Skip to content Skip to footer
Keresés

Loading Results

M&A szakértő menedzser képzés

A képzés célja

Az M&A piac áttekintése, a sikeres felvásárlási és integrációs folyamatok irányításához, összefogásához szükséges szakmai ismeretek és kompetenciák átadása a résztvevők számára. A képzés eredményeként az M&A szakértő átfogó képet kap a felvásárlási tranzakciók leggyakoribb kihívásairól, az átvilágítás és vállalatértékelés során felmerülő főbb kockázatokról, azok gyakorlati kezeléséről. Megismeri a tranzakciók jogi strukturálását, iránytűt kap a tranzakciók során felmerülő tipikus polgári, társasági, értékpapír-, munka- és versenyjogi gyakorlati problémákkal kapcsolatban.

Kinek szól?

Képzésünket ajánljuk mindazon cégtulajdonosnak, illetve döntéshozónak, akik vállalatfelvásárlási tranzakciót terveznek, továbbá M&A-vel foglalkozó, pénzügyi, adózási és jogi területen dolgozó szakembereknek, különösen a befektetési, bankés tőkepiaci szektor szereplőinek. A résztvevők a vállalatfelvásárlás és összeolvadás folyamatainak működésébe nyerhetnek betekintést mind jogi, mind adózási, mind számviteli területen. A képzés úgy épül fel, hogy a bevezető alapmodult követően a résztvevők munkakörüknek megfelelően választhatnak az egyes szakterületek haladó szintű moduljai közül. 

Az M&A szakértő menedzser képzés felépítése

A képzés-sorozat 4 választható modulja a fent érintett témákat részletesen tárgyalja az alábbiak szerint: 

1. DEALS

2022. március 10. 3 óra (9:00-12:00)

 • Az M&A tranzakció típusai, folyamata, tranzakciós "térkép"
 • Az M&A folyamat résztvevői, a tanácsadók szerepe
 • Az M&A folyamat főbb dokumentumai (teaser, NDA, Info memo, Indicative bid, term sheet, Binding bid, SPA)
 • Az átvilágítás célja, folyamata, lehetséges kimenetei, tipikus buktatói
 • A tranzakció árazása, a vételár elszámolás főbb típusai, előnyök, hátrányok
 • A tranzakciós szerződés, tranzakció zárása.
 • Integráció

Előadók

Bacsfay Péter
Vezető menedzser, Értékelés és gazdasági tanácsadás

Réczey Zoltán
Vezető menedzser, Értékelés és gazdasági tanácsadás

Ferencz Dániel
Vezető menedzser, Értékelés és gazdasági tanácsadás

Diósi Máté
Menedzser, Értékelés és gazdasági tanácsadás

Róka Vivien
Menedzser, Értékelés és gazdasági tanácsadás

2. JOG

2022. március 24. 3 óra (9:00-12:00) 

 • A tranzakció strukturálása és a folyamat jogi szemmel:
  részesedés- kontra eszköz-adásvétel
 • Jogi átvilágítás és annak hatásai a tranzakcióra.
 • A részvény-adásvételi szerződés főbb kérdései: polgári jogi, értékpapír-jogi és más problémák
 • A tranzakciók common law háttere: főbb angol jogi megfontolások, fogalomhasználat és ezek megjelenése a hazai szerződésekben
 • Versenyjog és compliance a tranzakció során: titoktartás az átvilágítás során, “clean teamek”, bejelentés és konzultáció a hatóságokkal
 • Munkajogi szempontok: konzultáció a munkavállalókkal és az érdekképviseleti szervekkel, munkajogi jogutódlás
 • Nemzeti bejelentési és engedélyeztetési szabályok, szabályozott iparágak sajátos eljárásai

Előadók

dr. Kelemen Dániel, LL.M.
Ügyvéd, irodai tag

dr. Faragó János
Ügyvéd, irodai tag, M&A és ingatlanjogi szakértő

dr. Szimler Gergő
Ügyvéd, M&A szakértő

dr. Zsédely Márta
Ügyvéd, irodai tag

dr. Csenterics András LL.M.
Ügyvéd, adatvédelmi szakjogász

Dr. Straubinger Zsófia
Ügyvéd, irodai tag

3. ADÓZÁS

2022. április 7. 3 óra (9:00-12:00)

 • Az adóátvilágítási munka eredményeinek bemutatása
 • Tipikus ajánlások az adásvételi szerződésben
 • Eszközátruházás vagy részesedés átruházási ügylet
 • Tranzakciók finanszírozása (pl. debt push down, kamatlevonás korlátozási szabályok, csoportos adózás)
 • Az elhatárolt veszteségek továbbvitelének speciális szabályai
 • ÁFA megfontolások az ügyletek végrehajtásakor
 • Illeték megfontolások a tranzakciók végrehajtása során

Előadók

Czilják Norbert
Menedzser Társasági adó M&A szakértő

Ablonczy Zsuzsanna
Vezető Tanácsadó M&A szakértő 

Lencsés Rita
Vezető Tanácsadó Társasági adó M&A szakértő 

4. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

2022. április 21. 3 óra (9:00-12:00)

 • A felvásárlások számvitelének alapfogalmai
 • A növekedés útjai
 • Felvásárlások kezelése az egyedi pénzügyi kimutatásokban
 • Felvásárlások kezelése a konszolidált pénzügyi kimutatásokban
 • Csoportátszervezések legfontosabb számviteli kérdései
 • A felvásárlás implementációját követő kérdések

Előadó

Balogh Roland
Vezető menedzser Accounting Advisory, FCCA

 • Részvételi díj:
  199 000 Ft + Áfa/fő
  Egy modul választása esetén: 59 900 Ft + Áfa/fő/modul 
 • A képzés nyelve:
  Magyar, részben angol nyelvű tananyaggal, mely segíti a nemzetközi terminológia elsajátítását.

Kapcsolat

László Ilona

PwC's Academy, Pénzügy és számvitel, Adó és jog, PwC Hungary

Tel: +36 30 824 1277

Kövessen minket!