Εξαγωγές & Διεθνές Εμπόριο - Διαδικασίες & Συναλλαγές

6η διοργάνωση

Περίοδος

14/05/2018

Διάρκεια

13 ώρες

Κόστος

360€

 

Σύντομη περιγραφή

Το σεμινάριο έχει ως αντικείμενο τις εξαγωγικές διαδικασίες, τους διεθνείς όρους παράδοσης εμπορευμάτων INCOTERMS ® 2010,τους διεθνείς διακανονισμούς  και τη διασφάλιση των πληρωμών. Απευθύνεται σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και σε όσους συναλλάσσονται με το εξωτερικό που επιδιώκουν να ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους σε θέματα διεθνών συμφωνιών, εξαγωγικών πωλήσεων και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στόχος

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε για να εισάγει τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες και τις τεχνικές των εξαγωγών, εφοδιάζοντάς τους με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τους όρους παράδοσης των εμπορικών συμβολαίων INCOTERMS ® 2010, τους διεθνείς τρόπους πληρωμής και ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου και να απαντήσει στα ερωτήματα:

 • Πότε, σε μια διεθνή πώληση, η ευθύνη της μεταφοράς των εμπορευμάτων μεταφέρεται από τον πωλητή στον αγοραστή; 
 • Ποιο από τα δύο εμπορικά μέρη είναι υπεύθυνο για την ασφάλιση των εμπορευμάτων και σε ποιο σημείο αυτή η ευθύνη μεταβιβάζεται;
 • Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η ενέγγυα πίστωση (L/C) ως σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο του Διεθνούς Εμπορίου; Ποια είναι τα μειονεκτήματά της; Πώς συγκρίνεται με την Εγγυητική Τραπέζης (B/G) και την BPO; Ποιους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής θα αξιολογήσουν οι συναλλασσόμενοι; Τι ρίσκο εμπεριέχουν για την κάθε πλευρά; 

Η γνώση της ορθής χρήσης αυτών των σύγχρονων εργαλείων θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ικανότητα των συμμετεχόντων, βοηθώντας τους ουσιαστικά να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησής τους, δημιουργώντας έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα γι' αυτήν.

 

Διδακτέα ύλη

Α. Τεχνική Εργασιών Πωλήσεων Εξωτερικού. Incoterms ® 2010, Έγγραφα

 • Το Τοπίο του Διεθνούς Εμπορίου σήμερα. Προκλήσεις για τον Έλληνα Εξαγωγέα 
 • Κατανοώντας τους Στόχους και τη Φύση των Εξαγωγών – Διαχείριση Ρίσκου & Σχέσεων 
 • Διαχείριση Απαιτήσεων. Contracts or Trust? 
 • Πονηρά σημεία και συνήθη Λάθη κατά τη σύνταξη Προσφορών & Συμβάσεων
 • Οι αναθεωρημένοι Όροι Παράδοσης Εμπορευμάτων Incoterms® 2010 
 • Οι Αλλαγές σε σχέση με τους Incoterms® 2000. Με ποια ζητήματα δεν ασχολούνται 
 • Τι ορίζουν ως προς την Ευθύνη των Συναλλασσόμενων για τη Μεταφορά, τον Εκτελωνισμό και την Ασφάλιση των εμπορευμάτων
 • Πότε η ευθύνη παράδοσης μεταφέρεται στον αγοραστή; Ζητήματα Κυριότητας & Διαχείρισης Κινδύνων κατά τη μεταφορά 
 • Φορτωτικά Έγγραφα, Ασφαλιστήρια & Πιστοποιητικά Καταγωγής

Β. Τρόποι Διακανονισμού & Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

 • Οι Κίνδυνοι Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο. Πώς αντιμετωπίζονται 
 • Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής. Κριτήρια Επιλογής 
 • Ανάλυση της Αποτελεσματικότητάς τους ως προς τη Διασφάλιση Πληρωμής
 • Cash in Advance Vs Cash on Delivery
 • Ο Ρόλος της Τραπεζικής Μεσολάβησης στις Διεθνείς Συναλλαγές
 • Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων   
 • Η έννοια της Αξίας (Collection). Είδη Εγγράφων – Είδη Αξιών – Είδη Αποδοχής 
 • Ενέγγυος Πίστωση – L/C.  Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 
 • Τραπεζική Εγγυητική - B/G. Ομοιότητες & Διαφορές με το L/C
 • Συναλλαγματική (Bill of Exchange) Vs Γραμμάτιο σε Διαταγή (Promissory Note)
 • Promissory Note vs. Promissory Letter (Υποσχετική Επιστολή)
 • Αντιπραγματισμός (Barter Agreement) & Παρακαταθήκη (On Consignment) 
 • Διαχείριση Open Accounts
 • Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων - Ο.Α.Ε.Π.
 • Πώς λειτουργεί και τι λύσεις προσφέρει το Εξαγωγικό Factoring 
 • Bank Payment Obligation (BPO): o καινούριος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο.
 • Πώς συγκρίνεται (pros & cons) ως προς τους υπόλοιπους τρόπους πληρωμής 

 

Εισηγητές

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy, CGMCA, International Business Management. Strategy & Development 

View more

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 14/5 (17:00-21:30) 
 • 15/5 (17:00-21:30) 
 • 16/5 (17:00-21:00) 

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου)

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 8114256
Email

Follow us on: