Προγραμματισμός, Προσέλκυση, Επιλογή και Ένταξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Περίοδος

31/10/2017

Διάρκεια

22 ώρες

Κόστος

700€

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος του σεμιναρίου είναι η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και ενίσχυση των δεξιοτήτων στελεχών επιχειρήσεων στη διαδικασία προγραμματισμού, προσέλκυσης, επιλογής και ένταξης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη διαδικασία αποχώρησης και υποστήριξης στην επανατοποθέτησή στην αγορά εργασίας.

Απευθύνεται

Σε όλα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλων τομέων, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα των διαδικασιών, σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται σήμερα στα θέματα προσλήψεων και αποχωρήσεων του ανθρώπινου δυναμικού.
 

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεωρητική και πρακτική γνώση στα εξής θέματα: 
 • Διαδικασία αναγνώρισης των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών ενός οργανισμού σε ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλο προγραμματισμό των σχετικών αναγκών
 • Διαδικασία και μέσα προσέλκυσης των κατάλληλων υποψηφίων, όπως ορίζονται και επηρεάζονται από τις τάσεις της αγοράς και τη στρατηγική/κουλτούρα του οργανισμού
 • Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού και ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ένταξης των νέων εργαζομένων στον οργανισμό (on boarding & induction)
 • Διαδικασία ομαλής αποχώρησης των εργαζομένων από τον οργανισμό (off boarding)
 • Υποστήριξη των εργαζομένων που ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους με τον οργανισμό, στη διαχείριση της αλλαγής, το σχεδιασμό καριέρας και την επανατοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας (Οutplacement)
 • Τρόπους ενίσχυσης της εικόνας του εργοδότη (Employer Branding) 

Θεματικές ενότητες

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανθρωπίνου Δυναμικού 
 • Προσέλκυση και Επιλογή Προσωπικού 
 • Ένταξη Προσωπικού (on boarding)
 • Αποχώρηση Προσωπικού (off boarding)
 • Σχεδιασμός Καριέρας και Επανατοποθέτηση Ανθρώπινου Δυναμικού (outplacement)
 • Ενίσχυσης της Εικόνας του Εργοδότη (Employer Branding)
   

Εισηγητές

 • Ανώτερα στελέχη από τον χώρο του Ανθρωπίνου Δυναμικού της PwC Ελλάδας
 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

View more

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής

31/10 , 03,07,09/11 (17:30 - 21:15) 

Σάββατο 4/11 (09:00-17:00)

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Χορήγηση πιστοποιητικών

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το  Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Γιώργος Κατινιώτης
Director
Tel: + 30 210 8114 190
Email

Δημήτρης Κουκουμπάνης
HR Advisor, Ειδικός στη μελέτη και εφαρμογή συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Επιχειρήσεων
Tel: +30 210 8114196
Email

Follow us on: