Ανασκόπηση της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών προσώπων

Εξ' Αποστάσεως Παρακολούθηση

Έναρξη: 08 Απριλίου 2020
Ημερομηνίες: 08 & 09 Απριλίου 2020
Διάρκεια: 2 ώρες
Ώρες: 11:00 - 13:00
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μόνο μέσω
εξ'αποστάσεως παρακολούθησης (webex)

Το σεμινάριο

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για το μέρος των διατάξεων της Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) που αφορά στα Φυσικά Πρόσωπα

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το εξ αποστάσεως σεμινάριο, έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αφορούν τα ΦΥΣΙΚΑ πρόσωπα,

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Στελέχη επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

1. Μισθωτή Εργασία (Εισόδημα, παρακράτηση Φ.Μ.Υ., Παροχές σε είδος )
2. Επιχειρηματική Δραστηριότητα
3. Κεφάλαιο (Τόκοι, Μερίσματα, Δικαιώματα, Ακίνητα)
4. Παρακράτηση Φόρου
5. Υπεραξία από Μεταβίβαση Κεφαλαίου
6. Εναλλακτικός Προσδιορισμός εισοδήματος (Τεκμήρια)
7. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Εισηγητές

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

Κόστος

  • 80€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: