Μισθοδοσία στην πράξη

Περίοδος

2 Οκτωβρίου 2018

Διάρκεια

42 ώρες

Κόστος

600€

Σύντομη περιγραφή

Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα θέματα μισθοδοσίας και της ασφαλιστικής - εργατικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.  

Στόχος

 • Διάκριση και παρακολούθηση των εργασιακών σχέσεων
 • Χειρισμός ειδικών περιπτώσεων και κατηγοριών εργασιακών θεμάτων
 • Απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της μισθοδοσίας και των αμοιβών και εξόδων προσωπικού
 • Πλήρης αφομοίωση, μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων

Διδακτέα ύλη

 • Συμβάσεις - Επιχειρησιακές συμβάσεις
 • Μισθωτοί – Χρονικά όρια εργασίας
 • Αποδοχές (Ημερομίσθιο, ωρομίσθιο, απουσίες, συστήματα εργασίας, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ) 
 • Φορολόγηση αποδοχών (σε χρήμα και σε είδος). Ανάλυση της απόφασης της ΓΓΔΕ Πολ. 1219/2014
 • Άδεια, επίδομα και αποδοχές άδειας μισθωτών
 • Γονική άδεια, ασθένεια, άδεια γάμου κλπ
 • Επιδόματα εορτών και υπολογισμός πρόσθετων προσαυξήσεων
 • Επίδομα ισολογισμού
 • Ημέρες υποχρεωτικής αργίας
 • Η Λύση της εργασιακής σύμβασης και η διαθεσιμότητα
 • Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ IKA (ΑΠΔ)
 • Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών με τις νέες κλίμακες του φορολογικού έτους 2016
 • Δανεισμός μισθωτού
 • Οι Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας για εισόδημα από μισθωτή εργασία
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Πλήρης λογιστική παρακολούθηση & reporting 
 • Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση Εργασίας και στον ΟΑΕΔ

Ώρες διεξαγωγής

18.00 - 21.15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Χορήγηση πιστοποιητικών

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το  Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 8114256
Email

Follow us on: