Εξαγωγές στην Πράξη

Έρευνα Ξένων Αγορών, Σύνταξη Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης, Εξαγωγικό Marketing

Έναρξη: 03/12/2019
Ημερομηνίες: 3/12, 4/12 & 5/12
Διάρκεια: 13 ώρες
Ώρες: 17:00 – 21:15
 

Το σεμινάριο

Η δημιουργία εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την οικονομία μας. Ενισχύοντας την προσπάθεια αυτή, σχεδιάσαμε μια εξειδικευμένη, πρακτική προσέγγιση εξαγωγικής ανάπτυξης προετοιμάζοντας τον νέο εξαγωγέα για το ταξίδι του στο δύσκολο διεθνές περιβάλλον. 

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των ταχύτατων αλλαγών οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει στρατηγικά να επιδιώξουν την αύξηση των πωλήσεών τους διεθνώς. Να στραφούν συστηματικά και στοχευμένα σε ξένες αγορές αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που υπάρχουν «εκεί» για τα προϊόντα τους.


Από πού όμως θα ξεκινήσουν; Είναι τα προϊόντα τους κατάλληλα για εξαγωγή; Ποιες αγορές τα χρειάζονται; Πώς θα ανταγωνιστούν αποτελεσματικά σε αυτές; Πώς θα διαπραγματευτούν με τους ξένους πελάτες;


Το πρόγραμμα αποτελεί ένα δομημένο πλαίσιο συστηματικής εξαγωγικής δράσης.

Θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες:
- να διακρίνουν κατά πόσο είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις εξαγωγές
- να διαπραγματεύονται με ξένους πελάτες βάσει σωστά δομημένων συμφωνιών
- να στοχεύσουν αγορές με πραγματικές δυνατότητες για τα προϊόντα τους, και
- να χτίσουν μια βιώσιμη θέση σε αυτές 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη Πωλήσεων, Marketing & Business Development που θα ασχοληθούν με τις εξαγωγές, συμβούλους και επιστήμονες που θέλουν να εξειδικευθούν με το Διεθνές Εμπόριο και, κυρίως, σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες που βλέπουν ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές και αναζητούν τον καλύτερο τρόπο για να αναπτυχθούν με επιτυχία σε αυτές, χωρίς όμως να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία. 

Περιεχόμενο

Α. Εξαγωγική Προετοιμασία & Σχεδιασμός
• Το Τοπίο του Διεθνούς Εμπορίου σήμερα. Κατανοώντας τη Φύση των Εξαγωγών
• Θέλω να Εξάγω. Είμαι Έτοιμος; Από πού θα Ξεκινήσω;
• Ανάλυση Μικρο – Ανταγωνιστικότητας & Stress Test Προϊόντος
• Άξονες Εξαγωγικής Στοχοθέτησης - το Πλαίσιο των Αποφάσεων
• Τεχνική Εργασιών Εξωτερικού - «Λεπτά» Σημεία στη Σύνταξη Προσφορών*
• Προετοιμασία Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης - Κύριοι Όροι, Υπόδειγμα Σύμβασης*

Β. Ανάδειξη & Επιλογή «Αγορών-Στόχων»
• Ποιες είναι Καλύτερες Ξένες Αγορές για τα Προϊόντα μου;
• Ποιες Πληροφορίες χρειάζομαι για να στηρίξω τις αποφάσεις μου; Πού θα τις βρω;
• Έρευνα Ξένων Αγορών. Μέθοδοι & Εργαλεία
• Πηγές Εξαγωγικής Πληροφόρησης, Αξιοποίηση Διαδικτύου, χρήσιμες Ιστοσελίδες
• Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Υποψήφιων Αγορών
• Επιλογή «Αγορών-Στόχων»

Γ. Go-to-Market Strategy. Είσοδος στην Αγορά & Στρατηγική Τοποθέτηση
• Μοντέλα Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές. Προϋποθέσεις & Δεσμεύσεις
• Χτίσιμο Ανταγωνιστικής Θέσης
• Στρατηγικές Στόχευσης
• Διαμόρφωση Διεθνούς Μείγματος Marketing
• Σχεδιασμός Διανομής & Επιλογή κατάλληλων Δικτύων
• Επιλογή Ξένων Αντιπροσώπων & Διανομέων
• Διεθνώς Εμπορεύσιμο Προϊόν
• Σχεδιάζοντας την «Πρόταση Αξίας» - Διαστάσεις Ανταγωνιστικότητας
• Πως θα την Επικοινωνήσετε αποτελεσματικά στο «εκεί» Κοινό σας
• Εξαγωγική Τιμολόγηση. Η «Λογική» της Τιμής, Στόχοι Marketing & Στρατηγικές
• Ενσωμάτωση των Διεθνείς Όροι INCOTERMS ® 2010 στις Τιμές Εξαγωγής*

* Η προηγούμενη παρακολούθηση του σεμιναρίου «Εξαγωγικές Διαδικασίες & Διεθνείς Διακανονισμοί» θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τις συγκεκριμένες ενότητες. 

Εισηγητές

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy, CJBS - CGMCA

International Scale up Advisor, Export Coach, Executive Trainer 

Κόστος

  • 350 €
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: