Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Περίοδος

Θα ανακοινωθεί

Διάρκεια

7 ώρες

Κόστος

250€


Σύντομη περιγραφή

Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Νόμος 4172, ΦΕΚ 167 Α/ 23-07-02013)  είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς ρυθμίζει από 1/1/2014 τον τρόπο φορολόγησης, δήλωσης και απόδοσης των φόρων, προκαταβολής και παρακράτησης του φόρου για τις κατηγορίες των εισοδημάτων.

Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται ύλη επίκαιρη και σημαντική για τον Δικηγόρο που ασχολείται ή επιθυμεί να ασχοληθεί με Φορολογικά Θέματα και για τον Λογιστή – Φοροτεχνικό.

Η Θεματολογία του σεμιναρίου είναι επικαιροποιημένη με το νέο Νόμο 4223 (Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 31-12-2013) και τις σχετικές Εγκυκλίους και Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί.


Θεματολογία

 • Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί
 • Υποκείμενα του φόρου
 • Φορολογική κατοικία
 • Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή
 • Μόνιμη Εγκατάσταση
 • Φορολογητέο εισόδημα, Φορολογικό έτος
 • Πίστωση φόρου αλλοδαπής
 • Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων
 • Εξαρτώμενα μέλη
 • Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
 • Εισόδημα από κεφάλαιο (Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα (royalties), Εισόδημα από ακίνητη περιουσία)
 • Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης  κεφαλαίου

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων

 • Αντικείμενο της φορολογίας, Υποκείμενα του φόρου, Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
 • Υποκεφαλαιοδότηση, Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Μεταφορά λειτουργιών - Εισφορές ενεργητικού έναντι μετοχών
 • Ανταλλαγή μετοχών, Συγχωνεύσεις και διασπάσεις
 • Εκκαθάριση
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Φορολόγηση στην πηγή
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Υπόχρεοι σε παρακράτηση
 • Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση
 • Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές
 • Συντελεστές παρακράτησης φόρου

Διατάξεις για την Καταπολέμηση της Φοροαποφυγής και Φοροδιαφυγής

 • Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα  που αποκτούν φυσικά πρόσωπα
 • Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Εισηγητής

 • Βούλγαρης Σπύρος, πρώην Γενικός Διευθυντής Φορολογίας του Υπ. Οικονομικών  
 • Κατούδης Ηλίας, πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπ. Οικονομικών

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: