ΦΠΑ: Τι προσέχουμε για το κλείσιμο χρήσης και τα «δύσκολα» θέματα

Περίοδος

Θα ανακοινωθεί

Διάρκεια

4 ώρες

Κόστος

160€


Σύντομη Περιγραφή

Η ημερίδα έχει ως σκοπό την ενημέρωση για τα επίκαιρα θέματα του ΦΠΑ που αφορούν στο κλείσιμο της χρήσης όπως είναι η prorata και ο διακανονισμός παγίων, το δικαίωμα έκπτωσης, η παραγραφή του δικαιώματος έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ κλπ. καθώς και για τα "δύσκολα" θέματα που διαχρονικά απασχολούν του εμπλεκόμενους με τον ΦΠΑ όπως είναι οι ενδοκοινοτικές και οι τριγωνικές συναλλαγές, οι πράξεις λήπτη, οι αυτοπαραδόσεις κλπ.

Θέματα που θα αναπτυχθούν

  • Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - αποκτήσεις
  • Τριγωνικές συναλλαγές 
  • Πράξεις λήπτη - Άρθρο 14 κώδικα ΦΠΑ
  • Τρόπος απεικόνισης στη δήλωση ΦΠΑ και στους πίνακες Listing ορισμένων «δύσκολων» συναλλαγών (πράξεις λήπτη, ενδοκοινοτικές παραδόσεις – αποκτήσεις, τριγωνικές συναλλαγές, κλπ). Πότε υποβάλλεται δήλωση Ιntrastat
  • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά – Πότε δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ
  • Αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών
  • Pro-rata και διακανονισμός παγίων (αναλυτική παρουσίαση)
  • Ειδικά θέματα της pro-rata (επιδοτήσεις, παρεπόμενες πράξεις κλπ)   
  • Παραγραφή δικαιώματος έκπτωσης ή επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ

Εισηγητές

Λεωνίδας Κορρές: Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος με εξειδίκευση σε θέματα Φ.Π.Α., είναι πιστοποιημένος από το Chartered Institute of Taxation (CIOT) του Ηνωμένου Βασιλείου στον Φ.Π.Α. και στις Αρχές της Διεθνούς Φορολογίας στα πλαίσια του διπλώματος ADIT (Advanced Diploma in International Taxation)

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου.

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

 

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: