Regisztrált mérlegképes könyvelők szakmai továbbképzése

1. Képzés - Számviteli kérdések, aktualitások

2017. december 11. (BETELT!) vagy 2018. ősz.

Témakör: Számvitel 
Szakterület: Vállalkozási szakterület
Kreditpont: 8
Időtartam: 9.00-16.30
Részvételi díj: 29 000 Ft+Áfa/ fő

Tematika:

 • Magyar számviteli törvény változásai:
  • Módosító jogszabályok és hatálybalépés
  • Mérleggel kapcsolatos változások
  • Eredménykimutatással kapcsolatos változások
  • A kiegészítő melléklettel és az üzleti jelentéssel kapcsolatos változások
  • Az IFRS-ek szerinti éves beszámolóval kapcsolatos változások
  • Egyéb változások
  • A vállalkozásokat és mérlegképes könyvelőket érintő számviteli kormányrendeletek 2017. évi változásai
  • Követelésekkel kapcsolatos elszámolások különös tekintettel a jogszabályváltozásokra
 • Devizás tételek értékelése, devizás áttérés
 • Cash-flow készítés gyakorlati buktatói

Több

2. Képzés - Aktuális adózási ismeretek

2017. december 12. (BETELT!) vagy 2018. ősz.

Témakör: Nem számvitel
Szakterület: Vállalkozási szakterület
Kreditpont: 4
Időtartam: délelőtt (4 órás)
Részvételi díj: 19 500 Ft+Áfa/ fő*

Tematika

 • Személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó változások
 • Társasági adó változások
 • Általános forgalmi adó változások

Több

3. Képzés - IFRS – nemzetközi számviteli aktualitások

 2017. december 12. (BETELT!) vagy 2018. ősz.

Témakör: Számvitel
Szakterület: IFRS
Kreditpont: 4
Időtartam: délután (4 órás)
Részvételi díj: 19 500 Ft+Áfa/ fő*

Tematika

Lízingek:

 • Nyereségadók és halasztott adó az IFRS világában
  • adók besorolásának általános szabályai
  • a halasztott adó koncepciója és bemutatásának szükségessége
  • halasztott adó számításának módszere
  • átmeneti különbözetek fogalma, típusai és azonosítása
  • eszközök és kötelezettségek adóértékének meghatározása
  • alkalmazandó adókulcs meghatározása
  • halasztott adó elszámolása
  • elhatárolt veszteségek halasztott adó hatása, kapcsolódó szabályok bemutatása
  • halasztott adó esettanulmány bemutatása
 • Hatályos pénzügyi instrumentum standardokról röviden (IAS32, IAS 39, IFRS 7)
  • standardok hatályának bemutatása
  • pénzügyi instrumentumok azonosítása, pénzügyi eszközök és kötelezettségek fogalma
  • pénzügyi eszközök típusai, besorolásának alapvető szabályai, értékelésük példákon keresztül történő bemutatása
  • kötelezettség és tőke megkülönböztetése, kapcsolódó szabályok bemutatása
  • pénzügyi kötelezettségek típusai, értékelésük szabályai
  • amortizált bekerülési érték bemutatása példákon keresztül
  • értékvesztés az IAS 39 szabályai szerint
  • pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó közzétételi kötelezettségek rövid ismertetése

Több

4. Képzés - Pénzintézeteket, biztosítókat érintő törvényi szabályozások aktuális kérdései, jogszabályi változások

2017. december 13. vagy 2018. ősz.

Témakör: Nem számviteli
Szakterület: Pénzügyi
Kreditpont: 4
Időtartam: délelőtt (4 órás)
Részvételi díj: 19 500 Ft+Áfa/ fő*

Tematika:

 • Jogszabályváltozások áttekintése
  • Bankszektort érintő jogszabályváltozások áttekintése
  • A 2017. január 1-től hatályos Ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet részletes ismertetése
  • A 2017. január 1-től hatályos Nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló MNB rendelet részletes ismertetése
  • IFRS 9 standardon alapuló új konszolidált szintű FINREP adatszolgáltatás tervezetének ismertetése
 • IFRS 9 szerinti besorolás kritériumai – Szerződésből eredő olyan cash flow-k, amelyek kizárólag a tőke és a kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetéseit tartalmazzák
  • IFRS 9 SPPI kritériumainak részletes ismertetése
  • Mely szerződéses cash flow-k felelnek meg a „kizárólag tőke és kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetései” feltételeknek
  • SPPI kritérium alkalmazása speciális banki termékek esetén
 • A biztosítókat érintő törvényi változások

*Amennyiben a Számviteli kérdések, aktualitások 2017. című képzésen is részt vesz (október 16. vagy december 11. napokon) úgy a képzés díja: 15 500 Ft+Áfa/fő.

Több

Kapcsolat

Szilágyi Katalin
PwC's Academy vezető
Tel: +36 1 461 9342
E-mail

László Ilona
PwC's Academy, Pénzügy és számvitel, Adó és jog
Tel: +36 1 461 9464
E-mail

Vasenszki Enikő
PwC's Academy, ACCA, DipIFR, CIPD képzések
Tel: +36 1 461 9379
E-mail

Kövessen minket!