Η Oμάδα μας

Ζώης Ι. Σωτηρόπουλος, Advisory Partner, PwC's Academy Leader

Ο Ζώης είναι μέλος της PwC από το 2002. Aπό το 2010 είναι και επικεφαλής του εκπαιδευτικού φορέα της PwC και από το 2005 είναι επικεφαλής του τμήματος παροχής υπηρεσιών Μισθοδοσίας της PwC, και ταυτόχρονα είναι ο Marketing & Communication Leader του συμβουλευτικού τμήματος της PwC στην Ελλάδα. Στο παρελθόν έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στην πολύχρονη σταδιοδρομία του έχει ειδικευτεί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς της φορολογίας, των χρηματοοικονομικών, της αμοιβής της εργασίας και της διαχείρισης  ανθρωπίνου δυναμικού. Από το 2005 ως επικεφαλής του τμήματος παροχής υπηρεσιών Μισθοδοσίας της PwC προσφέρει λύσεις  σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες οι μεγαλύτερες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του λιανικού εμπορίου, της τεχνολογίας και της παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων. 

Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και είναι κάτοχος MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Κατέχει άδεια λογιστή Α’ τάξης και είναι μέλος του International Fiscal Association (IFA) και του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ).

Τηλ.: +30 210 687 4058, +30 6947773895

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Ο Αριστείδης Πανολαρίδης είναι Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από το 2004 και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων. Έχει ειδικευτεί στα Φορολογικά και στη Λογιστική και εργάζεται από το 1990 στην PwC.

Στην εμπειρία του περιλαμβάνονται συμμετοχές σε φορολογικούς ελέγχους, γνωμοδοτήσεις για φορολογικά θέματα εταιρειών και φυσικών προσώπων, η ερμηνεία θεμάτων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και πλήθος εισηγήσεων στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

  • Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
  • Νομοθεσία ανωνύμων εταιρειών (2190/20)
  • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
  • Λογιστικά αρχεία και στοιχεία (Κώδικας βιβλίων και στοιχείων, ΠΔ 186/92)
  • Λογιστική
  • Διακρατικές συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας
  • Μετασχηματισμοί και συγχωνεύσεις

Είναι πιστοποιημένος εισηγητής σεμιναρίων του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ).

Τηλ.: +30 210 687 4559, +30 6945855314

Γιάννης Οικονομίδης - Consultant

Ο Γιάννης Οικονομίδης κατέχει πτυχίο Bachelor of Arts του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας (Deree - The American College of Greece) με κατεύθυνση στο Marketing Management και είναι υπεύθυνος για την επιχειρηματική ανάπτυξη των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της PwC, στην ευρύτερη αγορά.

Διαθέτει εμπειρία πολλών ετών, σε πολυεθνικό περιβάλλον, στην παροχή υπηρεσιών consulting και είναι αρμόδιος για την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των πελατών, την εφαρμογή ενδο-επιχειρησιακών σεμιναρίων, καθώς και την διαμόρφωση νέων πρακτικών και στρατηγικών, που συμβάλουν στην εδραίωση της PwC ως τον μεγαλύτερο φορέα εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Θεόδωρος Ανθρωπόπουλος, Director, Φορολογικό Τμήμα

Ο Θεόδωρος Ανθρωπόπουλος είναι μέλος της PwC από το 2004. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ και Director του Φορολογικού τμήματος της PwC. Εξειδικεύεται στην παροχή φορολογικών συμβουλών σε θέματα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, φορολογικού ελέγχου, μετασχηματισμών επιχειρήσεων και φορολογικού σχεδιασμού. Είναι αρμόδιος εισηγητής στα σεμινάρια που αφορούν σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού.

Νίκος Κουτσογιάννης, Senior Manager

Ο Νίκος Κουτσογιάννης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κάτοχος του IFRS Diploma του ACCA. Είναι Senior Manager στο ελεγκτικό τμήμα της PwC, με 10ετή εμπειρία σε έργα των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζικών ομίλων. Μέλος & επικεφαλής ομάδων ελέγχου τραπεζών και εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα, επικεφαλής σε έργα παροχής υπηρεσιών στη διάρκεια εξαγορών και κατά την έκδοση πιστωτικών τίτλων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα χρηματοοικονομικά και την διεθνή τραπεζική.

Θάνος Παρδάλης, Senior Manager, Φορολογικό Τμήμα

Ο Θάνος Παρδάλης είναι Director του Φορολογικού τμήματος της PwC. Έχει μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση του τμήματος Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, με πτυχιακές σπουδές στο τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και εξειδίκευση στη Λογιστική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Εργάζεται στην PwC από το 2000 και έχει πολυετή εμπειρία στα αντικείμενα της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και στους φορολογικούς ελέγχους.

Αντωνία Πλατάκη, Senior Manager, Νομικό Τμήμα

Η  Αντωνία Πλατάκη είναι δικηγόρος του Νομικού τμήματος της PwC στην οποία εργάζεται από το 2002. Είναι εισηγήτρια στα σεμινάρια της PwC καλύπτοντας τα θέματα του Transfer Pricing.

Δημήτρης Φράγκου, Senior Manager, Ελεγκτικό Τμήμα

Ο Δημήτρης Φράγκου εργάζεται στην PwC από το 2003 και έχει ως αντικείμενο απασχόλησης  την υποστήριξη ναυτιλιακών επιχειρήσεων και εταιρειών. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει μεταπτυχιακό στο Finance Accounting. Aπό το 2011 είναι Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος. Έχει εξειδικευτεί στα θέματα Financial Analysis, Reporting, Budgeting και Costing. 

Χάρης Αμπανάβος, Manager

Ο Χάρης Αμπανάβος εργάζεται στην PwC από το 2009 και έχει ως αντικείμενο απασχόλησης  την υποστήριξη ναυτιλιακών επιχειρήσεων και εταιρειών. Διαθέτει πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης καθώς και μεταπτυχιακό Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει εξειδικευτεί στα θέματα των IFRS των ναυτιλιακών εταιρειών και είναι εισηγητής στα σεμινάρια της PwC για την Ναυτιλιακή Λογιστική (Shipping Accounting).

Σπύρος Βάλβης, Manager

Ο Σπύρος Βάλβης είναι δικηγόρος του νομικού και φορολογικου τμήματος της PwC, στην οποία είναι μέλος από το 2005. Είναι εισηγητής στα σεμινάρια της PwC στη θεματολογία ΓΕΜΗ, "Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος" και τα νομικά θέματα των μετασχηματισμών των επιχειρήσεων (Νόμος 2190/20,Ν.2166/93, κλπ). 

Νίκος Γεωργακόπουλος, Manager

Ο Νίκος Γεωργακόπουλος είναι μέλος της PwC από το 1999. Είναι πτυχιούχος της σχολής Διοίκησης & Οικονομίας στη Λογιστική και διαθέτει μεταπτυχιακό στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική. Με περισσότερα από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην παροχή λογιστικής και φορολογικής συμμόρφωσης υπηρεσιών σε τοπικές και πολυεθνικές εταιρείες, ο  Νίκος είναι ο αρμόδιος εισηγητής σε σεμινάρια χρηματοοικονομικής λογιστικής & οικονομικών καταστάσεων, λογιστικής εταιρειών, δηλώσεων ΦΠΑ, λογιστικής μισθοδοσίας προσωπικού και πρακτικών θεμάτων ΦΠΑ.

Μαρία Γκοτσοπούλου, Manager

Η Μαρία Γκοτσοπούλου εργάζεται στην PwC από το 2008 και έχει ως αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υποστήριξης για την κατάρτιση χρηματοοικονομικών αναφορών εμπορικών, τραπεζικών και λοιπών επιχειρήσεων. Είναι πτυχιούχος του τμήματος λογιστικής της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας  και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σε International Accounting and Financial Studies του τμήματος Business School - University of Strathclyde in Glasgow. Έχει εξειδικευτεί στα θέματα Reporting σύμφωνα με τα IFRS και ΕΛΠ και είναι εισηγήτρια στα σεμινάρια της PwC σε λογιστικά θέματα.

Αντωνία Ζαχάκη, Manager

Η Αντωνία Ζαχάκη είναι μέλος της PwC από το 2006. Είναι απόφοιτη της Νομικής σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος MBA από το Manchester Business School. Εξειδικεύεται σε θέματα διεθνούς φορολογίας (διεθνείς μετασχηματισμοί, διασυνοριακές συναλλαγές) και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Η Αντωνία είναι αρμόδια εισηγήτρια για τα σεμινάρια Διεθνούς Φορολογίας. 

Σμαρώ Τσίχλα, Manager

Η Σμαρώ Τσίχλα εργάζεται στη PwC από το 2011. Έχει φοιτήσει στο πρόγραμμα μεταπτυχιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς της Λογιστικής και Φορολογικής συμμόρφωσης, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών, εμπορίας, ενέργειας και βιομηχανίας. Είναι εισηγήτρια στα σεμινάρια Λογιστικής του εκπαιδευτικού φορέα της PwC.

Κατερίνα Αργυρίου, Senior Consultant

Η Κατερίνα Αργυρίου είναι μέλος της PwC από το 2014. Είναι απόφοιτη του ΤΕΙ Λογιστικής Πειραιά και υποψήφια Project Management Professional (PMP) από το Project Management Institute. Έχει εξειδίκευση στις  εφαρμογές: MS Dynamics NAV ERP, Softone EPR, Coupa Spend Suite, Salesforce.com. Η Κατερίνα είναι η αρμόδια εισηγήτρια για τα σεμινάρια μηχανογραφικών συστημάτων, πρακτικών μηχανογραφικών θεμάτων και παρουσίασης ειδικών εργαλείων (Business Intelligence) της PwC. 

Χρήστος Γεωργακόπουλος, Senior Consultant

O Χρήστος Γεωργακόπουλος εργάζεται στην PwC από το 2008. Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων (MSc in Business Management with Finance & MSc in Information Technology από το Heriot Watt, Edinburgh). Υπήρξε μέλος του συμβουλευτικού τμήματος της PwC, με εξειδίκευση στον εσωτερικό έλεγχο, τόσο σε διαδικασίες όσο και σε πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης του. Αποτέλεσε βασικό μέλος της εσωτερικής ομάδας δημιουργίας του “Receivables Team” και στην συνέχεια υπεύθυνος του τμήματος του αξιοποιώντας τις νέες τάσεις, τις δυνατότητες που προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές. Από το 2014 είναι μέλος των Εισηγητών στα σεμινάρια Διαχείρισης Πιστωτικής Πολιτικής και Ελέγχου (Credit Control).

Χρυσάνθη Στάχτου, Senior Consultant

Η Χρυσάνθη Στάχτου είναι νομικός και έχει ειδικευτεί στο εταιρικό δίκαιο, στο δίκαιο συμβάσεων, στο ελληνικό δικονομικό δίκαιο, στα νομικά θέματα ακινήτων και στο διοικητικό δίκαιο. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει Μεταπτυχιακές σπουδές (LLM) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Kent στην Αγγλία. Εργάζεται στη PwC από το 2006 και είναι εισηγήτρια στα σεμινάρια της PwC, καλύπτοντας θέματα ενδικοφανούς προσφυγής και διοικητικής δικονομίας. 

Μαρία Ελένη Αγοράκη
Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άγγελος Αφράτης
Κάτοχος επαγγελματικού τίτλου FCCA από το 2004. Πιστοποιημένος κατά FCCA ελεγκτής - λογιστής από το 2004 και πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (πρώην ΑΒΣΠ)

Σπύρος Βούλγαρης
Πρώην Γενικός Διευθυντής Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών

Παντελής Δασκαλάκης
Πρώην Διευθυντής Φορολογίας Εισοδήματος Υπ. Οικονομικών

Παναγιώτης Ευγενικός
Technical Director/Συμβουλος Πληροφορικής

Άρτεμις Καπουράλου
Εξειδικευμένη Σύμβουλος Εργασιακών και Μισθολογικών θεμάτων

Ευαγγελία Καραβάντου
Δικηγόρος Αθηνών Φορολογικός Σύμβουλος σε θέματα Ακινήτων

Λεωνίδας Κορρές
Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης & Φορολογικός Σύμβουλος με εξειδίκευση σε θέματα ΦΠΑ Διεθνούς Φορολογίας, και Φορολογίας Νομικών Προσώπων

Ευστάθιος Κριάρας
Διδάκτωρ Οικονομολόγος - Κοστολόγος, Συγγραφέας

Γιώργος Σερφιώτης
Ειδικός σε θέματα Management Reporting

Αγγελική Σπαγάκου
Δικηγόρος Αθηνών και Αγγλίας, Ειδική σε θέματα Ναυτικού Δικαίου

Γιάννης Τζίμας
πρώην Διευθυντής Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΥ) του Υπ. Οικονομικών, Συγγραφέας

Γιώργος Φουφόπουλος
Δικηγόρος Παρ'Αρείω Πάγω, Διδάκτορας Φορολογικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών

Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος
π. Ορκωτός Εκτιμητής, π. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής

Σταυρούλα Χαρίτου
Εξειδικευμένη Καθηγήτρια Αγγλικών, κάτοχος DELTA του Cambridge ESOL 

Ευάγγελος Ψαράς
Σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Reporting - FCCA