Ενημερωτική Εσπερίδα για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο (4399/2016)

Περίοδος

Θα ανακοινωθεί

Διάρκεια

3 ώρες

Κόστος

180€


Σύντομη περιγραφή

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τα βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016), καθώς και όσα ορίζονται ειδικότερα στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες προκηρύσσονται τα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης.

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες, οικονομικούς διευθυντές, υπευθύνους επενδυτικών σχεδίων και αναπτυξιακών προγραμμάτων επιχειρήσεων, προϊστάμενους λογιστηρίων, νομικούς και σε όσους ασχολούνται με αναπτυξιακά προγράμματα


Θέματα που θα παρουσιαστούν

Η παρουσίαση και κατανόηση των βασικών σημείων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016), κυρίως αναφορικά με τις επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται, τα είδη των χορηγούμενων ενισχύσεων, τα ποσά και τα ποσοστά αυτών ανά καθεστώς ενίσχυσης

Η παροχή συγκεκριμένων οδηγιών αναφορικά με τα επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης (Γενική Επιχειρηματικότητα, Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ) για τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα (19/10/2016) στο ΦΕΚ, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Η παρουσίαση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής, την αξιολόγησή τους, καθώς και την υλοποίηση και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων.

Εισηγητής

  • Θανάσης Καραμπέτσος, Senior Manager PwC
  • Αθηνά Αγριοστάθη, Manager PwC

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: