Ενίσχυση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Έναρξη: 31/03/2020
Ημερομηνίες: 31/03 & 02/04 & 07/04 & 28/04 & 30/04 & 05/05 & 07/05 & 12/05 & 14/05 & 19/05 & 21/05 & 26/05 2020
Διάρκεια: 48 ώρες
17.30 - 21.15

Το σεμινάριο 

Σημείωση: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί θεματική ενότητα του μακροχρόνιου σεμιναρίου Successful HR Practitioner.

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση και συζήτηση γύρω από τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται από τα στελέχη των σύγχρονων οργανισμών, ώστε να θεωρούνται ολοκληρωμένοι επαγγελματίες και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του ρόλου τους.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

• Εντοπίζουν τα δυνατά τους σημεία και ενδεχόμενες περιοχές βελτίωσης
• Αναγνωρίζουν το προσωπικό τους στυλ ηγεσίας και την επίδραση που έχει στο χώρο εργασίας
• Διαχειρίζονται αποτελεσματικά εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές
• Παρουσιάζουν αποτελεσματικά τα μηνύματά τους προς οποιοδήποτε κοινό
• Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ομάδες τους μέσα από εργαλεία feedback και coaching

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλων τομέων, που επιθυμούν να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες τους, προκειμένου να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους και να αναπτυχθούν στον επαγγελματικό τους τομέα.  

Περιεχόμενο

• Ηγεσία / Leadership
• Τεχνικές Διαπραγματεύσεων / Negotiations Skills
• Διαχείριση Αλλαγής / Change Management
• Τεχνικές Αποτελεσματικών Παρουσιάσεων / Presentation Skills
• Αποτελεσματική Ανατροφοδότηση & Καθοδήγηση Εργαζομένων / Effective Feedback & Coaching

Εισηγητές

Ανώτερα Στελέχη της PwC

Κόστος

  • 1000€
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: