Γενικές Νομικές γνώσεις για... μη Νομικούς

Έναρξη: 18 & 20 Νοεμβρίου 2019
Διάρκεια: 8 ώρες


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές έννοιες και όρους που μπορεί κανείς να συναντήσει στα νομικά θέματα και στην πρακτική αξιοποίηση, παρακολούθηση και κατανόηση των ρυθμιστικών εξελίξεων και κυρίως στο χειρισμό ζητημάτων της καθημερινότητας. 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές έννοιες και όρους που μπορεί κανείς να συναντήσει στα νομικά θέματα και στην πρακτική αξιοποίηση, παρακολούθηση και κατανόηση των ρυθμιστικών εξελίξεων και κυρίως στο χειρισμό ζητημάτων της καθημερινότητας. 

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη επιχειρήσεων, Διοικητικά στελέχη εταιρειών, Επιχειρηματίες, Λογιστές, Σύμβουλοι, Λοιποί επαγγελματίες που δεν διαθέτουν νομικές γνώσεις και το αντικείμενο και τα καθήκοντά τους απαιτούν γνώση βασικών νομικών θεμάτων.

Περιεχόμενο

 • Αστική ευθύνη Ιδιωτών: Τι είναι, Ποιους αφορά, Η ασφάλιση αστικής ευθύνης
 • Αστική ευθύνη του Δημοσίου και Δημοσίων Υπαλλήλων: Οριοθέτηση δικαιοδοσίας διοικητικών δικαστηρίων όσον αφορά στην αστική ευθύνη του Κράτους 
 • Διάρθρωση Δικαστηρίων  
  - Πολιτικά - Ποινικά
  - Διοικητικά και Ελεγκτικό συνέδριο
 • Θεσμός της Διαιτησίας:  Ο ρόλος του Διαιτητή, Τι προσφέρει η Διαιτησία, Ποιες διαφορές μπορούν να επιλυθούν, Μορφές Διεξαγωγής,  
 • Θεσμός Διαμεσολάβησης: Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή, Η ακολουθούμενη διαδικασία, Το πρακτικό της διαμεσολάβησης, Η συμφωνία επίλυσης 
 • Διαταγή Πληρωμής / Ευρωπαϊκή Διαταγή πληρωμής: Ποιος την εκδίδει και πως εκδίδεται, Συνέπειες για τον οφειλέτη, Ανακοπή
 • Ασφαλιστικά μέτρα: Ποια είναι και ποιος είναι ο σκοπός τους, Η παρουσία Δικηγόρου, Καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα, Κατάθεση αίτησης και συζήτηση, Εκτέλεση απόφασης    
 • Μισθώσεις (Κατοικιών και Εμπορικές): Συσχετισμός παλαιών διατάξεων του ΠΔ. 34/1995 με τις νέες του ν. 4242/2014, Οι ρυθμίσεις ως προς τις νέες (μετά τις 28-2-2014) και τις παλαιές μισθώσεις (πριν τις 28-2-2014)

Εισηγητές

Χρυσάνθη Στάχτου, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, PwC Senior Associate

Κόστος

 • 200€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: