Skip to content Skip to footer
Keresés

Loading Results

M&A szakértő menedzser képzés

A képzés célja

Az M&A piac áttekintése, a sikeres felvásárlási és integrációs folyamatok irányításához, összefogásához szükséges szakmai ismeretek és kompetenciák átadása a résztvevők számára. A képzés eredményeként az M&A szakértő átfogó képet kap a felvásárlási tranzakciók leggyakoribb kihívásairól, az átvilágítás és vállalatértékelés során felmerülő főbb kockázatokról, azok gyakorlati kezeléséről. Megismeri a tranzakciók jogi strukturálását, iránytűt kap a tranzakciók során felmerülő tipikus polgári, társasági, értékpapír-, munka- és versenyjogi gyakorlati problémákkal kapcsolatban.

Kinek szól?

Képzésünket ajánljuk mindazon cégtulajdonosnak, illetve döntéshozónak, akik vállalatfelvásárlási tranzakciót terveznek, továbbá M&A-vel foglalkozó, pénzügyi, adózási és jogi területen dolgozó szakembereknek, különösen a befektetési, bankés tőkepiaci szektor szereplőinek. A résztvevők a vállalatfelvásárlás és összeolvadás folyamatainak működésébe nyerhetnek betekintést mind jogi, mind adózási, mind számviteli területen. A képzés úgy épül fel, hogy a bevezető alapmodult követően a résztvevők munkakörüknek megfelelően választhatnak az egyes szakterületek haladó szintű moduljai közül. 

Az M&A szakértő menedzser képzés felépítése

A képzés-sorozat 4 választható modulja a fent érintett témákat részletesen tárgyalja az alábbiak szerint: 

1. DEALS

2021. október 29., 9:00-12:00

 • Az M&A tranzakció típusai, folyamata, tranzakciós "térkép"
 • Az M&A folyamat résztvevői, a tanácsadók szerepe
 • Az M&A folyamat főbb dokumentumai (teaser, NDA, Info memo, Indicative bid, term sheet, Binding bid, SPA)
 • Az átvilágítás célja, folyamata, lehetséges kimenetei, tipikus buktatói
 • A tranzakció árazása, a vételár elszámolás főbb típusai, előnyök, hátrányok
 • A tranzakciós szerződés, tranzakció zárása.
 • Integráció

Előadók

Földvári Roland
Igazgató, Tranzakciós Tanácsadás

Fülep Dávid
Vezető menedzser, Fúziók, felvásárlások és finanszírozási tanácsadás

Réczey Zoltán
Vezető menedzser, Értékelés és gazdasági tanácsadás

2. JOG

2021. november 10., 9:00-12:00 

 • A tranzakció strukturálása és a folyamat jogi szemmel:
  részesedés- kontra eszköz-adásvétel
 • Jogi átvilágítás és annak hatásai a tranzakcióra.
 • A részvény-adásvételi szerződés főbb kérdései: polgári jogi, értékpapír-jogi és más problémák
 • A tranzakciók common law háttere: főbb angol jogi megfontolások, fogalomhasználat és ezek megjelenése a hazai szerződésekben
 • Versenyjog és compliance a tranzakció során: titoktartás az átvilágítás során, “clean teamek”, bejelentés és konzultáció a hatóságokkal
 • Munkajogi szempontok: konzultáció a munkavállalókkal és az érdekképviseleti szervekkel, munkajogi jogutódlás
 • Nemzeti bejelentési és engedélyeztetési szabályok, szabályozott iparágak sajátos eljárásai

Előadók

dr. Kelemen Dániel, LL.M.
Ügyvéd, irodai tag

dr. Firniksz Judit
Ügyvéd, versenyjogász, a GVH volt vezető munkatársa, az M&A terület szakértője

dr. Storczer Szilvia, LL.M.
Ügyvéd, M&A, bank- és tőkepiaci szakértő 

dr. Faragó János
Ügyvéd, irodai tag, M&A és ingatlanjogi szakértő

dr. Szimler Gergő
Ügyvéd, M&A szakértő

dr. Szűcs László
Ügyvéd, irodai tag, munkajogász

dr. Zalai Péter LL.M.
Ügyvéd, irodai tag

dr. Csenterics András LL.M.
Ügyvéd, adatvédelmi szakjogász

3. ADÓZÁS

2021. november 29., 9:00-12:00 

 • Az adóátvilágítási munka eredményeinek bemutatása
 • Tipikus ajánlások az adásvételi szerződésben
 • Eszközátruházás vagy részesedés átruházási ügylet
 • Tranzakciók finanszírozása (pl. debt push down, kamatlevonás korlátozási szabályok, csoportos adózás)
 • Az elhatárolt veszteségek továbbvitelének speciális szabályai
 • ÁFA megfontolások az ügyletek végrehajtásakor
 • Illeték megfontolások a tranzakciók végrehajtása során

Előadók

Czilják Norbert
Menedzser Társasági adó M&A szakértő

Szilágyi Bálint
Menedzser Áfa M&A szakértő

Lencsés Rita
Vezető Tanácsadó Társasági adó M&A szakértő 

4. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

2021. december 10., 9:00-12:00

 • A felvásárlások számvitelének alapfogalmai
 • A növekedés útjai
 • Felvásárlások kezelése az egyedi pénzügyi kimutatásokban
 • Felvásárlások kezelése a konszolidált pénzügyi kimutatásokban
 • Csoportátszervezések legfontosabb számviteli kérdései
 • A felvásárlás implementációját követő kérdések

Előadó

Balogh Roland
Vezető menedzser Accounting Advisory, FCCA

 • Részvételi díj:
  199 000 Ft + Áfa/fő
  Egy modul választása esetén: 49 900 Ft + Áfa/fő/modul 
 • A képzés nyelve:
  Magyar, részben angol nyelvű tananyaggal, mely segíti a nemzetközi terminológia elsajátítását.

Kapcsolat

László Ilona

PwC's Academy, Pénzügy és számvitel, Adó és jog, PwC Hungary

Tel: +36 30 824 1277

Kövessen minket!