Νέος Φορολογικός Νόμος 4646/2019

3η διοργάνωση

Έναρξη: 11/02/2020
Διάρκεια: 4 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:15

Το σεμινάριο

Πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή νέος νόμος «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση», στα άρθρα του οποίου έχουν περιληφθεί διατάξεις με τροποποιήσεις, προσθήκες και μεταβολές που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, στον ΦΠΑ, στη Φορολογία Κεφαλαίου, στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κ.λ.π. 

 

 

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις του νέου ψηφισθέντος Νόμου που αφορούν στα φορολογικά θέματα του νέου νόμου.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, Στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες

Περιεχόμενο

Α. Τροποποιήσεις στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
-Νέες διατάξεις για την Φορολογική κατοικία
-Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την κατοικία τους στην -Ελλάδα
-Χρόνος φορολόγησης ανείσπρακτων αποδοχών
-Αλλαγές στην φορολόγηση Παροχών σε Είδος
Παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
Δάνεια
Δικαιώματα προαίρεσης κ.λ.π.
-Νέοι συντελεστές φόρου για εισόδημα από Μισθωτή εργασία και Επιχειρηματική δραστηριότητα
-Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
-Αφορολόγητο λόγω εξαρτώμενων μελών
-Εισόδημα από Δικαιώματα προαίρεσης
-Φορολογία μερισμάτων

Β. Τροποποιήσεις στη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
-Αλλαγές στις επιχειρηματικές δαπάνες – Προσαυξημένη έκπτωση συγκεκριμένων δαπανών
-Αποσβέσεις σε μη ρυπογόνα οχήματα
-Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων
-Συντελεστής φορολογικών κερδών και Προκαταβολής
-Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών
-Φορολογικό Πιστοποιητικό
-Εταιρείες επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Χαρτοφυλακίου, ΟΣΕΚΑ και Αμοιβαίων κεφαλαίων

Γ. Διαβίβαση πληροφοριών στην ΑΑΔΕ (My Data)
-Εξελίξεις στο My data

Δ. Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Ε. Αλλαγές στη νομοθεσία ΦΠΑ

ΣΤ. Ρυθμίσεις σε θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου

Εισηγητές

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

Λεωνίδας Κορρές, Φοροτεχνικός σύμβουλος

Κόστος

  • 150 Ευρώ
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: