PwC finants- ja maksukonverents "RAAMATUPIDAMINE ja MAKSUD aastal 2020"

12.-13. novembril 2019 Kultuurikatlas

Ootame Sind 12.-13. novembril 2019 Kultuurikatlasse PwC finants- ja maksukonverentsile. Ära jää ilma.

Fookuses on kõik olulised finantsvaldkonna teemad, mida aitavad lahti mõtestada oma ala parimad eksperdid: Peeter Koppel, Dmitri Jegorov, Lasse Lehis, Aivar Mäe, Hedi Mardisoo, Robert Kitt, Martin P. Rinne, Janno Hermanson, Hannes Lentsius, Maris Tamp, Krisli Klaarman, Tarmo Meresmaa, Liis Kohal, Jüri Koltsov, Oksana Popova, Andrus Aaslaid, Erki Mägi jt.  

Konverentsil osaledes saad võimsa tööriistapagasi ja teadmised kõigist 2020. aasta olulistest finants- ja maksuvaldkonna muudatustest.

Konverentsi ajakava:

9:00-9:30 Registreerimine ja hommikukohv

Näita rohkem

9:30-9:35 Avasõnad

Erki Mägi

Erki ühines PwCga aastal 2002 ning keskendus kuni 2012. aastani finantsauditile. Alates 2012. aastast juhib Erki PwC Eesti haru juhtimiskonsultatsioonide allüksust ning tema peamiseks suunitluseks on erinevad nõustamisprojektid nii era- kui avalikus sektoris. Erki on Eesti Vabariigi vandeaudiitor aastast 2005 ja alates aastast 2006 omab rahvusvahelise siseaudiitorite ühingu (Institute of Internal Auditors) litsentseeritud siseaudiitori tunnistust (Certified Internal Auditor, CIA). Ta on viinud läbi palju avalikke ning ettevõttespetsiifilisi koolitusi nii riskijuhtimise, finantsjuhtimise, finantsauditi kui ka siseauditi teemadel.

Näita rohkem

9:35-10:00 Ülevaade IFRSi ja EFSi muudatustest

Ülevaate IFRSi ja EFSi muudatustest annab Liis Kohal PwCst.

Liis Kohal

Liis ühines PwC-ga 2009. aastal ning on PwC Eesti juhtivaudiitor. Liis omab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist ärikorralduse erialal. Ta on olnud mitmete rahvusvaheliste ja kohalike kontsernide auditite projektijuht ning kogenud koolitajana on ta regulaarne lektor PwC avalikel ning sisemistel koolitustel.

 

Näita rohkem

10:00-11:00 Uute IFRS juhendite rakendamise praktilised mured

2018/2019 jõustunud uute IFRS juhendite (IFRS 16, 9 ja 15) rakendamise praktilised mured, näited ja lahendused toovad teie ette Liis Kohal ja Oksana Popova PwCst.

Oksana Popova

Oksana ühines PwCga 2009. aastal. Tal on ACCA kutsetunnistus aastast 2013 ja ta on Eesti Vabariigi vandeaudiitor aastast 2014. Oksanal on põhjalik kogemus mitmete rahvusvaheliste ja kodumaiste suurte ettevõtete auditeerimisel ning ta on kogenud koolitaja ​nii ​PwC sise​s​tel ​kui avalikel ​koolitustel.

Liis Kohal

Liis ühines PwC-ga 2009. aastal ning on PwC Eesti juhtivaudiitor. Liis omab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist ärikorralduse erialal. Ta on olnud mitmete rahvusvaheliste ja kohalike kontsernide auditite projektijuht ning kogenud koolitajana on ta regulaarne lektor PwC avalikel ning sisemistel koolitustel. 

Näita rohkem

11:00-11:30 Kohvipaus

Näita rohkem

11:30-12:30 Praktilised näited audiitorite elust

PwC juhtivaudiitorid Jüri Koltsov ja Janno Hermanson räägivad aktuaalsetest raamatupidamisküsimustest ning tutvustavad huvitavamaid näiteid PwC juhtivaudiitorite praktikast.

Jüri Koltsov

Jüri on omandanud hariduse Tallinna Tehnikaülikoolis ärinduse erialal ning töötab PwC auditi osakonnas alates 2007. aastast. Alates 2013. aastast omab Jüri Eesti Vabariigi vandeaudiitori kutset.

Janno Hermanson

Janno ühines PwCga 2005. aasta augustis. Ta on Eesti Vabariigi vandeaudiitor ning väga kogenud avaliku sektori vandeaudiitor.

Janno on ligi 15 aasta jooksul puutunud kokku sadade erinevate auditite ja nõustamisprojektidega ning omab seeläbi erinevatest raamatupidamislikest vaatenurkadest laialdast kogemustepagasit, mida hea meelega jagab nii PwC sisestel kui välistel koolitustel.

Näita rohkem

12:30-13:30 Lõuna

Näita rohkem

13:30-14:30 Paneeldiskussioon: Järgmise põlvkonna finantsjuhtimine (finance of the future)

Milliste tulevikutehnoloogite kasutusele võtmises võib peaaegu kindel olla ning milliseid kompentense need eeldatavad raamatupidajatelt ja finantsjuhtidelt. Teemat avavad Andrus Aaslaid PwCst, Hedi Mardisoo Cachet'st ja Martin P.Rinne Directost.

Andrus Aaslaid

Andrus Aaslaid on ekspert intelligentsete tehnoloogiate valdkonnas ja arendab PwC teenusepakkumist erinevates uutes tehnoloogiasuundades nagu Artificial Intelligence, Big Data, Internet of Things jne. Andrusel on laiapõhjaline insenerikogemus, näiteks on ta disaininud tipptasemel Esteloni kõlareid, on ka hetkel jätkuvalt aktiivselt tegev kosmosevaldkonna raadioside arendamises ja on nõustanud arvukaid tehnoloogia start-up'e. 

Hedi Mardisoo

Hedi Mardisoo on mahupõhise kindlustusvahenduse platvormi Cachet asutaja ja tegevjuht. Suurema osa oma karjäärist on Hedi töötanud finants- ja IT sektoris ning viimased aastad nõustanud erinevaid kasvuettevõtteid.

Martin P. Rinne

Martin P. Rinne juhitav majandustarkvara ettevõte Directo on ligi 20 aastat aidanud nii raamatupidajatel kui ka finantsjuhtidel ettevõtte numbrilisest poolest paremat ülevaadet saada. Directo kasutuselevõtt on nii mõneski firmas muutnud raamatupidaja töö kordades efektiivsemaks ja kiiremaks ning andnud juhile tagasi kontrolli oma ettevõtte finantsnäitajate üle. See on see tehnoloogia võlu, mis pidevalt arenedes muudab meie elu mugavamaks, lihtsamaks ja ajasäästlikumaks. Kuid sellega see ka piirdub - Rinne on veendunud, et ükski tehnoloogia ei asenda kunagi ettevõttes inimfaktorit. Kõikvõimalike andmete automatiseerimine annab küll väga hea sisendi, kuid juhi eest otsuste tegemist siiski veel tehnoloogia õlgadele panna ei saa. Küll aga eeldab tulevikutehnoloogiate kasutuselevõtt raamatupidajatelt nende rolli muutumist - lihtsast andmete sisestajast on saamas ettevõttes strateegiliselt oluline konsultant.

Näita rohkem

14:30-15:30 Efektiivne eelarvestamine

PwC juhtivkonsultant Tarmo Meresmaa selgitab kuidas saavutada mõjusam, tõhusam ja eesmärgipärasem toimimine läbi tegevuspõhiste mõõdikute seadmise, eelarvestamise ning eelarve protsessi sidumise finantaruandlusega.

Tarmo Meresmaa

Tarmo liitus PwC-ga 2008. aastal finantsauditi konsultandina. Alates 2011. aastast töötab ta konsultandina ärikonsultatsioonide osakonnas, sh 2015. aastast juhtivkonsultandina. Tarmo on spetsialiseerunud finantskonsultatsioonide ja protsesside optimeerimisega seotud projektidele. Ta on juhtinud mitmeid olulisi suurprojekte, mis hõlmavad äriprotsesside, organisatsiooni juhtimisstruktuuride, finantsmudelite, mõjude ja riskide ning sobivate juriidiliste tegevusvormide sobivuse analüüse. Tarmo on mh vastutav projektijuht ja metoodik tegevuspõhisele riigieelarvele ülemineku riigireformi projektis, mis hõlmab teenuskeskse ja tulemuspõhise juhtimisarvestuse, sh kuluanalüüsi mudelite ja tarkvara juurutamist.

