PwC globaalne majandusprognoos aastaks 2021: piirangutest tagasilöökideni

Tuleviku prognoosimine on oluline nii äriliste kui poliitiliste otsuste tegemisel – jälgime suundumusi, mis eeldatavasti eeloleval aastal esile kerkivad.

Prognooside kohaselt kasvab maailmamajandus rekordilise kiirusega

Peamise stsenaariumi järgi võiks oodata maailmamajanduse turu vahetuskursside kasvu umbes 5% võrra, mis on 21. sajandil registreeritud kiireim kurss. Selle prognoosi tingimuseks on tõhusate COVID-19 vaktsiinide edukas kasutuselevõtt ja levitamine ning jätkuvalt soodsad eelarve-, finants- ja rahandustingimused. Sellele vaatamata on järgmised 3-6 kuud jätkuvalt väljakutseterohked, sest pandeemia tõttu võib riike tabada vajadus järjekordsete piirangute ja sulgemiste järele. Nii võib majanduskasvu kiirenemist oodata tõenäolisemalt aasta teisel poolel, mil üha enam inimesi on ka juba COVID-19 vastu vaktsineeritud. 

Prognooside kohaselt kasvab maailmamajandus rekordilise kiirusega

Peamise stsenaariumi järgi võiks oodata maailmamajanduse turu vahetuskursside kasvu umbes 5% võrra, mis on 21. sajandil registreeritud kiireim kurss. Selle prognoosi tingimuseks on tõhusate COVID-19 vaktsiinide edukas kasutuselevõtt ja levitamine ning jätkuvalt soodsad eelarve-, finants- ja rahandustingimused. Sellele vaatamata on järgmised 3-6 kuud jätkuvalt väljakutseterohked, sest pandeemia tõttu võib riike tabada vajadus järjekordsete piirangute ja sulgemiste järele. Nii võib majanduskasvu kiirenemist oodata tõenäolisemalt aasta teisel poolel, mil üha enam inimesi on ka juba COVID-19 vastu vaktsineeritud. 

... kuid taastumine on sektorite, riikide ja sissetulekute lõikes ebaühtlane

2021. aasta lõpuks või 2022. aasta alguseks eeldame maailmamajanduse taastumist pandeemia eelsele tasemele, kuigi see võib olla ebaühtlane. Ühel pool on Hiina majandus, mis on juba praegu pandeemia eelse tasemega võrreldes kõrgem. Teisel pool on aga peamiselt arenenud majandusega riigid, mis on kas teenuspõhised (Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania) või keskenduvad rohkem kapitalikaupade eksportimisele (Saksamaa, Jaapan) ja kes tõenäoliselt ei taastu selle aasta lõpuks kriisieelsele tasemele. Nendes riikides peaks kasvav, kuid siiski madalamaks jääv toodangutase töötuse määra tõstma. OECD prognoosib 2020. aasta detsembris avaldatud majanduse väljavaadetes oma liikmesriikides töötuse määraks ligi 7%, võrdlusena oli pandeemia eelne määr 5,5%. Tõenäoliselt saavad enim mõjutatud madalamalt tasustatud töökohad, mis aga omakorda suurendab sissetulekute ebavõrdsust. Seetõttu loodame, et valitsused keskenduvad COVID-19 viirusega toimetuleku meetmetes kõrgema töötuse määra vastu võitlemisele, pannes rõhku ümberõppele ja luues töökohti uutes töömahukates sektorites.

Rohepööre maailma majanduses 

USA, Euroopa Liit ja Hiina on 2021. aastal lubanud teha jõupingutusi kliimamuutustega võitlemisel. Eeldatavalt ühineb USA uuesti Pariisi kliimakokkuleppega ja korraldab ka rahvusvahelise kliimakohtumise. Samuti on ELi liikmesriikidelt oodata märkimisväärseid samme rohelisemale ja digitaalsemale majandusele üleminekul, millele ka Euroopa Komisjon toetuste ja laenudega kaasa plaanib aidata. Hiinalt oodatakse 14. viisaastakuplaani kava rakendamist, millest osa sisaldab ka energiatõhususe suurendamist. Nimetatud teemad tulevad ilmselt arutluse alla ka sügisel Glasgow's toimuval ÜRO kliimamuutuste konverentsil (COP26). 


Kristin Pedak

Turundus- ja kommunikatsioonijuht, PwC Estonia

+372 5561 6705

E-post

Võta meiega ühendust

Kristin Pedak

Turundus- ja kommunikatsioonijuht, PwC Estonia

Tel: +372 5561 6705

Follow us