Εκπαιδεύοντας τους Εκπαιδευτές: Εργαστήριο “Train the Trainer”


Έναρξη
 4/3/2019
Ημερομηνίες 4/3, 6/3, 8/3 & 13/3
Διάρκεια 16 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης  


Το σεμινάριο 

Το εργαστήριο έχει στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων παρουσίασης, επικοινωνίας, team coaching & facilitation εστιάζοντας στον αποτελεσματικό και δημιουργικό σχεδιασμό και παράδοσης εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Μέσα από το εργαστήριο θα εξοικειωθείτε με τη χρήση σύγχρονων και δια-δραστικών εργαλείων και μεθοδολογιών εκπαίδευσης, θα μάθετε βέλτιστες πρακτικές που ενισχύουν την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών δράσεων, και θα εξασκηθείτε ως εκπαιδευτές μέσα από δια-δραστικά role plays και business cases λαμβάνοντας ανατροφοδότηση από τους έμπειρους εκπαιδευτές μας.

 


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν:

 • Ενισχυμένη κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτή και πως μπορούν να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι 
 • Βελτιωμένες δεξιότητες παρουσίασης μέσα από τεχνικές team facilitation και coaching 
 • Γνώση σύγχρονων μεθοδολογιών εκπαίδευσης και βέλτιστων πρακτικών 
 • Βελτιωμένη ικανότητα διαχείρισης ερωτήσεων και απαιτητικών ακροατηρίων/ συμμετεχόντων
 •  Ενισχυμένη εικόνα για την απαιτούμενη προετοιμασία στον σχεδιασμό σεμιναρίων και εκπαιδευτικού υλικού 
 • Αναγνώριση των προσωπικών δυνατοτήτων και περιοχών προς βελτίωση με στόχο την ενίσχυση της απαιτούμενης αυτοπεποίθησης και των σχετικών ικανοτήτων

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εκπαιδευτές/ Facilitators/ Coaches που σχεδιάζουν και παραδίδουν σεμινάρια τεχνικών γνώσεων ή εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 • Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού που ασχολούνται με την εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων
 • Στελέχη που παραδίδουν ομιλίες και παρουσιάσεις σε διαφορετικά target groups εκπαιδευόμενων 
 • Σε ιδιώτες που θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους γύρω από τις μεθοδολογίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων

Περιεχόμενο

 • Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου εκπαιδευτή 
 • Τεχνικές για αποτελεσματική προετοιμασία και δημιουργικό σχεδιασμό προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού 
 • Μεθοδολογίες και εργαλεία παράδοσης σεμιναρίων/ εργαστηρίων και αναγνώριση των διαφορετικών εκπαιδευτικών στυλ/ προφίλ 
 • Διαχείριση προσωπικών προκλήσεων και απαιτητικών συμμετεχόντων 
 • Πρακτική εξάσκηση μέσα από role plays, προσομοιώσεις και δια-δραστικές ασκήσεις

 

Εισηγητές

 

 • Μαρία Γονίδη, People Advisory Services Leader 
 • Andrita Lapardhaja, People Advisory Services Manager

 

 

Κόστος

 • 600€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Μαρία Πρωτοπαπά

Administrative, PwC Greece

Tel: +30 2106874790

Follow us on: