Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Συναλλαγές

Περίοδος

21 & 26/02/2018

Διάρκεια

8 ώρες

Κόστος

270€


Σύντομη περιγραφή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που ασχολούνται και παρακολουθούν τις διαδικασίες εισαγωγών, εξαγωγών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών, υπεύθυνους οικονομικών υπηρεσιών καθώς και σε στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων. Έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση των τελωνειακών διαδικασιών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και τις νέες ηλεκτρονικές τελωνειακές διαδικασίες και ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφησης στο Τελωνείο.

 

Στόχος

 • Ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις αλλαγές στις τελωνειακές συναλλαγές και τις νέες τελωνειακές διαδικασίες
 • Ενημέρωση για τις νέες ηλεκτρονικές τελωνειακές συναλλαγές, της ηλεκτρονικής υποβολής, της διασάφησης και των λοιπών των τελωνειακών παραστατικών στο τελωνείο
 • Ενημέρωση για τις διαδικασίες διακίνησης των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Κοινότητας

 


Διδακτέα ύλη

Α) Συναλλαγές με τρίτες χώρες, μή Κοινοτικές

 • Τελωνειακή νομοθεσία – Ανάλυση εννοιών
  - Κοινοτικός και Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
  - Δασμολόγιο
  - Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ)
  - Εισαγωγή εμπορευμάτων
  - Τελωνειακές διαδικασίες (θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία-Ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας)
  - Δασμολογητέα και φορολογητέα αξία
 • Εξαγωγή εμπορευμάτων
 • Απλουστευμένες Διαδικασίες στην εισαγωγή και εξαγωγή
 • Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ)
 • Άλλες τελωνειακές διαδικασίες – τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα
 • Διεθνείς τριγωνικές συναλλαγές
 • Υποχρεώσεις συναλλασσομένων

Β) Νέες ηλεκτρονικές τελωνειακές συναλλαγές – Ηλεκτρονική υποβολή Διασάφησης και λοιπων τελωνειακών παραστατικών

 • Ποιά παραστατικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
 • Διαδικασία και τρόπος υποβολής
  - Ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης
  - Ηλεκτρονική υποβολή λοιπών παραστατικών
  - Νέες υποχρεώσεις συναλλασσομένων με τα τελωνεία

Γ) Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

 • Φορολογικό και τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας
 • Διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ενιαία Εσωτερική Αγορά)- φορολογικές και τελωνειακές διαδικασίες και υποχρεώσεις
 • Συναλλαγές με τα ειδικά φορολογικά εδάφη - Έντυπα T2L, T2LF
 • Σύστημα VIES - Σύστημα INTRASTAT
 • Ενδοκοινοτική Απόκτηση και Ενδοκοινοτική Παράδοση (βασικές αρχές-ανάλυση-παραδείγματα)
 • Απόδειξη Ενδοκοινοτικής Παράδοσης για σκοπούς απαλλαγής από το ΦΠΑ
 • Δήλωση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών/Συμπλήρωση - Παραδείγματα
  - Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ
  - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (LISTING)
  - Δήλωση INTRASTAT
 • Επιστροφές εμπορευμάτων - Εκπτώσεις  - Ακύρωση μερικής ή ολικής συναλλαγής
 • Ενδοκοινοτικές τριγωνικές συναλλαγές – Παραδείγματα- συμπληρώσεις δηλώσεων
 • Υποχρεώσεις συναλλασσομένων

 

Ημέρες πραγματοποίησης

 • 21/02/2018
 • 26/02/2018

View more

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

View more

Χορήγηση πιστοποιητικών

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται ενώπιον ακροατηρίου, να παρουσιάζουν μελέτες επί συγκεκριμένων φορολογικών θεμάτων που θα τους ανατίθενται από τους εισηγητές των ενοτήτων του προγράμματος.

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 8114256
Email

Follow us on: