Riik tellis PwC-lt uuringu äkiliste aktsiisitõusude tegeliku mõju kohta

Postimees, 29.11.2018

 

Rahandusministeerium tellis konsultatsioonifirmalt PricewaterhouseCoopers uuringu, mille eesmärgiks on analüüsida viimaste aastate karmi aktsiisipoliitika riske, võimalusi ja laiemalt mõjusid majanduskeskkonnale.

Rahandusministeerium teatas, et analüüs annab põhjaliku ülevaate viimaste aastate alkoholi- ja kütuseaktsiisi tõstmise majanduslikust mõjust. Lisaks sellele võimaldab analüüs hinnata tulevaste aktsiisipoliitiliste valikute majanduslikku mõju ning annab uuringu tulemustel põhinevad poliitikasoovitused.

Ministeeriumi sõnul on aktsiisikaupade soetamist ja tarbimist eriti piirikaubanduse tingimustes raske üheselt mõõta, kuna andmeallikaid ning huvigruppe on mitmeid. «Aktsiisipoliitika on tugeva avaliku tähelepanu all, avalikus inforuumis liigub palju informatsiooni. Seetõttu on vajalik sõltumatu analüüs, mis annab toimuvale objektiivse hinnangu,» teatas ministeerium.

Kuigi olemasolevad andmed ja analüüs võimaldavad ministeeriumi sõnul saada põhjaliku ülevaate sellest, mis on aktsiisipoliitika muudatuste järel toimunud maksude laekumises, ja näitavad teatava usaldusväärsusega ka seda, kuidas on muutunud tarbijakäitumine, siis aktsiisipoliitika mõju ettevõtetele ja majandust laiemalt puudutavaid uuringuid pole seni läbi viidud.

«Samuti puuduvad objektiivsed hinnangud aktsiisipoliitika ja tekkinud piirikaubanduse mõju kohta praegu ja tulevikus Eesti ettevõtete majandustulemustele ja Eesti majanduse konkurentsivõimele, tööhõivele ning regionaalarengule, ja täpne sektorispetsiifiline hinnang majanduslikule mõjule,» kirjutas ministeerium.

Analüüsi koostamise hinnaks kujunes riigihanke tulemusel 81 900 eurot, millele lisandub käibemaks. Lisaks hanke võitnud PricewaterhouseCoopers Advisorsile esitasid oma pakkumised Tartu Ülikool koos Civitta Eesti ASiga ja KPMG Baltics koos Eesti Konjunktuuriinstituudiga.

Uuringute kulust pool kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise ehk riigi teadus- ja arendustegevuse toetamise (RITA) programmi tegevuse «Teadmispõhise poliitika kujundamine» raames. Programmi tegevust vahendab Eesti Teadusagentuur.

Analüüs valmib märtsi alguseks.

 

Võta meiega ühendust

Kadri Lindpere

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Tel: +372 505 1239

Follow us