Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο στην καθημερινότητα του Μάνατζερ

Περίοδος

11/10/2017

Διάρκεια

12 ώρες

Κόστος

450€

Σύντομη περιγραφή

Στην εποχή της μείωσης του μισθολογικού κόστους στις επιχειρήσεις, της εντατικοποίησης των ελέγχων και της επιβολής υπέρογκων διοικητικών κυρώσεων, ο μάνατζερ σε καθημερινή βάση λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τους εργαζόμενους, ατομικά ή συλλογικά και ταυτόχρονα είναι κρίσιμες για την πορεία της επιχείρησης. 

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους και διευθυντές τμημάτων πωλήσεων, επιχειρησιακών λειτουργιών, τμημάτων υποστήριξης, στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης καθώς και νέα στελέχη διεύθυνσης ανθρωπίνων πόρων. 

Στόχος

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να καταρτίσει, νομικά, τα στελέχη στις βασικές αρχές και ζητήματα του Ελληνικού Εργατικού Δικαίου και να τα ενημερώσει σε συναφή βασικά ζητήματα του Ελληνικού Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου ύστερα και από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 για την ορθότερη λήψη  επιχειρηματικών αποφάσεων και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση, πάντα μέσα στο πλαίσιο του ρόλου τους, των νομικών  κινδύνων στον τομέα αυτό σε καθημερινή βάση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

Διδακτέα ύλη

Το συνολικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, διαχωρίζεται σε επιμέρους ενότητες ως εξής:

 • Πρακτικά θέματα: DO’s & DON’T’s του εργοδότη
 • Συνηθισμένες ερωτήσεις (Q&As) εργοδοτών και εργαζομένων και συνήθη προβλήματα που ανακύπτουν
 • Ο ρόλος του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HR)
 • Case Studies
 • Είδη συμβάσεων
 • Μορφές Απασχόλησης
 • Γενικές αρχές που διέπουν το εργατικό δίκαιο - Βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζομένων
 • Βασικό Νομοθετικό Πλαίσιο της εργασιακής σχέσης:
 • Σύμβαση εργασίας
 • Καθορισμός μισθού
 • Ζητήματα αποδοχών
 • Νόμιμο ωράριο Εργασίας
 • Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη
 • Εγγραφή πληροφόρηση εργαζομένου για τους ουσιώδεις όρους εργασίας
 • Μεταβολές ωραρίου – Υπερεργασία – Υπερωρία και αμοιβή τους
 • Κανονισμός Εργασίας
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας
 • Πνευματικά δικαιώματα και εργαζόμενοι
 • Εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες
 • Άδεια εργαζομένων – Ειδικά Ζητήματα
 • Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Εργατικό ατύχημα
 • Διαχείριση αλλαγής στο εργασιακό περιβάλλον
 • Διαχείριση κρίσεων και επίλυση προβλημάτων εργοδότη - εργαζομένων
 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας
 • Ζητήματα αποζημιώσεων
 • Νομικό καθεστώς ομαδικών απολύσεων
 • Απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους
 • Υπαίτια παράβαση υποχρεώσεων από τη σύμβαση εργασίας
 • Υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζόμενου μετά τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης
 • Απόλυση λόγω συνταξιοδότησης

Η θέση της επιχείρησης στη:

 • Διαδικασία ελέγχου από το ΣΕΠΕ της τήρησης των Διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας
 • Διαδικασία επιβολής κυρώσεων
 • Συμφιλιωτική Διαδικασία
 • Διαδικασία επίλυσης Εργατικής Διαφοράς
 • Ειδικό Νομοθετικό Πλαίσιο:
  - Εργασία μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης - Όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί
 • Ειδικά θέματα κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου του εργοδότη (Νέος Ε.Φ.Κ.Α.)
  - Η ασφαλιστική αντιμετώπιση των διάφορων μορφών απασχόλησης σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο
  - Το εργόσημο
  - Η θέση της επιχείρησης στο πλαίσιο του ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ)

 

Σημείωση

Το βασικό και το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο είναι ενημερωμένα με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις (Νόμος 4387/2016). 

Χορήγηση πιστοποιητικών

Το Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

View more

Εισηγητές

Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων εξειδικευμένος στα εργατασφαλιστικά – Διατελέσας Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας και πρώην Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

View more

Ώρες διεξαγωγής

17:30 - 21:00

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: