ΦΠΑ: Τα δύσκολα θέματα ΦΠΑ στην Πράξη

Έναρξη: 09 Μαρτίου 2020
Ημέρες: 09 & 10 Μαρτίου 2020
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:15

Το σεμινάριο

Η νομοθεσία που αφορά στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) θεωρείται γενικά, και ίσως όχι άδικα, μια "δύσκολη" νομοθεσία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σε όλους τους εμπλεκόμενους (λογιστές-φοροτεχνικούς, φορολογικούς και νομικούς συμβούλους των επιχειρήσεων, φορολογική διοίκηση κ.λπ.) δυσχέρειες ως προς την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Η διημερίδα έχει ως σκοπό την ενημέρωση για τα ¨δύσκολα" θέματα του ΦΠΑ που αφορούν στην περίοδο που διανύουμε όπως είναι η prorata και ο διακανονισμός παγίων, το δικαίωμα έκπτωσης, η παραγραφή του δικαιώματος έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ κ.λπ.. αλλά και για τα "δύσκολα" θέματα που διαχρονικά απασχολούν του εμπλεκόμενους με τον ΦΠΑ όπως είναι οι ενδοκοινοτικές και οι τριγωνικές συναλλαγές, οι πράξεις λήπτη, οι αυτοπαραδόσεις κ.λπ.
 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, Στελέχη Επιχειρήσεων και Επιχειρηματίες.

 

Περιεχόμενο

 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά – Πότε δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ 
 • Αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών. 
 • Pro-rata και διακανονισμός παγίων (αναλυτική παρουσίαση) 
 • Ειδικά θέματα της pro-rata (επιδοτήσεις, παρεπόμενες πράξεις κ.λπ.) 
 • Παραγραφή δικαιώματος έκπτωσης ή επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ 
 • Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - αποκτήσεις 
 • Τριγωνικές συναλλαγές Πράξεις λήπτη - Άρθρο 14 κώδικα ΦΠΑ 
 • Τρόπος απεικόνισης στη δήλωση ΦΠΑ και στους πίνακες Listing ορισμένων «δύσκολων» συναλλαγών (πράξεις λήπτη, ενδοκοινοτικές παραδόσεις – αποκτήσεις, τριγωνικές συναλλαγές, κ.λπ.). 
 • Πότε υποβάλλεται δήλωση Ιntrastat. Ειδικό καθεστώς άρθρου 39α (αγορά laptop, tablet κ.λπ.)

 

Εισηγητές

Λεωνίδας Κορρές: Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος με εξειδίκευση σε θέματα Φ.Π.Α., είναι πιστοποιημένος από το Chartered Institute of Taxation (CIOT) του Ηνωμένου Βασιλείου στον Φ.Π.Α. και στις Αρχές της Διεθνούς Φορολογίας στα πλαίσια του διπλώματος ADIT (Advanced Diploma in International Taxation).

Κόστος

 • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 180€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 150€
 • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 150€
 • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 180€

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: