Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης και Αξιολόγησης Επενδύσεων

Έναρξη

18​ Οκτωβρίου 2018

Διάρκεια

12 ώρες

Κόστος

300€

​(**) ​Υπενθύμιση : Το σεμινάριο "Χρηματοδοτική Διοίκηση - Financial Management" διάρκειας 56 ωρών και κόστους συμμετοχής 750€, περιλαμβάνει την ύλη του συγκεκριμένου σεμιναρίου.

Σύντομη περιγραφή

Η χρηματοοικονομική διοίκηση έχει βασικό αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης τους. Τέτοιες αποφάσεις είναι​ η​ αξιολόγηση και η επιλογή των επενδύσεων​, η αξιολόγηση και η επιλογή των πηγών και τρόπων χρηματοδότησης και η διαχείριση των οικονομικών κινδύνων. ​Η λειτουργία της διαχείριση​ς​ ​Κεφαλαίων έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση ​των διαθέσιμων κεφαλαίων της επιχείρησης​,​ τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση εισροών (πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, ανταλλακτικών), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της. Σημαντικό έργο της χρηματοοικονομικής διοίκησης είναι η ανάλυση και μελέτη των επενδύσεων και του δανεισμού της επιχείρησης.​ ​Λόγω του κόστους του χρήματος, δεν είναι αποδοτικό να υπάρχουν "αχρησιμοποίητα" κεφάλαια στο ταμείο της. Επομένως, η διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων θα πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη αποδοτικότητα των απασχολούμενων κεφαλ​αίων​​

Στόχος

​Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή των αναγκαίων γνώσεων και ​την ανάλυση όλων των σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με ​τα Ειδικά Χρηματοδοτικά θέματα ​της Χρηματοοικονομική​ς​ Διοίκηση των Επιχειρήσεων και την κατανόηση όλων των χρηματοοικονομικών προβλημάτων που έχουν σχέση με τις επενδυτικές αποφάσεις και με τη διαχείριση των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.​ Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική.

Διδακτέα ύλη

Διαχείριση Κεφαλαίων

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μέλλουσα και Παρούσα Αξία -Σύνθετος και Απλός Ανατοκισμός - Προεξόφληση -Σειρές Πληρωμών –(Μέλλουσα και Παρούσα Αξία Ράντας) -Πίνακας Αποπληρωμής Δανείων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (Έννοιες, όροι) - Ανάλυση των Σταδίων Αξιολόγησης Επενδύσεων -Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων. -Μη Ορθολογικά Κριτήρια (Κριτήριο Ανάκτησης του Αρχικού Κεφαλαίου και Μέσης Λογιστικής Απόδοσης) -Προεξόφληση Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow analysis) -Ορθολογικά Κριτήρια (Κριτήρια Καθαρής Παρούσας Αξίας, - ΚΠΑ, Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης – ΕΒΑ, Δείκτη Κερδοφορίας) -Εφαρμογή των μεθόδων με τη χρήση παραδειγμάτων, υπολογισμοί με τη χρήση του MS Excel

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Έμμεση Χρηματοδότηση (Τραπεζικά Δάνεια) -Άμεση Χρηματοδότηση (μέσω Ομολογιών και Μετοχών) -Βασικές Αρχές Αποτίμησης Ομολογιών -Βασικές Αρχές Αποτίμησης Μετοχών. -Υπόδειγμα Αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model) -Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου

Εισηγητές

Δρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη, Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

 

View more

Ημέρες διεξαγωγής

  • 18/10
  • 22/10​
  • 24/10/2018

View more

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Χορήγηση πιστοποιητικών

Το Κέντρο δια Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: