Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας, Διαμόρφωση Αμοιβών και Παροχών

Περίοδος

30/01/2018

Διάρκεια

12 ώρες

Κόστος

400€


Σύντομη Περιγραφή

Εισαγωγή στην Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας (Job Evaluation) και στη χρήση της για τη διαμόρφωση ιεραρχικών επιπέδων (Grades). Διαμόρφωση μισθολογικών κλιμακίων και πακέτων σταθερών και μεταβλητών αμοιβών και παροχών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Οργανωτικού Σχεδιασμού, στελέχη Αμοιβών και Παροχών καθώς και σε άλλα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα των διαδικασιών Αξιολόγησης Θέσεων Εργασίας, και των βασικών αρχών διαμόρφωσης αμοιβών και παροχών.


Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 

 • να κατανοούν την αξία και τη χρησιμότητα της Αξιολόγησης Θέσεων Εργασίας για την ομαλή λειτουργία ενός Οργανισμού 
 • να διακρίνουν τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν κατά την Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας
 • να γνωρίζουν πώς θα απαντήσουν στο ερώτημα « Ο διευθυντής καταστήματος ή ο υπεύθυνος προμηθειών είναι πιο σημαντικός για την εταιρεία;»
 • να διαμορφώνουν και να επικαιροποιούν τη δομή ιεραρχικών επιπέδων ενός οργανισμού
 • να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση των μισθολογικών κλιμακίων ενός οργανισμού
 • να γνωρίζουν πώς θα διαμορφώσουν ένα δίκαιο πακέτο αμοιβών και παροχών για έναν υπάλληλο
 • να κατανοούν τις βασικές αρχές και τους παράγοντες που χρησιμοποιούνται στα συστήματα μεταβλητών αποδοχών (bonus)
 • να διακρίνουν τα ειδή των παροχών (benefits) της ελληνικής αγοράς

 

Θεματικές Ενότητες του σεμιναρίου

 • Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας: βασικές έννοιες, χρησιμότητα, μεθοδολογίες
 • Σχεδιασμός / επικαιροποίηση δομής ιεραρχικών επιπέδων (grading structure)
 • Σχεδιασμός / επικαιροποίηση μισθολογικών κλιμακίων
 • Αξιολόγηση δίκαιης αμοιβής
 • Συστήματα μεταβλητών αποδοχών (bonus)
 • Διαμόρφωση πακέτου παροχών

Εισηγητές

Ανώτερα στελέχη από το χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού της PwC και εξειδικευμένοι συνεργάτες, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία.

View more

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

30/01, 01/02 & 06/02

View more

Ώρες διεξαγωγής

5.30 – 9.15 μμ

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Γιώργος Κατινιώτης
Director
Tel: + 30 210 8114 190
Email

Δημήτρης Κουκουμπάνης
HR Advisor, Ειδικός στη μελέτη και εφαρμογή συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Επιχειρήσεων
Tel: +30 210 8114196
Email

Follow us on: