Πρόγραμμα Ένταξης Νέου Προσωπικού (The Academy Onboarding Experience)

Έναρξη: 17 Οκτωβρίου
Ημερομηνίες: 17, 19, 25 Οκτωβρίου 2023
Διάρκεια: 9 ώρες
Ώρες: 18:00-21:15

Το σεμινάριο

Οι πρώτες εβδομάδες εργασίας είναι αρκετά κρίσιμες για όλους τους νέους εργαζομένους αφου θα πρέπει να εξοικειωθούν με την κουλτούρα του εκάστοτε οργανισμού, να κατανοήσουν το αντικείμενο της εργασίας τους αλλά και να γνωρίσουν τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργάζονται. Είναι κρίσιμες όμως και για τους ίδιους οργανισμούς αφού σύμφωνα με τις μετρήσεις οι οργανισμοί εκείνοι που επενδύουν στη διαδικασία της αποτελεσματικής ένταξης των νέων στελεχών (onboarding) φαίνεται να αυξάνουν όχι μόνο τα ποσοστά της παραμονής των εργαζομένων αλλά και την παραγωγικότητάς τους.

Το νέο πρόγραμμα της PwC’s Academy “The Academy Onboarding Experience” έρχεται να παράσχει υποστήριξη στα τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR) στην προσπάθεια τους αυτή και έχει ως στόχο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ανεξαρτήτως ρόλου στον οργανισμό όπως αυτών της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων αλλά και των αποτελεσματικών παρουσιάσεων. Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να ενισχύσουμε στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες ξεκινώντας σε έναν οργανισμό ώστε να είναι αποδοτικοί στο ρόλο τους σε συνδυασμό πάντοτε και με την διαδικασία ένταξης που ακολουθεί κάθε τμήμα HR.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων
 • Ομαδική συνεργασία με χρήση case study
 • Διαδραστικό με πρακτικά παραδείγματα
 • Απόκτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης

 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Στελέχη επιχειρήσεων που ξεκίνησαν τώρα την καριέρα τους ή έχουν μικρή προϋπηρεσία

.

Περιεχόμενο

1. Επικοινωνιακές Δεξιότητες

 •  Επικοινωνία και εμπιστοσύνη
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Ενεργητική ακρόαση και σωστές ερωτήσεις
 • Διαφορετικοί τύποι χαρακτήρων και διαχείριση

2. Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις

 • Χαρακτηριστικά Αποτελεσματικών Παρουσιάσεων
 • Τα 3 W που πρέπει να απαντήσω
 • Τι είναι το Storytelling?
 • Λεκτική και Μη Λεκτική Επικοινωνία

3. Case Study

 • Επίλυση Προβλήματος (Problem Solving)

Εισηγητές

 • Δημήτρης Παπουλάκος, Learning & Development Senior Consultant

Κόστος

 • € 250

 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: