Βάσιμος Λόγος Απόλυσης

Ιούνιος 2019

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και σε συνέχεια του άρθρου 48 του Ν. 4611/2019, γνωστοποιείται ότι μετά την προγραμματισμένη διακοπή του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη κατά την Τετάρτη 19/06/2019 πρόκειται να προστεθεί νέο πεδίο στο έντυπο Ε6 - καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση). Αυτό θα αφορά την επιλογή του βάσιμου λόγου καταγγελίας σύμβασης από την εξής λίστα: 

  1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας 
  2. Συμπεριφορά του εργαζομένου 
  3. Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης

Υπενθυμίζεται ότι από 17/05/2019, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4611/2019, η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη μόνο αν οφείλεται σε βάσιμο λόγο, του οποίου το βάρος απόδειξης φέρει ο εργοδότης. 

Contact us

Άρτεμις Μίχα

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874661

Follow us on: