Maksuteade märts 2020 COVID-19 eri

Leevendavatest maksu- ja palgameetmetest eriolukorra ajal

Töötukassa abipakett töötasu hüvitamiseks

Valitsus on 20.03 võtnud vastu määruse, mis määratleb Töötukassa poolt hüvitise maksmise põhimõtted.

Töötukassa panus hüvitiseks on summaliselt 250 miljonit EUR.

Hüvitis makstakse töötajale, kellel on kehtiv tööleping, ja seda tehakse otse töötaja kontole.

Hüvitise saamiseks avalduste esitamine hakkab toimuma e-töötukassa kaudu aprillis, taotluse esitajaks on tööandja. Avalduse vorm ja sellega seonduv tehniline pool on väljatöötamisel.

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Näita rohkem

Hüvitise maksmise tingimused

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt 2 kriteeriumile kolmest:

1) tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga; (kuna võrdlus toimub eelmise aasta sama kuuga, siis lühemat aega tegutsenud ettevõte seda kriteeriumi täita ei saa);

2) tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;

3) tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

Hüvitise taotlemisel kasutatakse esimese tõendina Maksu- ja Tolliameti andmeid, abiks on näiteks maksuandmete tõend.

Teise kriteeriumi näol on tegemist töölepinguseaduse §-s 35 või 37 kirjeldatud olukorraga. Kolmanda kriteeriumi näol on tegemist töölepinguseaduse §-s 37 kirjeldatud olukorraga.

Hüvitist makstakse seega ainult töölepingu alusel töötajatele, kelle töökoormust või töötasu on töölepingu seaduse §-i 35 või §-i 37 alusel vähendatud.

Tööandja peab vastama neile kriteeriumitele selle kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotleb.

Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja Töötukassale avalduse iga kalendrikuu kohta eraldi ning vastavad kaks tingimust kolmest võivad olla vajadusel erinevad.

Näita rohkem

Hüvitise suurus ja muu oluline

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust (eelmise 12 kuu brutosumma arvestuses, mis võtab arvesse ka teiste tööandjate juures tehtud töö), kuid brutosummana mitte rohkem kui 1000 EUR kalendrikuu kohta.

Tööandja peab maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 EUR. Tööandja peab enne omaosaluse töötajale välja maksma, kui töötaja Töötukassalt hüvitist saab.

Töötukassalt ja tööandjalt kokku saab töötaja vähemalt alampalga (584 EUR). Kui töötaja sai osalise tööajaga töötamise tõttu alampalgast väiksemat töötasu, siis säilib tema senine sissetulek, ehk maksete suurused arvutatakse proportsioonis tööajaga.

Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi jooksul, ehk kahe valitud kuu eest märtsist maini.

Juuni eest praeguse seisuga hüvitist taotleda ei saa.

Näita rohkem

Kes tasub maksud hüvitiselt

Hüvitist maksustatakse nagu palka. Töötukassa tasub hüvitiselt sotsiaalkindlustusmaksed ning peab kinni tulumaksu. Tööandja maksab palgamaksud oma väljamakse(te)lt.

Näita rohkem

Hüvitise taotlemise võimalus

Hüvitist saavad taotleda nii era- kui avaliku sektori tööandjad, sõltumata ettevõtte suurusest.

Meede ei kohaldu vabakutselistele ja käsunduslepinguga isikutele, sealhulgas juhatuse liikme lepinguga isikutele.

Vt täiendavalt SIIT.

 

Näita rohkem

Maksumeetmed

Maksu- ja Tolliamet on avanud eriolukorra maksuinfot koondava veebilehe.

Peatatud on eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamine, intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni 1. maini. Seega sisuliselt annab riik makseraskustesse sattunud ettevõtetele laenu selleks perioodiks ilma intressita.

Maksudeklaratsioone tuleb esitada tavapäraselt.

Alates 1. maist 2020 vähendatakse maksuintressi määra tähtajatult seniselt 0,06 %-lt 0,03 %-le.

Samuti vähendatakse edaspidi maksuvõlgade ajatamise korral intressi määra kuni 100 % (hetkel on maksimaalne võimalik intressi vähendamine 50%).

Riik, soovides toetada ka FIE-sid, kannab FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa nende MTA-s olevatele ettemaksukontodele. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, siis saab ta seda raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks kas koheselt või tulevikus ja võib selle küsida tagasi oma pangakontole.

Maksu- ja Tolliamet on avaldanud, et on maksuvõla menetluses võimalikult paindlik ja soovitab ettevõtjatel probleemide korral e-maksuameti kaudu alustada maksuvõla ajatamist või anda muul moel oma maksuhaldurile raskustest teada.

 

Näita rohkem


Võta meiega ühendust

Hannes Lentsius

Hannes Lentsius

Maksukonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5691 1698

Follow us