Μισθοδοσία στην πράξη

Έναρξη: 21 Ιανουαρίου 2020
Διάρκεια: 52 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης  

Το σεμινάριο 

Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα θέματα μισθοδοσίας και της ασφαλιστικής - εργατικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.  

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Διάκριση και παρακολούθηση των εργασιακών σχέσεων
 • Χειρισμός ειδικών περιπτώσεων και κατηγοριών εργασιακών θεμάτων
 • Απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της μισθοδοσίας και των αμοιβών και εξόδων προσωπικού
 • Πλήρης αφομοίωση, μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη και ιδιώτες

Περιεχόμενο

 • Συμβάσεις - Επιχειρησιακές συμβάσεις
 • Μισθωτοί – Χρονικά όρια εργασίας
 • Αποδοχές (Ημερομίσθιο, ωρομίσθιο, απουσίες, συστήματα εργασίας, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ) 
 • Φορολόγηση αποδοχών (σε χρήμα και σε είδος). Ανάλυση της απόφασης της ΓΓΔΕ Πολ. 1219/2014
 • Άδεια, επίδομα και αποδοχές άδειας μισθωτών
 • Γονική άδεια, ασθένεια, άδεια γάμου κλπ
 • Επιδόματα εορτών και υπολογισμός πρόσθετων προσαυξήσεων
 • Επίδομα ισολογισμού
 • Ημέρες υποχρεωτικής αργίας
 • Η Λύση της εργασιακής σύμβασης και η διαθεσιμότητα
 • Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ IKA (ΑΠΔ)
 • Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών με τις νέες κλίμακες του φορολογικού έτους 2016
 • Δανεισμός μισθωτού
 • Οι Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας για εισόδημα από μισθωτή εργασία
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Πλήρης λογιστική παρακολούθηση & reporting 
 • Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση Εργασίας και στον ΟΑΕΔ

Εισηγητές

Στελέχη της PwC και συνεργάτες μας

Κόστος

 • 600€
 • Τιμή webex 450€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: