Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2020- Ανάλυση Εντύπων και νέου Ε3

Έναρξη: 17 Ιουνίου 2020
Διάρκεια: 4,5 ώρες

Το σεμινάριο

Η ημερίδα έχει ως αντικείμενο την έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τα Νέα έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (E1, E2, E3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης) του φορολογικού έτους 2019, όπως καθορίστηκαν με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε.

Παράλληλα παρουσιάζονται επίκαιρα φορολογικά θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 και των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλιων της ΑΑΔΕ.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με

 • τα Νέα έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (E1, E2, E3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης) του φορολογικού έτους 2019, όπως καθορίστηκαν με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε.
 • θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 και των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλιων της ΑΑΔΕ.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε στελέχη
 • Σε ιδιώτες

Περιεχόμενο

 • Υποβολή Δηλώσεων Φορολογικού Έτους 2019
 • Εκκαθάρισης Δηλώσεων (Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου)
 • Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης - Ανάλωση (Τεκμήρια)
 • Φορολογία Αγροτών - Αγροτικές Επιδοτήσεις
 • Εισόδημα Περ. ΣΤ' Παρ. 2 Άρθρου 12 (Μπλοκάκια)
 • Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας Φ.Π.
 • ποστολή Ηλεκτρονικών Αρχείων Φ.Ε.2019 (Α 1025/2020)
 • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης - Αντιμετώπιση
 • Παροχές σε Είδος - Παροχή Ε.Ι.Χ. για έτη 2019 & 2020 
 • Αποδείξεις Κωδ. 049-050 (Φορ. Έτος 2019) & (Φορ. Έτος 2020)
 • Ανάλυση - Συμπλήρωση Εντύπου Ε2
 • Ανάλυση - Συμπλήρωση Νέου Εντύπου Ε3 (για Φ.Π.) - Παραδείγματα
 • Ανάλυση - Συμπλήρωση Εντύπου Ε1
 • Μεταβολές με Ν.4646/2019 - Γενικά σχόλια & επισημάνσεις

Εισηγητές

 • Αθανάσιος Σαφαρής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Άμεσης Φορολογίας, Φυσικών Προσώπων Υπουργείου Οικονομικών
 • Βίκυ Γιοβά, Στέλεχος Διεύθυνσης Άμεσης Φορολογίας, Φυσικών Προσώπων Υπουργείου Οικονομικών

Κόστος

 • 100 €
  Τιμή webinar: 50 €
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: