Εξαγωγικές Διαδικασίες & Διεθνείς Διακανονισμοί

INCOTERMS ® 2010, Ενέγγυος Πίστωση (L/C), Διασφάλιση Πληρωμών

Έναρξη: 26/11/2019
Ημερομηνίες: 26/11, 27/11, & 28/11
Διάρκεια: 13 ώρες
Ώρες: 17:00 – 21:15
 

Το σεμινάριο

Αναδεικνύει τις προκλήσεις και τους οικονομικούς κινδύνους που εμπεριέχονται στις διεθνείς εμπορευματικές αγοραπωλησίες και εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους INCOTERMS ® 2010, τους Διεθνείς Διακανονισμούς της αξίας των Φορτωτικών Εγγράφων και τους τρόπους ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Πότε σε μια διεθνή πώληση εμπορευμάτων, η ευθύνη παράδοσής τους μεταφέρεται από τον πωλητή στον αγοραστή;

Ποιο από τα δύο εμπορικά μέρη είναι υπεύθυνο για την ασφάλιση των εμπορευμάτων και σε ποιο σημείο της μεταφοράς τους η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται;

Πως λειτουργεί η Ενέγγυος Πίστωση (L/C) και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει ως σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο του Διεθνούς Εμπορίου; Πώς συγκρίνεται με την Εγγυητική Τραπέζης (B/G) και την BPO; Ποιοι είναι και πώς χρησιμοποιούνται οι Βραχυπρόθεσμοι Προθεσμιακοί Τίτλοι; Ποιους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής θα αξιολογήσουν οι συναλλασσόμενοι; Τι ρίσκο εμπεριέχουν για την κάθε πλευρά;

Στα ερωτήματα αυτά έρχεται να δώσει απάντηση το πρόγραμμα αυτό, το οποίο εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με τις διαδικασίες και την ορολογία των εξαγωγών. Η γνώση της ορθής χρήσης αυτών των σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική τους ικανότητα, βοηθώντας τους ουσιαστικά να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εξαγωγικών πωλήσεων, εφοδιαστικής αλυσίδας, οικονομικής & νομικής διεύθυνσης, συμβούλους διεθνούς εμπορίου και επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με το εξωτερικό και θέλουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους σε «τεχνικά» θέματα εξαγωγών, και να ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα σε σημαντικά ζητήματα συμφωνιών διεθνών αγοραπωλησιών.

Περιεχόμενο

A. Φυσική Διακίνηση Εμπορευμάτων. INCOTERMS ® 2010, Φορτωτικά Έγγραφα
• Κατανοώντας την ιδιαίτερη Φύση των Εξαγωγών. Managing Risk & Relationships
• Πότε «Παραδίδονται» τα εμπορεύματα στο Διεθνές Εμπόριο;
• Μεταφορείς, Ασφαλίσιμο Συμφέρον & Διαχείριση Απαιτήσεων
• Οι Διεθνείς Όροι Παράδοσης Εμπορευμάτων Incoterms® 2010
• Οι Αλλαγές σε σχέση με τους Incoterms ® 2000. Με ποια ζητήματα δεν ασχολούνται
• Πως επιλέγονται και πως ενσωματώνονται στις Τιμές εξαγωγής
• Διαμόρφωση Τιμών στα στάδια μιας Door-to-Door παράδοσης
• Ποιες Υποχρεώσεις επιβάλλουν στους Συμβαλλόμενους
• Τι ορίζουν ως προς την Ευθύνη των Συναλλασσόμενων για τη Μεταφορά, τον Εκτελωνισμό και την Ασφάλιση των εμπορευμάτων
• Σε ποιο Σημείο η Ευθύνη Παράδοσης των εμπορευμάτων μεταφέρεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή;
• Εξάσκηση σε υποθετικά Σενάρια για την καλύτερη κατανόησή των Όρων
• Ζητήματα Κυριότητας & Διαχείρισης Κινδύνων κατά τη Μεταφορά
• Έγγραφα Μεταφοράς, Ασφαλιστήρια, Πιστοποιητικά Καταγωγής

B. Διεθνείς Διακανονισμοί & Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
• Οι Κίνδυνοι Πληρωμής στις Διεθνείς Συναλλαγές. Τρόποι Αντιμετώπισής τους
• Τρόποι Διακανονισμού Διεθνών Αγοραπωλησιών. Κριτήρια Επιλογής
• Ανάλυση της Αποτελεσματικότητάς τους ως προς τη Διασφάλιση Πληρωμής
• Τραπεζική Μεσολάβηση & Διεθνείς Συναλλαγές
• Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων
• Η έννοια της Αξίας (Collection). Είδη Εγγράφων, Αξιών & Αποδοχής
• Βραχυπρόθεσμοι Προθεσμιακοί Τίτλοι
• Ενέγγυος Πίστωση - L/C. Πλαίσιο & Αρχές Λειτουργίας της. Pros & Cons
• «Διαθέσιμη Πίστωση», «Σύμφωνη Παρουσίαση», Κύριοι Τύποι L/C
• Προβλέψεις για περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, Παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης του L/C, Τροποποιήσεων (Amendments) & Ανοχών (Tolerances)
• Ομοιότητες & Διαφορές του L/C με την Εγγυητική Τραπέζης (B/G)
• Διαχείριση Ανοικτών Πωλήσεων (Open Account)
• Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων & Άντληση Βραχυπρόθεσμης Ρευστότητας
• Bank Payment Obligation (BPO): ο καινούριος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο  

 

Εισηγητές

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy, CJBS - CGMCA 

International Scale up Advisor, Export Coach, Executive Trainer 

Κόστος

  • 350 €
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: