Advanced Business Analytics

Έναρξη: 11/11/2019
Διάρκεια: 15 ώρες


Το σεμινάριο 

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σήμερα περίπου το 20% από τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους. Έτσι χάνουν καθημερινά την ευκαιρία για καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών τους, έλεγχο, εντοπισμό νέων ευκαιριών και βελτίωση της απόδοσής τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε υλοποιήσεις συστημάτων όπου εισάγονται και τηρούνται δεδομένα (ERP, CRM, Data Warehouses, κλπ.) χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί η ανάλογη σημασία στην αξιοποίηση τους για εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών. Παράλληλα στη διάθεση των στελεχών βρίσκονται διάφορα εξωτερικά δεδομένα (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θερμοκρασία, μακροοικονομικοί και καταναλωτικοί δείκτες, κτλ.), τα οποία αν αξιοποιηθούν σωστά θα μπορούσαν να προσθέσουν γνώση και ευκαιρίες.

Η τεχνολογία σήμερα παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης δεδομένων έτσι ώστε τα στελέχη να μπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερα δεδομένα με αποδοτικότερο τρόπο και χωρίς την άμεση και πλήρη εξάρτηση από τη διεύθυνση πληροφορικής.

Το σεμινάριο αποτελείται από 5 ενότητες και στοχεύει στο να εξοπλίσει τα στελέχη με τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να ξεκινήσουν το ταξίδι στην εξελιγμένη ανάλυση δεδομένων. 

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Εξοπλιστείτε με τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να ξεκινήσετε το ταξίδι στην εξελιγμένη ανάλυση δεδομένων
 • Κατανοήστε σε βάθος τις πολύπλοκες έννοιες και προσεγγίσεις των analytics

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εμπειρα ή μη στελέχη που δεν έχουν σχετικό τεχνικό υπόβαθρο και ασχολούνται καθημερινά με την ανάλυση δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα, καθώς και σε
 • Όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις και να κατανοήσουν σε βάθος τις πολύπλοκες έννοιες και προσεγγίσεις των analytics

Περιεχόμενο

Ενότητα 1η

Εισαγωγή στους βασικούς όρους, τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές analytics

Εισαγωγή στις σύγχρονες προσεγγίσεις και τεχνολογίες analytics (ορισμοί, γλώσσες προγραμματισμού, ρόλοι και δεξιότητες που απαιτούνται, κλπ.). Αναφορά στο εύρος εφαρμογών των analytics και στη συμβολή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα :

 • Έχουν κατανόηση της σχετικής ορολογίας των analytics
 • Είναι σε θέση να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ ΒΙ και Advanced Analytics
 • Αναγνωρίζουν ευκαιρίες και πεδία εφαρμογής των analytics
 • Είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις φάσεις υλοποίησης ενός έργου analytics
 • Θα έρθουν σε επαφή με τους διαφόρους ρόλους που λαμβάνου μέρος σε έργα analytics
 • Θα μπορούν να αξιολογήσουν τα οφέλη ενός έργου analytics και τη συμβολή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό (digital transformation) ενός οργανισμού

Ενότητα 2η

Βάσεις Δεδομένων

Βάσεις δεδομένων, διασύνδεση και εξόρυξη. Πρακτική εφαρμογή διασύνδεσης σε πολλαπλές πηγές δεδομένων και εξόρυξης με τη χρήση SQL queries. Εισαγωγή σε μοντέρνες, μη-σχεσιακές βάσεις δεδομένων όπως Cassandra, MongoDB, Neo4J.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα :

 • Κατανοήσουν τι είναι οι βάσεις δεδομένων, που είναι απαραίτητες και πως λειτουργούν
 • Καταλάβουν τις δυνατότητες που έχουν οι διάφορες τεχνολογίες των βάσεων και ποια είναι κατάλληλη για συγκεκριμένες ανάγκες επιχειρήσεων
 • Δουν πραγματικά παραδείγματα βάσεων δεδομένων όπως επίσης και πως αντλούνται τα δεδομένα από αυτές
 • Μπορούν να καταλάβουν τα δυναμικά χαρακτηριστικά του Data Warehouse , τις διαφορές από μια απλή βάση δεδομένων
 • Είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος που θα λειτουργήσει σαν πηγή σε ένα Business Intelligence σύστημα
 • Κατανοούν το ρόλο του data engineer

Ενότητα 3η

Big Data

Πρακτική εισήγηση στην πανταχού παρούσα έννοια «Big Data». Εισαγωγή σε μοντέρνα συστήματα κατανεμημένου προγραμματισμού  (Apache Hadoop, Apache Spark). Cloud computing και η ελαστική ζήτηση σε υπολογιστικούς πόρους. Open data και υπηρεσίες δεδομένων (Data as a Service).

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα :

 • Καταλάβουν τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες που φέρνουν οι μεγάλοι όγκοι, ταχύτητες και ποικιλία δεδομένων
 • Ξεχωρίζουν μεταξύ δομημένα και μή δομημένα δεδομένα
 • Γνωρίζουν τις βασικές υπηρεσίες Cloud Computing και τι προσφέρουν σε έναν οργανισμό
 •  Έχουν μια βασική κατανόηση των μοντέρνων συστημάτων κατανεμημένου προγραμματισμού (Hadoop, Spark) και τι προβλήματα λύνουν
 • Κατανοούν τον ρόλο ενός big data engineer  

Ενότητα 4η

Data Science

Παρουσίαση των διαφορετικών τεχνικών της επιστήμης των δεδομένων (data science): exploratory data analysis, optimization, machine learning, deep learning, text mining, network analysis, και του πώς αυτές μπορούν να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα, και τις οποίες οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα :

 • Καταλάβουν το εύρος προβλημάτων που μπορούν να λυθούν με τεχνικές της επιστήμης των δεδομένων
 • Ξεχωρίζουν τους ρόλους του Data Engineer και Data Scientist
 • Αναγνωρίζουν να βήματα που απαρτίζουν την ροή εργασιών ενός Data Scientist, την σημασία του κάθε βήματος και την αξία των αποτελεσμάτων στην επιχείρηση
 • Νιώθουν άνεση με τους διάφορους όρους γύρω από το πεδίο της επιστήμης των δεδομένων, τόσο όσον αναφορά σημαντικές κατευθύνσεις τόσο όσον αναφορά τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι Data Scientists

Ενότητα 5η

Business Intelligence

Παρουσίαση των βασικών τεχνολογιών επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) και υλοποίηση πραγματικών σεναρίων σε πλατφόρμα ΒΙ. Περιήγηση στα δεδομένα, ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα :

 • Μπορούν να κατανοήσουν τι περιλαμβάνει η έννοια BI, που χρησιμοποιείται και πού μπορεί να βοηθήσει σε συγκεκριμένα προβλήματα
 • Να καταλάβουν τις διαφορετικές τεχνολογίες και πώς συνδυάζονται για να παραχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα
 • Να μάθουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τεχνολογίας ώστε να μπορούν να τις συγκρίνουν
 • Να υλοποιήσουν ένα πραγματικό σενάριο BI  και να σχεδιάσουν ένα Dashboard
 • Κατανοούν το ρόλο του BI Developer/Engineer

Εισηγητές

 • Ιωσήφ Μπελούκας, Director, Data & Analytics, PwC
 • Σέργιος Κουταβίδης, ΒΙ Architect, Data & Analytics, PwC

Κόστος

 • 350€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: