Κοστολόγηση με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΑ (IFRS)

Περίοδος

27/10/2017

Διάρκεια

21 ώρες

Κόστος

600€


Σύντομη περιγραφή

Πλήρης θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην Κοστολόγηση (Management Costing), ανάπτυξη της τεχνικής σύνδεσής της με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΑ/ IFRS).    

Στόχος

 • Να ενημερώσει για την κοστολογική δομή και να περιγράψει τις διαδικασίες κοστολόγησης
 • Να αναλύσει βασικά ζητήματα κοστολόγησης, να περιγράψει την τεχνική της και να γίνει σύνδεση με τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) και των IFRS
 • Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες με πρακτικά παραδείγματα κοστολόγησης (case studies) στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
   


Διδακτέα ύλη

 • Ανάλυση Κόστους με βάση τον Τρόπο Ενσωμάτωσής του
 • Ανάλυση Κόστους με βάση την Μεταβολή του Όγκου Παραγωγής
 • Ανάλυση Κόστους με βάση τον Χρόνο Προσδιορισμού του
 • Μεταβλητή Κοστολόγηση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Συσχετισμός  Αποθήκης και Κοστολόγησης
 • Τεχνικές Προδιαγραφές  Προϊόντων και Κοστολόγηση
 • Αποτιμήσεις – Απογραφές  Αποθεμάτων
 • Κοστολόγηση  Βιομηχανίας Μαζικής Παραγωγής με το Πλήρες Κόστος
 • Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard cost) και Ανάλυση Αποκλίσεων Βιομηχανίας
 • Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητα (Activity Based Costing)
 • Μείωση Κόστους με βάση το ABC
 • Μείωση Κόστους με βάση τα Αποθέματα
 • Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής
 • Κοστολόγηση Παροχής Υπηρεσιών
 • Κοστολόγηση Εμπορικής Εταιρείας
 • Εξωλογιστική - Εσωλογιστική Κοστολόγηση
 • Νεκρό Σημείο και Λήψη  Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Σχετικό Κόστος  (Relevant  Cost) και Τιμολόγηση
 • Balanced  Scorecard (Ισορροπημένη Στοχοθεσία)
 • ΕΛΠ - ΔΛΠ (IFRS) και Κοστολόγηση
   

Εισηγητής

Δρ. Στάθης Κριαράς, Οικονομολόγος - Κοστολόγος, Συγγραφέας

View more

Ημέρες πραγματοποίησης

27/10, 30/10, 7/11, 13/11 και 14/11/2017

View more

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου.

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

 

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 6874256
Email

Follow us on: