Future of Finance

Kockázatok és bizonytalanság - a CFO szerepe az előrejelzésben és a változásmenedzsmentben

A gazdasági, geopolitikai, technológiai változások hatására mind a külső szabályozás, mind a belső stakeholderek egyre nagyobb elvárást támasztanak a CFO-val szemben. 

Az elmúlt években drasztikusan átalakult a vállalatok működési környezete. Számos olyan nemzetközi folyamat működése megkérdőjeleződött vagy veszélybe került, amelyet évtizedeken keresztül természetesnek vettünk – például a globális ellátási láncok működése, energiatermelési és kereskedelmi rendszerek vagy az árstabilitás. A változás, a bizonytalanság korábban elképzelhetetlen mértékben vált a mindennapok részévé. A PwC 4. Magyarországi Pénzügyi Vezetői felmérését 2022 nyarán több mint 100 CFO részvételével készítettük el.

Future of Finance

A következő év vagy évek jelentős átalakulást fognak hozni többek között a pénzügyi terület szerepe, struktúrája, illetve a többi érdekhordozóval való viszonya kapcsán. A jelenlegi helyzet azonban a korábbinál is komplexebb, sokszor ellentmondásos kihívások kezelését követeli meg. Felmérésünk alapján öt kihívást azonosítottunk: 

Future of Finance
  1. Stratégiai, komplex változásokra van szükség, de bizonytalan a környezet, így nehéz hosszú távú vállalásokat tenni.
  2. Egyre több fontos stakeholdere van a CFO-nak, de egyre nehezebb biztosítani, hogy azok mindig pontosan lássák a CFO szerepét, illetve a lehetőségeket.
  3. A dinamikus változás fontos eleme a technológia és az automatizáció, de a siker kulcsa a megfelelően képzett szakemberek, illetve változásmenedzsment. 
  4. Kulcsfontosságú a jó szakemberek megtartása, de közben jelentős a globális elvándorlás.
  5. Elkerülhetetlen a nagy IT rendszerek változása (pl. ERP), de rugalmas, könnyen változtatható, felhasználóbarát megoldásokra van szükség.

A sikerhez elengedhetetlen, hogy lássuk az ellentmondásokat, és az adott cég körülményeire legjobban reflektáló választ tudjuk adni. Ennek a válasznak alapfeltétele egy cég specifikusan átgondolt, rugalmasan alkalmazkodó pénzügyi stratégiája.

 

A gazdasági, geopolitikai, technológiai változások hatására mind a külső szabályozás, mind a belső stakeholderek egyre nagyobb elvárást támasztanak a CFO-val szemben. Ezt a jelentősen növekvő szerepet a megkérdezettek 73%-a érzi. A külső szabályozó elvárások közül a válaszadók kiemelték az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) témaköréhez (46%), valamint a globális társasági minimumadóhoz (54%) kapcsolódó új feladatokat és lehetőségeket. 

A belső stakeholderek kapcsán a CFO-k kiemelték a különböző szcenáriók előrejelzését, a kockázatok szimulációját és az ezekre adott gyors válaszok fontosságát. Mivel a változások komplexen értinik a vállalatokat (például a beszerzési források átalakulása, a költségstruktúrára nehezedő inflációs nyomás), ezért a pénzügyi vezetőknek is egyre sokrétűbb kérdésekben kell együttműködni a vállalati érdekeltekkel. A felmérésben részt vevő CFO-k 78%-a fordít kiemelt figyelmet arra, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a vállalaton belül az ő területével kapcsolatos igényeket, elvárásokat. Azonban csak 35%-uk érzi úgy, hogy a többi felső vezető jól érti a pénzügyi terület működését, illetve a benne rejlő lehetőségeket, így erre a jövőben komoly energiákat szükséges összpontosítani mindkét oldalról.

FoF 0
FoF 1

A klasszikus tranzakcionális, compliance fókuszú munka esetén továbbra is a költségek csökkentése a cégek elsődleges érdeke. Ez azért is fontos, mert a megkérdezettek 45%-a számolt be az elmúlt egy évben indított költségcsökkentési programról.

A fentiek miatt a változás már nem lehetőség, hanem elkerülhetetlen a CFO területe számára. Ez a változás azonban a folyamatok komplexitása miatt legtöbb esetben csak a pénzügyi funkció átfogó transzformációján keresztül tud megvalósulni. Ez a transzformáció pedig a legtöbb cég életében most is zajlik. A megkérdezett CFO-k 74%-a szerint elkerülhetetlen az átfogó változás, azonban mindössze 19%-uk jelezte, hogy az ő csapata már túl is van rajta.

FoF 2
FoF 5

Visszatekintve az elmúlt egy évre, nem meglepő, hogy a CFO-k számára a legnagyobb kihívást az üzleti környezet dinamikus változása (49%), és ebből fakadóan a tervezés, előrejelzés (55%) jelentette. Érdekesség, hogy 2021-ben készült felmérésünkben ezt még az utolsók között említették a pénzügyi vezetők, amikor a várható jövőbeni kihívásokról kérdeztük őket. Ez is azt támasztja alá, hogy rendkívül fontos a rugalmasság, az alkalmazkodóképesség, a rövid reakcióidő. A kihívások listáján a munkatársak motiválása, megtartása (46%) az elmúlt egy évben továbbra is kiemelt helyet foglalt el, ahogy a költségcsökkentés (40%), illetve az automatizáció (42%) is.

A következő egy év kihívásait tekintve olyan képet látunk, mint a felmérésünk történetében még soha. Egyrészt a CFO-k ugyanazokat a kihívásokat látják a következő egy évre, mint amik az elmúlt egy évben jelen voltak. Ugyanakkor nagyon jól látszik, hogy szinte az összes kihívástól átlagosan 15-20%-kal többen tartanak mint az elmúlt évben. Ez egyben azt is jelenti, hogy eddig egyik év felmérésében sem láttunk olyat, hogy bármelyik kihívást ennyire jelentősen értékelték volna a pénzügyi vezetők, mint idén.

FoF 3
FoF 4

A korábban nem tapasztalt magas értékek igazak a kockázatok kapcsán is. Már tavaly is sokan említették a bizonytalan gazdasági környezetből fakadó akadályokat (a 2021-es felmérésünkben második helyen szerepelt), de idén gyakorlatilag nincs olyan CFO, aki ne tartana tőle (96%). Emellett második helyen egyértelműen a megfelelően képzett szakemberek rendelkezésre állását emelték ki a CFO-k. Ez különösen érdekes a globális munkavállalói tendenciák fényében. A „great resignation”-nek is nevezett folyamatot vizsgáló felmérések szerint ugyanis átlagosan 5-ből 1 kolléga el szeretné hagyni 12 hónapon belül a jelenlegi munkahelyét. A kockázatok közül idén „dobogóra” került a szervezet lassú reakcióideje, ami az emberi tényező mellett a gyakorlatban a másik leggyakoribb akadálya a változásoknak és az alkalmazkodásnak.

Az elmúlt négy év felméréseit megnézve érdekes látni, hogy a CFO-k konzisztensen várják, hogy a területek által végzett munka fókusza jelentősen áttevődik a tranzakcionális, illetve compliance fókuszú munkáról az előrejelzések és a döntéstámogatás irányába. Ugyanakkor az is látszik, hogy minden évben hasonló eredményeket látunk mind a jelenlegi állapot, mind az öt évre vonatkozó jövőbeni várakozások kapcsán. Ez nem meglepő annak fényében, hogy a korábban bemutatott válaszok szerint a többségnél jelenleg is tart, vagy most fog kezdődni a transzformáció. Előrevetíti ugyanakkor a pénzügyi vezetők előtt álló változások, illetve feladatok nagyságrendjét.

FoF 7
FoF 8

A CFO csapatának jelenlegi képességeit nézve látszik, hogy továbbra is a klasszikus számviteli és adózási témák esetén a legnagyobb a tudás. Egyúttal ezzel a legelégedettebbek a CFO-k (8,3-as átlagos pontszám). 

A korábban bemutatott kihívásokat látva azonban különösen fontos, hogy a három terület, amellyel jelenleg a legkevésbé elégedettek a CFO-k az alábbiak:

  • innováció, változáskezelés;

  • projektmenedzsment;

  • informatikai tudás.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az előző évhez képest nincsen szignifikáns fejlődés ezen a területen, így jelentős munkára van még szükség.

A fentiek szükségessé teszik a CFO csapatának átalakulását, és ezt a pénzügyi vezetők válaszai is megerősítik. Számvitel és pénzügy területen a válaszadók 35%-a számít csökkenésre, eközben pedig nagyon jelentősen megnőtt az előző évhez képest azok aránya, akik növekedésre számítanak a kontrolling, tervezés/előrejelzés és kockázatkezelési területeken. A válaszok közül kiemelkedik, hogy a megkérdezettek 61%-a számít rá, hogy növeli a CFO területhez tartozó BI kompetenciaközpont létszámát. Az átrendeződés okaként a pénzügyi vezetők jellemzően az automatizációt (69%), az új képességek megszerzésének szükségességét (59%), valamint a költségcsökkentési elvárásokat (58%) jelölték meg.

FoF 6

A pénzügyi vezetők válaszaiból látszik, hogy sok cég érzi úgy (83%), hogy fejlődött az automatizáció, digitalizáció terén. A kérdés, hogy ezeket hogyan lehet annak a szolgálatába állítani, hogy segítsenek a bizonytalan környezet által teremtett kihívások leküzdésében, valamint a CFO terület céljainak elérésében.

A bizonytalan környezet kapcsán láttuk, hogy milyen jelentős feladat a CFO-k számára a tervezés, előrejelzés. Ennek megfelelően évek óta folyamatos nő a tervezési folyamatok integráltsága. A táblázatok használata ugyanakkor továbbra is nagyon jellemző. Kevés cég alkalmaz erre valamilyen célzott eszközt, szoftvert (23%), és elhanyagolható azon válaszadók száma (8%), akik már jelentős részben automatizálták a tervezési, előrejelzési folyamatot. Ez egy olyan következő lépcsőfok lehet, amit várhatóan sok cég meg fog lépni az előrejelzések komplexitása miatt, illetve a gyorsaságra vonatkozó elvárások teljesítése érdekében.

A célok elérése kapcsán pedig fontos megemlíteni, hogy a megkérdezett CFO-k mindössze 65%-a méri saját osztályának hatékonyságát formalizált keretek között. A mérőszámok közül továbbra is a zárásra fordított időt említették legtöbben (55%), de folytatódott a tendencia, és nő a többi mérőszám szerepe is. A korábbiakban bemutattuk, hogy a CFO-k egyre fontosabbnak tartják a belső vevők igényeinek pontos felmérését. Ennek megfelelően az „egyéb” módszerek közül egyere többen említik az NPS, vagy egyéb elégedettségi mutatók használatát a pénzügyi szervezet esetén is.

FoF 10
FoF 11

A zárásra fordított idő kapcsán a tavalyi felmérésre adott válaszok azt mutatták, hogy a CFO-k többsége a 3-5 munkanapot tekinti ideálisnak, akár a pénzügyi számviteli, akár a menedzsment riportokról beszélünk. 

Az idei felmérés egyik fontos tanulsága, hogy mindössze a válaszadók 9%-a nem lát lehetőséget a zárási folyamat hatékonyabbá tételére. A legtöbben saját becslésük szerint 4-20% közötti megtakarítást tudnának elérni vele, ami egy fontos lépés lehet mind a költséghatékonyság, mind a rövid reakcióidő szempontjából.

Továbbra is igaz, hogy a célok elérése érdekében a megfelelő IT infrastruktúra támogatottság kulcsfontosságú a CFO-k szerint. Azonban évek óta nincsen jelentős változás abban, hogy nagyon sok cég (47%) soha nem készített még informatikai térképet a pénzügy által használt rendszerekről és riportokról. Még érdekesebb ez az eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy milyen magas azoknak az aránya (61%), akiket vagy a közelmúltban vagy a közeljövőben érint az általuk használt ERP rendszer cseréje, vagy jelentős upgrade-je. Félő, hogy sok cég így nem fogja tudni kiaknázni a változásban a pénzügyi osztály számára rejlő lehetőségeket.

Future of Finance
FoF 12

A korábban bemutatott válaszokból láttuk, hogy a CFO-k 54%-a preferálja a jelentős IT fejlesztés nélkül implementálható változásokat. Így az ERP-t érintő projektek mellett egyre jelentősebb a különböző low-code, illetve no-code megoldások szerepe. A pénzügyi vezetők válaszaiból látszik, hogy a pénzügyi osztály egyre több új, automatizációt, digitalizációt támogató eszközt használ. Ezek azonban még többnyire az egyszerűbb, „látványosabb” eredményt, de összességében kisebb automatizációt jelentő vizualizációs, illetve adatkezelő/átalakító low coding eszközök. Ezt támasztja alá az is, hogy a vezetői riportokat a legtöbb cég sok manualitással, statikus formátumban készíti továbbra is.

A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket továbbra is nagyon kevés hazai cég fedezte még fel. A különböző eszközök hazai elterjedését a CFO-k szerint főleg az gátolja, hogy bizonyos esetben a külföldi csoport kezeli ezeket a témákat (különösen a mesterséges intelligencia, illetve a big data projektekre igaz ez), illetve sokan jelezték, hogy nem elég mély még az ismeretük ezekben a témákban. Ez az a terület azonban, ahol nagyon jelentős fejlődésre lehet számítani a következő években, mivel átlagosan 20-25% jelezte csak, hogy számára nem relevánsak ezek a technológiai megoldások (például a kisebb cégméretből adódóan).

FoF 13

„A felmérésben részt vevő CFO-k 78%-a fordít kiemelt figyelmet a területével kapcsolatban felmerülő igényekre és elvárásokra. Azonban csak 35%-uk érzi úgy, hogy a többi felső vezető jól érti a pénzügyi terület működését, illetve a benne rejlő lehetőségeket, így erre a jövőben komoly energiákat szükséges összpontosítani mindkét oldalról.”

Balogh Roland, a PwC Magyarország tőkepiacokért és számviteli tanácsadásért felelős igazgatója
Balogh Roland
Balazs Gabor

„A felmérésből azt látjuk, hogy szükségessé vált a CFO csapatának átalakítása, és ezt a pénzügyi vezetők válaszai is megerősítik. Számvitel és pénzügy területen a válaszadók 35%-a számít létszámcsökkenésre, eközben pedig nagyon jelentősen megnőtt az előző évhez képest azok aránya, akik növekedésre számítanak a kontrolling, tervezés/előrejelzés és kockázatkezelési területeken.”

Balázs Gábor, a PwC Magyarország cégtársa

A tavalyi kutatás eredményeit összefoglaló kiadványt az alábbi linkre kattintva érheti el.

Future of Finance 2021
 

Módszertan 

2022 július-szeptember között több mint 100 magyarországi pénzügyi vezetőt kerestünk fel, hogy egy online kérdőív segítségével osszák meg véleményüket, várakozásaikat a kihívásaikról, csapatuk létszámának alakulásáról, munkatársaik digitális készségeiről és az automatizáció terjedéséről az egyes területeken. Kutatásunkat negyedik alkalommal készítettük el Magyarországon.


Kapcsolat

Balázs Gábor

Balázs Gábor

Partner, PwC Hungary

Balogh Roland

Balogh Roland

Igazgató, PwC Hungary

Kövessen minket!