Τεχνικές Χρηματοοικονομικής Αξιολόγησης

Περίοδος

Θα ανακοινωθεί

Διάρκεια

18 ώρες

Κόστος

400€

Πρακτικός Οδηγός στις Μεθόδους Αποτίμησης Αποδόσεων και Κινδύνων στις Αγορές Χρήματος


Απευθύνεται

Σε στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεων, Οργανισμών και ΔΕΚΟ, Πωλητές Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, Τραπεζικά στελέχη πιστοδοτικών και επενδυτικών υπηρεσιών, Relationship managers, Στελέχη των Τραπεζικών Δικτύων και του Private Banking, Στελέχη Χρηματιστηριακών και Ασφαλιστικών Εταιρειών και Ταμείων και Οργανισμών.

Στόχος

Η εισαγωγή των στελεχών στις τεχνικές και χρηματοοικονομικής αξιολόγησης, στις μεθόδους αποτίμησης και τιμολόγησης των βασικών χρηματοπιστωτικών μέσων με τα οποία συναλλάσσονται καθημερινά τράπεζες και επιχειρήσεις.


Διδακτέα ύλη

Ι. Τα θεμελιώδη της Χρηματοοικονομικής Αριθμητικής

 • Τα Οικονομικά της Παρούσας Αξίας των Επενδύσεων - Βασικές  Αρχές
 • Τρόποι υπολογισμού σε real time με την βοήθεια των συναρτήσεων του Excel
 • Πώς υπολογίζουμε και συγκρίνουμε αποδόσεις χρεογράφων - Ο ρόλος του ανατοκισμού και του πληθωρισμού
 • Πώς αποκωδικοποιούμε τις προσδοκίες των αγορών - Καμπύλη Επιτοκίων
 • Πώς υπολογίζουμε τους κινδύνους της επένδυσης - Δείκτες μέτρησης  Κινδύνου Αγοράς ( κίνδυνοι  επιτοκίων και ισοτιμιών)
 • Μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και η αξιολόγηση των spreads - Πώς αξιοποιούμε την πληροφόρηση του Οικονομικού Τύπου
 • Ποιό ρόλο παίζουν οι εποπτικοί κανόνες ( Βασιλεία ΙΙ και ΙΙΙ) και οι Οίκοι Αξιολόγησης - Διδάγματα από την Κρίση   
 • Πρακτική Εφαρμογή: Συμμετοχή των Ιδιωτών στην Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Χρέους - Αποτίμηση των Νέων Εγγυημένων ( από το EFSF) Ομολόγων.

ΙΙ. Πρακτικές Εφαρμογές στην Αποτίμηση Χρεογράφων

 • Αποτίμηση τίτλων της Χρηματαγοράς  ( repos, έντοκα γραμμάτια , τοποθετήσεις με επιτόκια overnight)
 • Εφαρμογές στους τίτλους των Προθεσμιακών Αγορών - FRAs και Προθεσμιακά Συμβόλαια
 • Swaps επιτοκίων και συναλλάγματος
 • Αποτίμηση Κρατικών και Επιχειρηματικών Χρεογράφων Σταθερού και Κυμαινόμενου Επιτοκίου
 • Χρεόγραφα με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης - Ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές
 • Αποτίμηση Τραπεζικών Δανείων - Εφαρμογές στην τιμολόγηση των spreads και τον σχηματισμό των προβλέψεων

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

 

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: