság irányában, amely hosszú távon akár a globális gazdaság újraformálásához is vezethet. Fontos azonban ezeket az előnyöket a már meglévő környezetvédelmi célokkal összhangban kezelni, helyi és globális szinten egyaránt. ” – véli Osztovits Ádám, a PwC Magyarország Üzleti Tanácsadási Szolgáltatások vezető partnere.

A PwC Magyarország szakértője szerint a palaolaj térnyerése a vállalati értéklánc megváltozását is sejteti. Így a hosszú távú előrejelzéseken alapuló, folyamatos olajár-emelkedést jósló befektetési döntéseket minden gazdasági szinten érdemes és szükséges újragondolni.

A PwC elemzése szerint a palaolaj kitermelése magában hordozza a lehetőséget, hogy a jelenlegi amerikai bázisú felhasználáson túlnőve, 2035-re a világ teljes olajkészletének 12 százalékát alkossa. Mivel az olaj kereslete viszonylagosan rugalmatlan az árváltozásokra, a PwC elemző csapata arra a következtetésre jutott (az EIA kibocsátási előrejelzését figyelembe véve), hogy 2035-re az olaj árának körülbelül 40 százalékos csökkenése lenne szükséges a kereslet olyan mértékű növekedéséhez, hogy az a felduzzadt kínálattal egyensúlyba kerülhessen. Bár megfontolandó lehetőség, hogy az olajár csökkenése akár 25 százalékon is tartható lenne, ha az OPEC csökkentené a kibocsátását - ezzel részben ellensúlyozva a megnövekedett palaolaj kitermelést.

Az elemzés szerzői szerint a palaolaj-források elérhetőségének és hozzáférhetőségének lehetősége, valamint a megnövekedett kitermelés becsült hatása az olajárakra olyan szintű változást sejtet, amely az olajipar határain messze túlmutat.

Lehetőségek és kihívások a kormányzatok, az energiaszektor szereplői és ügyfeleik számára

A tanulmány számba veszi az energiaszektorban tevékenykedők így felmerülő lehetőségeit és nehézségeit

  • A palaolaj-forrásokkal valószínűsíthetően rendelkező, jelenlegi olajimportáló országok vezetőinek szükséges megérteniük és látniuk a palaolaj-kitermelést támogató intézkedések gazdasági potenciálját, illetve az általuk megszerezhető hasznot – ráadásul szükséges mindezeket a megfelelő stratégiával egyensúlyba hozni a jelenlegi alternatív helyi és nemzeti környezetvédelmi célokkal (pl.: dekarbonizáció).
  • Az olajexportra épülő gazdaságoknak hosszú távon igazodniuk kell az alacsonyabb jövedelemáramláshoz és/vagy saját, független forrásokat kell találniuk (pl.: palaolaj, gáz).
  • A palaolaj (és palagáz) befolyásolhatja a geopolitikai erőviszonyokat azzal, hogy növelné az olyan országok energiafüggetlenségét, mint az Egyesült Államok és Kína, illetve csökkentené az OPEC befolyását.
  • Az olajvállalatoknak egyrészt újra kell gondolniuk jelenlegi portfóliójukat és tervezett projektjeiket az alacsonyabb olajárak figyelembevétele mellett, másrészt üzleti modelljeiket hozzá kell igazítaniuk a palaolaj kitermeléshez szükséges kisebb léptékű, ám jobban standardizált termelési módszerhez.
  • A jelenlegi helyzetben előrevetíthető olajáraknál alacsonyabb árszint hosszú távon szintén bevételt generálhatna az olajtól és a hozzá kapcsolódó termékektől függő vállalatoknak (pl.: petrolkemikáliák és műanyagok, légitársaságok, fuvarozási vállalatok, gépkocsi gyártók stb.)

A GDP-re vonatkozó, becsült hatások országonként és világviszonylatban összegezve az alábbi táblázatban láthatóak.

A 2035-re becsült GDP változások a palaolaj okozta 25-40 százalékos olajár-csökkenés hatására

Gazdaság

Becsült GDP változás 2035-ben

(százalékos változás az EIA által előrejelzett irányvonalhoz mérten)

India 4,6 – 7,3
Japán 4,2 – 6,8
USA 2,9 – 4,7
Németország 2,5 – 4,7
Egyesült Királyság 2,0 – 3,3
Kína 1,9 – 3,0
Brazília 1,3 – 2,0
   
Oroszország -1,2 -1,8
   
Világszinten 2,3 – 3,7

Megjegyzés: A közel-keleti régióra vonatkozóan nincsenek becsült adataink a GDP változásával kapcsolatban, de a modell szerint az ide tartozó országok számlaegyenlegét figyelembe véve esetükben 4-7 százalékos csökkenéssel számolhatunk.

Forrás: PwC analysis using the National Institute Global Econometric Model (NiGEM)

Kapcsolat

Simon Katalin

Simon Katalin

PR Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!