Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Οφειλών (Ν. 4469/2017)

2η διοργάνωση

Περίοδος

27/09/2017

Διάρκεια

3 ώρες

Κόστος

200€

Σύντομη περιγραφή

Οι διατάξεις του νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη. 

Επισημαίνεται ότι η ισχύς του νόμου αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 62Α, 3 Μαϊου 2017), εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του νόμου.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικηγόρους, Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές, Συντάκτες επιχειρηματικών σχεδίων (Ορκωτούς Ελεγκτές, Οικονομικούς συμβούλους κ.ά.), Επιχειρηματίες, Λογιστές, Στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και ελεγκτικών εταιριών με αντικείμενο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Θέματα που θα παρουσιαστούν

  • Εισαγωγή στην εξυγίανση επιχειρήσεων – αντιπαραβολή δικαστικής και εξωδικαστικής εξυγίανσης
  • Εποπτεία σταδίων της διαδικασίας του Ν. 4469/2017
  • Υπαγόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και προϋποθέσεις σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση
  • Υποβολή αίτησης, έλεγχος πληρότητας αυτής από το συντονιστή και περαιτέρω ενέργειες του συντονιστή
  • Συμμετοχή των δημόσιων φορέων
  • Περιεχόμενο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης και επικύρωσή της από το δικαστήριο. Εφαρμογή προϋπόθεσης σχετικά με την υποθετική ικανοποίησης σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Αντιπαραβολή της διαδικασίας με τη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρ. 99 επ.)

Εισηγητές

Αλέξανδρος Ν. Ρόκας, Δρ. Νομικής – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Εντεταλμένος Διδασκαλίας Τμ/τος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του ΠτωχΚ (Ν. 4446/2016)

View more

Ώρες διεξαγωγής

18.00 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου)

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: