Εισαγωγικά και Νομικά Θέματα Ακινήτων

Περίοδος

Θα ανακοινωθεί

Διάρκεια

6 ώρες

Κόστος

150€

H PwC, έχοντας εμπειρία και πλήρη τεχνική κατάρτιση σε όλα τα επαγγελματικά εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα που υλοποιεί με απόλυτη συνέπεια και συνέχεια από το 1996, επανασχεδίασε το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα Ακίνητα.

Ο νέος σχεδιασμός εστιάζει στην πλήρη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Αγοράς των Ακινήτων, τις μεθόδους εκτίμησης των ακινήτων από τους εκτιμητές, με παράλληλη εξέταση των Νομικών, Λογιστικών, Χρηματοδοτικών και Φορολογικών θεμάτων των ακινήτων.

Τμήμα του πλήρους σεμιναρίου (41 ωρών) αποτελεί το παρόν σεμινάριο "Εισαγωγικά και Νομικά Θέματα Ακινήτων".

Στόχος

Να παρουσιάσει σε σύντομο χρόνο, τα βασικά θέματα και τα νομικά θέματα των ακινήτων.

Απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Μεσίτες, Δικηγόρους, στελέχη τραπεζών και εταιρειών Leasing, Λογιστές, Συμβούλους ακινήτων και επιχειρήσεων και σε όσους ασχολούνται με τα ακίνητα κλπ.         

Διδακτέα ύλη

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: 

 1. Το Ακίνητο και τα είδη των ακινήτων
 2. Κίνδυνοι επένδυσης σε ακίνητα
 3. Η λειτουργία της αγοράς ακινήτων
 4. Παράγοντες που την επηρεάζουν
 5. Ελληνική Οικονομία και Ακίνητα 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 1. Τύπος και υλοποίηση Εμπραγμάτων δικαιοπραξιών, (Συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταγραφή, Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο, έλεγχος τίτλων κ.λ.π.)
 2. Ο ρόλος του Συμβολαιογράφου, του Δικηγόρου, της Τράπεζας.

ΑΡΧΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 1. Έννοια Πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας και οίκησης
 2. Έννοια νομής και κατοχής ακινήτου
 3. Η Πραγματική δουλεία και η προσωπική δουλεία
 4. Ενάσκηση επικαρπίας
 5. Διαιρεμένη ιδιοκτησία (οριζόντια, κάθετη και σύνθετη)
 6. Η οροφοκτησία (Σύσταση και κανονισμός σχέσεων συνιδιοκτητών)
 7. Εμπράγματη ασφάλεια (υποθήκη, προσημείωση υποθήκης και ενέχυρο)
 8. Ερμηνεία δικονομικών όρων (Αγωγή, Έφεση, Αναίρεση, Αναψηλάφηση, απαράδεκτο, παραδεκτό, αόριστο, ορισμένο, αβάσιμο, βάσιμο κ.λ.π.) 

Εισηγητές

Ημέρα 1η:

Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος, Ορκωτός Εκτιμητής

Ημέρα 2η:     

Χρυσάνθη Σταχτου, Δικηγόρος, Senior Associate PwC  

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: