Οικονομικά για μη Οικονομικούς

Έναρξη

19/11/2018

Διάρκεια

18 ώρες

Κόστος

500€

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να διευκολύνει τα επιχειρηματικά στελέχη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις προσπάθειες τους να κατανοήσουν τη δυναμική του οικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και τις ποικίλες επιδράσεις του στις μεταβολές των μεγεθών, της δομής και των κινδύνων των επιχειρηματικών ισολογισμών και την ανταγωνιστικότητα  των μονάδων. 

Παράλληλα, επιδιώκεται η εκπαίδευση των στελεχών στο οικονομικό υπόβαθρο βασικών τεχνικών και εργαλείων του χρηματοοικονομικού management των επιχειρήσεων.

Στόχος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 

 • Να παρακολουθούν με ευχέρεια τις οικονομικές εξελίξεις, να εντοπίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στην δυναμική των επιχειρηματικών ισολογισμών και να ενσωματώνουν τις τάσεις των μακροοικονομικών μεγεθών στον επιχειρηματικό προγραμματισμό. 
 • Να χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές και μεθόδους των οικονομικών για τον αποτελεσματικό χειρισμό οικονομικών προβλημάτων, τη διαχείριση του καθημερινού  χρηματοοικονομικού management και τη λήψη σωστά θεμελιωμένων αποφάσεων στην διαδικασία αποτίμησης και αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων της επιχείρησης 
 • Να αναλύουν τις εξελίξεις στις αγορές χρήματος, αναπροσαρμόζοντας κατάλληλα τη χρηματοδοτική πολιτική της επιχείρησης και τις σχέσεις με τις τράπεζες
 • Να κατανοούν ευχερώς τα στοιχεία του Οικονομικού Τύπου και των διαφόρων οικονομικών εκθέσεων για την πορεία των αγορών και τις τάσεις του σύγχρονου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Διδακτέα ύλη

 • Το Μακροοικονομικό Περιβάλλον της Επιχείρησης
 • Τα Οικονομικά των Επιχειρήσεων
 • Ροή Κεφαλαίων 
 • Επιχειρηματικός Κίνδυνος
 • Επενδύσεις
 • Φορολογία του Κέρδους - Μεταφορά της Ζημίας

Εισηγητές

 

 

 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC
 • Δημήτρης Παπουλάκος, Senior Associate PwC

 

 

View more

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Χορήγηση πιστοποιητικών

Το Κέντρο δια Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 8114256
Email

Follow us on: