Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2020

Σας γνωρίζουμε ότι με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, γνωστοποιήθηκε ότι σήμερα Πέμπτη 19-12-2019 δημοσιοποιείται η εγκύκλιος του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24% ) για το έτος 2020, σύμφωνα με τη διατύπωση γνώμης της επιτροπής ΕΛΕΚΠ (αρ. 661/44/03.12.2019) και την με αριθμό. 5993/94/17.12.2019 απόφασή του Δ.Σ του Οργανισμού.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλουν προγράμματα για υλοποίηση για το έτος 2020, από την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020.

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: