ΦΠΑ: Ανάλυση για Παροχή Υπηρεσιών


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 5 ώρες 140€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Η παροχή υπηρεσιών και ο τόπος φορολόγησης, έχει ιδιαίτερη σημασία στη νομοθεσία του ΦΠΑ (Ν. 2859 / 2000) καθώς προβλέπονται γενικοί κανόνες αλλά και εξαιρέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργείται σύγχυση στους λογιστές και στα στελέχη του λογιστηρίου για την ορθή εφαρμογή περιπτώσεων όπως "πράξη λήπτη" και γενικά στην απεικόνιση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών που αφορούν τις υπηρεσίες.

Στόχος:

Το ειδικό αυτό σεμινάριο έχει ως στόχο να ενημερώσει και να επισημάνει έγκυρα και με πρακτικό τρόπο, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που λαμβάνουν και παρέχουν υπηρεσίες. Θα αναλυθούν οι "Πράξεις Λήπτη" και θα παρουσιαστούν οι υποχρεώσεις υποκείμενων στο φόρο σχετικά με πράξεις παροχής υπηρεσιών.

Διδακτέα ύλη:

  • Παροχή υπηρεσιών γενικά (Επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, κλπ)
  • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών. Γενικοί κανόνες και εξαιρέσεις. Πράξεις λήπτη. Υποχρεώσεις υποκειμένων σχετικά με πράξεις παροχής υπηρεσιών -Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών – VIES - Έκδοση Ειδικού στοιχείου επί ενδοκοινοτικών συναλλαγών
  • Δικαίωμα έκπτωσης και περιπτώσεις εξαίρεσης από το δικαίωμα έκπτωσης
  • Εκπτώσεις λόγω τζίρου
  • Επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης – Pro-Rata – Παραδείγματα
  • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
  • Κυρώσεις ΦΠΑ ( τόκοι, πρόστιμα, κλπ) σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν. 4174/2013 όπως ισχύει)
  • Συμπλήρωση Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
  • Συμπλήρωση Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ
  • Λοιπά θέματα  

Ώρες διεξαγωγής:

16:30 – 21:30

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).