Εκλογική Άδεια

Μάιος 2019

Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 δόθηκε στη δημοσιότητα υπουργική απόφαση αναφορικά με την ειδική άδεια των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, για τις προσεχείς Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019. 

Αναλυτικότερα, προβλέπεται πως όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές, δε συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια και έχει ως σκοπό να καλύψει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση των μισθωτών στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους από αυτόν.  

Έτσι, ο αριθμός των δικαιούμενων ημερών ορίζεται ως εξής: 

Απόσταση μετακίνησης
 (χλμ)
Αριθμός δικαιούμενων ημερών εκλογικής αδείας
5-ήμερο καθεστώς απασχόλησης 6-ήμερο καθεστώς απασχόλησης
100 - 200  0 1
201 - 399 1 2
400 + 2 3

Η υποχρέωση χορήγησης της σχετικής άδειας υφίσταται εφόσον ο εργαζόμενος μετακινηθεί εξ ολοκλήρου οδικώς βάσει υπεύθυνης δήλωσής του. Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. 

Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, οι ημέρες διεξαγωγής ψηφοφορίας (26/05, 02/06) είναι εργάσιμη/ες ημέρα/ες, αυτή/ές θεωρείται/ούνται ως ημέρα/ες ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν.

Contact us

Άρτεμις Μίχα

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874661

Follow us on: