Διοίκηση, Διαδοχή και Φορολογία Επιχειρήσεων Μικρού Μεγέθους - Πρακτικά Θέματα

Έναρξη: 14 Οκτωβρίου 2021
Διάρκεια: 15 ώρες
 


Το σεμινάριο

Το σεμινάριο ενεργοποιεί επιχειρηματίες να διαχειριστούν βασικές προκλήσεις που απασχολούν τις επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Γνωρίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων απασχολεί κάτω από 10 εργαζόμενους, εγείρονται ποικίλα θέματα για τη στήριξη και ανταγωνιστικότητά τους, όπως βιωσιμότητας, επέκτασης, διαδοχής, κουλτούρας, κοινωνικής υπευθυνότητας και αποτυπώματος (κοινωνικού και περιβαλλοντικού/οικολογικού).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετήσουν τις απόψεις τους με κριτική σκέψη αλλά και να εξασκηθούν με πρακτικά παραδείγματα.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

• Θα κατανοήσετε τις ιδιαιτερότητες επιχειρήσεων μικρού μεγέθους στον παγκόσμιο χάρτη
• Θα επικεντρωθείτε σε καίρια θέματα στρατηγικού ενδιαφέροντος των μικρο-επιχειρήσεων (microenterprises)
• Θα αναπτύξετε ικανότητες πιο αποτελεσματικής και αποδοτικής διοίκησης μικρο-επιχειρήσεων μέσα από πρακτικά παραδείγματα

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Δικηγόρους

Περιεχόμενο

• Βασικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις μικρού μεγέθους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
• Αποφάσεις στρατηγικής σημασίας για βιωσιμότητα και επέκταση
• Ειδικά θέματα: Διαδοχή, ρόλοι ιδιοκτητών και έμμισθων στελεχών
• Θέματα εταιρικής κουλτούρας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κοινωνικού και πράσινου αντίκτυπου
• Φοροτεχνικά θέματα: Είδη επιχειρήσεων, Φορολογία Εισοδήματος, Φορολογία κατά την μεταβίβαση (Πώληση, Δωρεά, κληρονομιά κ.λ.π)

Εισηγητές

  • Ελένη Σαλαβού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ)
  • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

Κόστος

  • 350€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: