Λογιστική της Φορολογίας Εισοδήματος - Αναβαλλόμενος Φόρος

Εξ' Αποστάσεως Παρακολούθηση

Έναρξη 25 Ιουνίου 2020
Ώρες: 18:00 - 21:00
Διάρκεια 3 ώρες
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Το σεμινάριο

Καλύπτεται το εξής πρότυπο: ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος».

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Το σεμινάριο επικεντρώνεται στο ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»

Σε ποιους απευθύνεται

Λογιστές, Φοροτεχνικούς, στελέχη επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

Η λογιστική του φόρου εισοδήματος τρέχων και αναβαλλόμενος, προσωρινές διαφορές, μόνιμες διαφορές, μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες. Παραδείγματα συγκεκριμένων διαφορών σε λογαριασμούς ενεργητικού και παθητικού.

Εισηγητές

  • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC 

  • Εξειδικευμένος συνεργάτης, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

  • 50€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Required fields are marked with an asterisk(*)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: