Másokról szól 2016/2017

 

Döntős csapatok

A város peremén projektnek két fő célja van: egyrészt tudományos forrásokra és mélyinterjúkra alapozva, a telep volt lakóinak bevonásával feldolgozza az egykori ferencvárosi Dzsumbuj történetét. A kutatás hozzájárul a városi szegénység és a stigmatizáció jelenségeinek megértéséhez, láthatóságot biztosít a lakhatási válság és a társadalmi kirekesztés problémáinak. Másrészt közösségi események létrehozásával a projekt szervezői kísérletet tesznek az egykori lokális identitás utólagos értelmezésére, a szomszédi kapcsolatok felelevenítésére, valamint a kirekesztés és megbélyegzés nélküli társadalmi párbeszédre. A szervezők - a lakókkal közösen kialakítva a programot - filmvetítést, fotókiállítást, beszélgetéseket, családi pikniket, gyerekprogramokat terveznek jövő tavaszra az egykor Dzsumbujban élőknek, valamint a budapesti és kifejezetten a ferencvárosi lakosoknak. Egyfajta érzékenyítő platformot szeretnének, ahol a személyes kontaktussal csökkennek a társadalmi távolságok és előítéletek.

Csapattagok: Cseke Balázs, Thury Lili, Thury György, Vigvári András

Az Amigos a gyerekekért Alapítvány egy olyan jótékonysági szervezet, mely játszva tanítja és motiválja a Budapest kórházaiban gyógyuló beteg gyermekeket. Hagyományos és különleges nyelvek tanítására is fókuszálunk, így a gyerekek tanulhatnak angolt, németet, olaszt, franciát és spanyolt is tőlünk, de akár oroszt vagy vietnámit is. Az idei tanévben 34 Amigo látogatja a beteg lurkókat három kórházban: a II. számú Gyermekgyógyászati Klinikán, a Szent László Kórházban és az I. számú Gyermekgyógyászati Klinikán. Az Amigo-lét, azonban nem merül ki a kórházba járással. A folyamatosan végzett sokszínű háttérmunkák mellett a közös programok rendszeresek, melyek alkalmával még szorosabbra húzzuk a baráti szálakat a csapaton belül.

Csapattagok: Fábián Sára, Molnár Noémi, Erdős Kata, Fehér Balázs

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen 2012 óta működő fenntarthatósági kutatócsoport, a MOME Ecolab napjaink ökológiai és társadalmi kihívásaira keres válaszokat az öko-design és szociálisan érzékeny design eszközeivel, interdiszciplináris megközelítéssel. A jelenleg 4 fős boarddal működő labor tevékenységének helyszíne a MOME és többek között a borsod megyei Bódva-völgy, Magyarország egyik legszegényebb térsége. A Bódvapakk elnevezésű kezdeményezés a nehéz körülmények között élő csecsemők- és kisgyermekek egészségügyi körülményeinek javítására fókuszál a design segítségével. Az új termékcsalád fejlesztésére egy kutatócsoport állt össze 2015 őszén, melynek tagjai a board tagok mellett a MOME Design Intézetének alumnái, jelenlegi textiltervező, grafikus és a Doktori Iskolánk hallgatói közül kerültek ki.

Csapattagok: Szerencsés Rita, Fehér Borbála, Burány Veronika, Kovács Mónika

Projektjük fókuszában a környezettudatosságra való nevelés fontosságának hangsúlyozása áll. Mindezt egy olyan általános iskolában tervezik megvalósítani, ahol tanulásban akadályozott tanulók, valamint autizmus spektrum zavarban érintett gyermekek tanulnak. A XVIII. kerületben található intézmény, ismert nevén a SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) öko életmód tanúsítvánnyal rendelkezik, és ezzel a projekttel is ezt az arculatát szeretnék erősíteni. Célcsoportjuk az intézmény alsó tagozatos tanulói, hogy minél korábbi életkorban elkezdődjön a környezet védelmének tudatosítása. Céljuk, hogy a gyermekek tisztában legyenek a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos életmód jelentőségével, azzal, hogyan óvhatják meg környezetüket. Ennek érdekében egy szelektív hulladékgyűjtő cég (Recobin, a környezetbarát szelektív hulladékgyűjtő) bevonásával terveztek egy projekthetet, mely a fent említett témát több oldalról, részletesen járná körül.

Csapattagok: Bencsik Orsolya, Fekete Krisztina, Tőrös Éva, Jankovszki Anna, Horhi Anett

A Medve Matek Élménynap célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az ország különböző részein élő matematika iránt érdeklődő gyerekeket, szüleiket és a tehetséggondozással foglalkozó pedagógusokat. A nap folyamán a gyerekeknek szervezett játékos, logikai vetélkedőkön és foglalkozásokon keresztül a szülők betekinthetnek a matematikai tehetséggondozás kulisszái mögé. A tanárok kerekasztal-beszélgetéseken és a bemutató foglalkozásokon oszthatják meg egymással a tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalataikat, ötleteiket.

Csapattagok: Klausz Milán, Füstös Vivien, Farkas Margit, Dian Csenge, Hadfi János

Az értelmi akadályozottsággal élő emberek számára is fontos, hogy el tudják helyezni magukat a világban, szűkebb környezetükben; hogy helyes képük alakuljon ki önmagukról, beleértve nemi hovatartozásukat, szerepüket és a szerep betöltésével járó lelki (érzelmi, akarati) tulajdonságokat, fizikai tudnivalókat. A „Felnőnénk, ha felnőhetnénk” című pályázat filozófiája: pedagógiai kísérés-tanácsadás a nemi szerep általuk elérhető, több szempontból korlátozott betöltéséhez. A pályázat megvalósításának kulcsszavai: információnyújtás, motiválás, készségfejlesztés. Cél a globális társadalmi szemléletformálás, hiszen ez egy olyan feladat, amihez szükséges a közösség, a szülők és gyógypedagógusok összefogása és együttműködése. Tervük egy hiteles, modern szemléletű és aktuális témákat feldolgozó foglalkozás-sorozat megtartása lenne. Beszélhetünk róla? IGEN! Beszélnünk kell róla? IGEN! Megtehetjük? IGEN! Meg kell tennünk? IGEN! Döntsük el EGYÜTT!

Csapattagok: Kotroczó Anna, Soós Írisz, Márta Attila, Farkas-Csamangó Petra, Tóth Dorina

A szabadulószoba egy izgalmas és trendi csapatjáték - egy órád van arra, hogy kijuss egy feladványokkal teli zárt szobából. Amellett, hogy ez egy izgalmas és pörgős játék, hasznos is: fejleszti a logikát, a csapatmunkát, a kreativitást, a problémamegoldó készséget. És még fontosabb: sikerélményt ad a játékosoknak. Van egy olyan csoport, akiknek az életéből a sikerélmény szinte teljesen hiányzik: a középiskolás korú szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokéból. A sikerélmény pedig nagyon fontos, mert önbizalmat, pozitív megerősítést ad, és ezáltal motivál. Amikor ezek a gyerekek sikeresen kijutnak egy szabadulószobából, az hatalmas löketet ad nekik a mindennapi problémák megoldásához is. Bár Magyarországon a szabadulószobák népszerűsége töretlen, ezeknek a fiataloknak szinte elérhetetlen a játék, még ha sokat is segíthetne nekik. Felismerve ezt az igényt, a csapat megtalálta a módját, hogy juttathatnák el a szabaduló szobákat a fiatalokhoz - így született meg a mobilizált szabadulószoba, a Fortély-sátor ötlete, amivel önkéntes alapon immár több mint egy éve járják az országot.

Csapattagok: Szabó Csaba, Valuska Sára, Kiss Ákos

Az “Életrevalók” című programsorozat célja, hogy gyermekotthonban élő gyermekek számára olyan, a “nagybetűs életben” szükséges gyakorlati ismereteket nyújtson, melyeket sajátos életkörülményeikből adódóan máshol nem igazán sajátíthatnak el. A tematika tartalmazza azokat a sarkalatos problémaköröket, melyek kifejezetten érinthetik és veszélyeztetik a családon kívül felnövő gyerekeket, s amelyekről jellemzően nincs kivel beszélgetniük. A programokon olyan gyermekek vesznek részt, akiket - egy másik projektünk keretében - egy-egy egyetemista fiatal mentorál, s a cél hogy a rendezvényeken együtt vegyenek részt, az ott hallottakat, látottakat később közösen dolgozzák fel, beszéljék meg. A témák között szerepel a természetvédelmi tudatosság, KRESZ és elsősegély, drog és AIDS prevenció, ügyintézés hivatalos helyeken, szakmák és nyelvtanulás népszerűsítése. Mindezeket olyan előadók ismertetik, akiket a gyerekek példaképnek tekintenek, s hitelt érdemlően tudnak beszélni az adott problémáról.

Csapattagok: Nagy Janka, Abbas Eszter, Kis Balázs

Sokan ismerjük azt az üres fájdalmat, amikor kicsi korban dédelgetett terveinkről lebeszél a valóság, közbeszól a rideg racionalitás, vagy épp az elérhető eszközök hiányában kénytelenek vagyunk újragondolni a “Mi leszek ha nagy leszek?”-kérdést. A fiatal, önkéntes egyetemistákból álló csapat azzal a céllal alakult, hogy segítsenek a pénzügyi gondokkal küszködő családból származó, általános iskolás gyermekeknek abban, hogy nehézségeik ellenére ne veszítsék el a motivációt álmaik megvalósításához, ezáltal pedig visszavezessék, illetve segítsék őket az iskolai tanulásban. Két hetente tartanak foglalkozásokat, ahol a házi feladat és az iskolai tananyag játékos, interaktív megbeszélésén túl csoportos programokkal várják az érdeklődőket, és személyre szabott élményekkel, újszerű és intenzív tapasztalatokkal, életre szóló emlékekkel próbáljuk ösztönözni a gyerekeket arra, hogy merjenek erőfeszítéseket tenni magukért és az álmaikért.

Csapattagok: Nusser Dávid, Salomvári Anna, Kiss Balázs, Kiser Bernadett, Mikus Áron

A Kalandorok Klubja hátrányos helyzetű gyerekek számára jött létre annak érdekében, hogy az iskolába kerüléskor már meglévő lemaradásokat behozzhassák és fejlesszék a szükséges mértékben ki nem alakult kompetenciákat. A sokoldalú, játékos és szórakoztató, nonformális tanulás útján megvalósuló készségfejlesztés a 2016/2017-es tanévben harmadik évébe lép. A korábbi szerepjátékot és mesevilágot projektmunka váltja fel. A heti rendszerességű foglalkozásokon a gyerekek az általuk választott témával kapcsolatos csoportos projektmegvalósítást játékos formában tanulják meg. A közös játék/munka során a szövegértést, a logikát, a modern infokommunikációs eszközök használatát, az önálló és csoportos munkát és az érzelemkifejezést fejlesztjük. A választott téma megismerése és a közösen létrehozott eredmény megvalósításáért végzett tevékenység során a felsőoktatásban és a munka világában szükséges gondolkodás és megoldóképesség alapjait is elsajátítják a gyerekek koruknak megfelelő mélységben.

Csapattagok: Horváth Csenge, Tóth Réka Nóra, Horváth Fanni

 

Zsűritagok

  • Debre Krisztina - Kovács Zoltán Alapítványi Óvoda
  • Kovács Róbert - Aquacomet Kft.
  • Szűcs Márta - PwC Magyarország, cégtárs
  • Radványi László - PwC Magyarország, cégtárs

 

loading-player

A videó jelenleg nem elérhető.

Kapcsolat

Simon Katalin
PR Menedzser, PwC Hungary
Tel: +36 1 461 9755
E-mail

Kövessen minket!