Magabiztos vezetők bizonytalan vizeken

9. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés

2020-ra lassulást jósol a magyarországi vezérigazgatók zöme a hazai-, és a világgazdaság növekedését illetően, ám a vezetők négyötöde továbbra is bizakodó vállalata bevételeinek növekedési kilátásaiban. Felmérésünk legfőbb megállapításait alább foglaltuk össze.

Kiadvány megtekintése
Bob Moritz, Global Chairman, previews PwC's 22nd CEO Survey

Infovideó a Magyarországi Vezérigazgató Felmérésről

Videónkban 223 magyarországi vezérigazgató véleményét mutatjuk be gazdasági kilátásokról, vállalatuk növekedési előrejelzéséről, a munkaerő fejlesztésének lehetőségeiről és kihívásairól, a klímaváltozásról, a kibertér szabályozásáról és a digitális adatvédelemről.

Versenyhelyzetben

Míg a magyar gazdasági növekedéssel kapcsolatos optimizmus soha nem látott szintre esett vissza, a vezetők négyötöde továbbra is bizakodó vállalata bevételeinek növekedési kilátásait illetően

A magabiztosság a versenytársakhoz viszonyított pénzügyi teljesítmény értékelésében is visszaköszön: a vállalatok több mint fele jobbnak ítéli működési eredményeit, mint a konkurens vállalkozásokét.

A növekedés egyéb dimenzióiról

Képzés mindenekelőtt

Ma már nem kérdés, hogy szükség van-e a munkatársak folyamatos fejlesztésére, felzárkóztatására. Ami viszont az idei kutatásunkból kirajzolódott, hogy azon vállalatok vezetői, amelyek élen járnak a képzésekben, bizakodóbbak mind a magyar, mind a világgazdaság növekedése terén. A cég bevételeivel kapcsolatban rövidebb távon - a következő egy évre nézve - nem látszik ilyen hatás, viszont hároméves időtávon vizsgálva a kérdést, a képzések tekintetében fejlettebb vállalatok jelentősen optimistábbak.

Mit tesznek a vállalatok a munkavállalók fejlesztéséért?

Igény kooperációra

A vállalatok többséget a kibertér szabályozása, és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés tölti el aggodalommal.

Összességében nem meglepő, hogy a cégvezetők arra a kérdésre, hogy mely technológia kapcsán kéne kooperálnia a magyar államnak és a vállalatoknak, a digitális adatvédelmet és a kiberbiztonságot jelölték meg az első két helyen szinte holtversenyben. Ettől elmaradva, de dobogós helyen áll a mesterséges intelligencia szabályozása.

További vélemények és aggodalmak kiberbiztonsági stratégiáról

Ingerküszöb alatt...

Tavaly azt tapasztaltuk, hogy megduplázódott azok aránya, akik a klímaváltozásra mint fenyegető tényezőre gondolnak. Idén azonban alig érzékelhető elmozdulás, vagyis a Föld jövője, mint kiemelten kezelendő probléma, nem került be a fenyegetések top tízes listájába. Ha az első számú vezetők nem is érzik cégük növekedésére nézve a klímaváltozást veszélynek, kétharmaduk felismerte, hogy a zöld kezdeményezések javítják a vállalatuk reputációját. A megkérdezettek közel fele realizálta, hogy új termékek és szolgáltatások is teremthetőek ezáltal.

Hogy néz ki a kockázatot jelentő tényezők toplistája?

223

magyarországi vezérigazgatót kérdeztünk 2019 őszén a következő évi várakozásairól

81%

bizakodó cége bevételeinek növekedési kilátásaiban a következő egy évben

43%

számít vállalata létszámnövekedésére 2020-ban

29%

tervez cégével új piacra lépni annak reményében, hogy vállalata növekedjen

"A bizonytalan gazdasági környezetben a védekező álláspont taktikusnak tűnhet, de lehet, hogy már rövid távon is kontraproduktív. Ha például csökkentjük a befektetéseinket - az emberekbe, az új technológiákba - akkor a kihívások elől menekülünk. Változni akkor is szükségszerű, ha éppen nagyon kényelmetlen megtenni a következő lépést. Vezetőként nem lehetünk hatással a demográfiai tendenciákra, amelyek kihívások elé állítanak bennünket a munkaerő-toborzás és -megtartás területén, de komoly lépéseket tehetünk, hogy az alkalmazottainkat képezzük és fejlesszük. Akik így cselekszenek hosszú távon képesek megtartani munkatársaikat, miközben agilisabb munkaerővel lehetnek a változás alakítói."

Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország vezérigazgatója

A felmérésről

Világszerte huszonharmadik éve, Magyarországon már kilencedik alkalommal térképezzük fel, hogy a cégek első számú döntéshozói hogyan látják vállalatuk, iparáguk, és az általános üzleti közeg lehetőségeit, kihívásait, problémáit.

Személyes megkérdezésen alapuló kutatásunk (melyet 2019 októbere és decembere között végeztünk) egyedülálló betekintést nyújt a magyarországi vezérigazgatók terveibe, és az általuk képviselt stratégiai irányvonalakba. Egyúttal összehasonlíthatóvá teszi a magyar vállalatvezetők nézeteit a világ vezető döntéshozóinak elképzeléseivel is.

A felmérés során szakmai partnerünk a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ).

A 9. Magyarországi Vezérigazgató Felmérésben megkérdezett vezetőknek március 5-én, a Nemzeti Galériában mutattuk be az eredményeket.

Kapcsolat

Dr. Lőcsei Tamás

Ügyvezető igazgató, PwC Hungary

Dr. Koncz Barbara

Igazgató, PwC Hungary

Simon Katalin

PR Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!