Γερμανικά για στελέχη επιχειρήσεων – Geschäftsdeutsch

Περίοδος

12/10/2017

Διάρκεια

24 ώρες

Κόστος

480€ (*)

(*) Στην ανωτέρω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται το κόστος των βιβλίων αξίας περίπου 50€


Σύντομη περιγραφή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και ιδιώτες, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη χρήση της γερμανικής επιχειρηματικής γλώσσας (Geschäftsdeutsch) και στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση κειμένων, ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου).

Στόχος

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
 • Να επικοινωνούν με μεγαλύτερη ευχέρεια στη γερμανική γλώσσα
 • Να συντάσσουν αποτελεσματικά και γρηγορότερα κείμενα της γραπτής τους επικοινωνίας
 • Να συμμετέχουν σε επαγγελματικές συναντήσεις με αυτοπεποίθηση κι ευφράδεια λόγου
 • Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη άνεση το ανάλογο λεξιλόγιο και την γραμματική
 • Να αντιληφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό την κουλτούρα των γερμανικών επιχειρήσεων σε συνάρτηση με τη διαχείριση HR
   

Θεματικές ενότητες

 • Οικονομικοί κλάδοι – Wirtschaftszweige
 • Οργάνωση επιχειρήσεων – Unternehmensorganisation
 • Μορφές επιχειρήσεων –Unternehmensformen
 • Εξέλιξη προϊόντος – Produktentwicklung
 • Προϊόν στην αγορά – Produkt auf dem Markt
 • Πώληση – Verkauf
 • Κυκλοφορία προϊόντος και διαχειριστική υποστήριξη – Produktverkehr und Logistik
 • Οικονομικά και χρηματικές συναλλαγές – Finanzen und Zahlungsverkehr
 • Χρόνοι – Tempora
 • Παθητική Φωνή – Passiv
 • Βοηθητικά ρήματα – Modalverben
 • Κλίση επιθέτων – Adjektivdeklination
 • Υποτακτική ΙΙ – Konjunktiv II
 • Προστακτική – Imperativ
 • Πλάγιος λόγος – Konjunktiv I
 • Δευτερεύουσες προτάσεις – Nebensδtze
 • Ηλεκτρονική αλληλογραφία και επιστολές – E-Mails und Briefe
 • Τηλεφωνικές συνομιλίες – Telefongesprδche
 • Διαπραγματεύσεις – Verhandlungen
 • Παρουσιάσεις – Prδsentationen
 • Εισαγωγικά λόγια – Einleitende Worte
 • Έκφραση προτάσεων και ιδεών – Vorschlδge ung Ideen δuίern
 • Αναφορά πλεονεκτημάτων / μειονεκτημάτων – Vor- oder Nachteile nennen
 • Διεύρυνση ή περιορισμός πλεονεκτημάτων / μειονεκτημάτων – Vor- oder Nachteile erweitern oder einschrδnken
 • Στάθμιση πλεονεκτημάτων / μειονεκτημάτων – Vor- oder Nachteile abwδgen
 • Διατύπωση ερωτήσεων – Fragen stellen
 • Αποσαφήνιση επιχειρημάτων και γεγονότων – Argumente und Sachverhalte erklδren
 • Αναφορά λόγου και αιτίας – Grund und Ursache nennen
 • Έκφραση συμφωνίας – Zustimmung δuίern
 • Τονισμός πεποίθησης – άberzeugtheit betonen
 • Τονισμός άποψης – Standpunkte betonen
 • Αναφορά συμπερασμάτων και συνεπειών – Folgerungen und Konsequenzen nennen
 • Απόρριψη απόψεων και επιχειρημάτων – Standpunkte und Argumente ablehnen
 • Εκ νέου αναφορά σε ήδη αναφερθέντα – Schon Gesagtes wieder aufgreifen
 • Καταληκτικά λόγια – Abschlieίende Worte
 • Ωράριο – Arbeitszeit
 • Κανονισμός εργασίας – Arbeitsordnung
 • Συλλογική σύμβαση εργασίας – Tarifvertrag
 • Πληρωμή αμοιβών – Lohnbezahlung
 • Προστασία θέσης εργασίας – Arbeitsschutz
 • Συμπεριφορικές ικανότητες και συναισθηματική εξυπνάδα – Verhaltensfδhigkeiten und emotionale Intelligenz
 • Διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου – Verwaltung der Human Resource
 • Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα
 • Προτάσεις
 • Ερωτήσεις και συζήτηση


Προϋπόθεση συμμετοχής

Βασική γνώση γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών)

Μέθοδος διδασκαλίας

«Deutsch interaktiv»,  με έμφαση στην επικοινωνία πάνω σε εργασιακά θέματα και άμεση εξάσκηση των συμμετεχόντων σε όλη τη διάρκεια των παραδόσεων με χρήση ποικίλων τεχνικών και προσομοιώσεων.

Υλικό

 • Deutsch lernen fόr den Beruf, Adelheid Hφffgen, Hueber Verlag, 2009
 • Geschδftskommunikation, A. Herring u. M. Matussek, 3 Bδnde, Hueber Verlag, 2008
 • Erfolgreich bei Prδsentationen, Volker Eismann, Cornelsen Verlag, 2006
 • Sprechen, Schreiben, Mitreden, Jo Glotz-Kastanis u. Doris Tippmann, Karabatos Verlag, 2003
 • Exakt 2 aktuell, Grammatisches Arbeitsbuch, Nicolas Vlachos, Lupe Verlag, 2005
   

Εισηγητές

Georg Lampropoulos – Πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, εξειδικευμένος στον επιστημονικό τομέα της Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας.

View more

Ώρες διεξαγωγής

Κάθε Πέμπτη 18.30 – 20:30

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 6874256
Email

Follow us on: