Magabiztos vezetők bizonytalan vizeken

9. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés

2020-ra lassulást jósol a magyarországi vezérigazgatók zöme a hazai-, és a világgazdaság növekedését illetően, ám a vezetők négyötöde továbbra is bizakodó vállalata bevételeinek növekedési kilátásaiban. Felmérésünk legfőbb megállapításait alább foglaltuk össze.

Kiadvány megtekintése

Infovideó a Magyarországi Vezérigazgató Felmérésről

Videónkban 223 magyarországi vezérigazgató véleményét mutatjuk be gazdasági kilátásokról, vállalatuk növekedési előrejelzéséről, a munkaerő fejlesztésének lehetőségeiről és kihívásairól, a klímaváltozásról, a kibertér szabályozásáról és a digitális adatvédelemről.

Versenyhelyzetben

Míg a magyar gazdasági növekedéssel kapcsolatos optimizmus soha nem látott szintre esett vissza, a vezetők négyötöde továbbra is bizakodó vállalata bevételeinek növekedési kilátásait illetően

A magabiztosság a versenytársakhoz viszonyított pénzügyi teljesítmény értékelésében is visszaköszön: a vállalatok több mint fele jobbnak ítéli működési eredményeit, mint a konkurens vállalkozásokét.

A növekedés egyéb dimenzióiról

Képzés mindenekelőtt

Ma már nem kérdés, hogy szükség van-e a munkatársak folyamatos fejlesztésére, felzárkóztatására. Ami viszont az idei kutatásunkból kirajzolódott, hogy azon vállalatok vezetői, amelyek élen járnak a képzésekben, bizakodóbbak mind a magyar, mind a világgazdaság növekedése terén. A cég bevételeivel kapcsolatban rövidebb távon - a következő egy évre nézve - nem látszik ilyen hatás, viszont hároméves időtávon vizsgálva a kérdést, a képzések tekintetében fejlettebb vállalatok jelentősen optimistábbak.

Mit tesznek a vállalatok a munkavállalók fejlesztéséért?

Igény kooperációra

A vállalatok többséget a kibertér szabályozása, és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés tölti el aggodalommal.

Összességében nem meglepő, hogy a cégvezetők arra a kérdésre, hogy mely technológia kapcsán kéne kooperálnia a magyar államnak és a vállalatoknak, a digitális adatvédelmet és a kiberbiztonságot jelölték meg az első két helyen szinte holtversenyben. Ettől elmaradva, de dobogós helyen áll a mesterséges intelligencia szabályozása.

További vélemények és aggodalmak kiberbiztonsági stratégiáról

Ingerküszöb alatt...

Tavaly azt tapasztaltuk, hogy megduplázódott azok aránya, akik a klímaváltozásra mint fenyegető tényezőre gondolnak. Idén azonban alig érzékelhető elmozdulás, vagyis a Föld jövője, mint kiemelten kezelendő probléma, nem került be a fenyegetések top tízes listájába. Ha az első számú vezetők nem is érzik cégük növekedésére nézve a klímaváltozást veszélynek, kétharmaduk felismerte, hogy a zöld kezdeményezések javítják a vállalatuk reputációját. A megkérdezettek közel fele realizálta, hogy új termékek és szolgáltatások is teremthetőek ezáltal.

Hogy néz ki a kockázatot jelentő tényezők toplistája?
CEO 9

"A bizonytalan gazdasági környezetben a védekező álláspont taktikusnak tűnhet, de lehet, hogy már rövid távon is kontraproduktív. Ha például csökkentjük a befektetéseinket - az emberekbe, az új technológiákba - akkor a kihívások elől menekülünk. Változni akkor is szükségszerű, ha éppen nagyon kényelmetlen megtenni a következő lépést. Vezetőként nem lehetünk hatással a demográfiai tendenciákra, amelyek kihívások elé állítanak bennünket a munkaerő-toborzás és -megtartás területén, de komoly lépéseket tehetünk, hogy az alkalmazottainkat képezzük és fejlesszük. Akik így cselekszenek hosszú távon képesek megtartani munkatársaikat, miközben agilisabb munkaerővel lehetnek a változás alakítói."

Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország vezérigazgatója

A felmérésről

Világszerte huszonharmadik éve, Magyarországon már kilencedik alkalommal térképezzük fel, hogy a cégek első számú döntéshozói hogyan látják vállalatuk, iparáguk, és az általános üzleti közeg lehetőségeit, kihívásait, problémáit.

Személyes megkérdezésen alapuló kutatásunk (melyet 2019 októbere és decembere között végeztünk) egyedülálló betekintést nyújt a magyarországi vezérigazgatók terveibe, és az általuk képviselt stratégiai irányvonalakba. Egyúttal összehasonlíthatóvá teszi a magyar vállalatvezetők nézeteit a világ vezető döntéshozóinak elképzeléseivel is.

A felmérés során szakmai partnerünk a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ).

A 9. Magyarországi Vezérigazgató Felmérésben megkérdezett vezetőknek március 5-én, a Nemzeti Galériában mutattuk be az eredményeket.

Kapcsolat

Dr. Lőcsei Tamás

Dr. Lőcsei Tamás

Ügyvezető igazgató, PwC Hungary

Dr. Koncz Barbara

Dr. Koncz Barbara

Cégtárs, PwC Hungary

Simon Katalin

Simon Katalin

PR Senior Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!