Näita rohkem

15:30-16:00 Kohvipaus

Näita rohkem

16:00-16:55 Majandusvaade

Püüame majandusekspert Peeter Koppeli kaasabil aimu saada, mis ootab ees Eesti ja maailma majandust.

Peeter Koppel

Alates 2008. aastast töötab Peeter Koppel SEB Pangas privaatpanganduse strateegina, kus tema ülesandeks on varade investeerimine. Peamiselt vastutab ta investeerimisportfellide allokatsiooni ja tootlikkuse eest. Samuti on tema ülesandeks kommunikatsioon klientidega.

Näita rohkem

16:55-17:00 Päeva kokkuvõte, küsimused ja vastused.

Näita rohkem

9:00-9:30 Registreerimine ja hommikukohv

Näita rohkem

9:30-9:35 Avasõnad

Erki Mägi

Erki ühines PwCga aastal 2002 ning keskendus kuni 2012. aastani finantsauditile. Alates 2012. aastast juhib Erki PwC Eesti haru juhtimiskonsultatsioonide allüksust ning tema peamiseks suunitluseks on erinevad nõustamisprojektid nii era- kui avalikus sektoris. Erki on Eesti Vabariigi vandeaudiitor aastast 2005 ja alates aastast 2006 omab rahvusvahelise siseaudiitorite ühingu (Institute of Internal Auditors) litsentseeritud siseaudiitori tunnistust (Certified Internal Auditor, CIA). Ta on viinud läbi palju avalikke ning ettevõttespetsiifilisi koolitusi nii riskijuhtimise, finantsjuhtimise, finantsauditi kui ka siseauditi teemadel.

Näita rohkem

9:35-10:20 Uued tuuled Euroopast

Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov selgitab, mida uut on järgmisel aastatel Euroopa Liidust maksuõigusesse oodata.

Dmitri Jegorov

Dmitri on Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler ning omab pikaajalist maksuspetsialisti kogemust. Ta on Tartu Ülikooli teadusmagister, lisaks on ta end täiendanud Norra Kõrgemas Kommertskoolis. Dmitri on hinnatud lektor erialastel koolitustel ja konverentsidel.

Näita rohkem

10:20-11:05 Dividendide maksuarvestus

PwC maksukonsultant Maris Tamp aitab üle korrata praktikas enamprobleeme tekitavad teemad.

Maris Tamp

Maris ühines PwCga 2013. aastal olles enne töötanud Maksu- ja Tolliametis. Viimase 6 aasta jooksul PwCs on ta tegelenud peamiselt maksuarvestuse kontrollimisega nii tehingueelsetes projektides ostja ja müüja poolel kui ka finantsauditite raames, mille käigus on ta omandanud laiapõhjalise teadmised maksude vallas. Lisaks on ta nõustanud kliente nii siseriiklikes kui ka piiriülestes käibe- ja tulumaksuküsimustes.

Näita rohkem

11:05-11:35 Kohvipaus

Näita rohkem

11:35-12:10 Maksuhaldur CC-sse

2020.a toob kohustuse maksuhaldurit teatud riskantsematest tehingutest eelnevalt teavitada. PwC maksukonsultant Krisli Klaarman räägib lähemalt, mida see praktikas raamatupidaja ja finantsjuhi jaoks tähendab.

Krisli Klaarman

Krisli ühines PwCga 2018. aasta veebruaris. Ta on ka eelnevalt olnud tegev maksuvaldkonnas ning on osalenud paljudes nii rahvusvahelistes kui ka siseriiklikes maksuprojektides. Hetkel spetsialiseerub Krisli siirdehindade projektidele ning töötab PwC Londoni kontoris.

Näita rohkem

12:10-13:00 Kohtupraktika

PwC maksuosakonna juht Hannes Lentsius aitab vastata küsimustele, mis saab omakapitali sissemaksetest, mida on jäänud õigeaegselt deklareerimata või mida arvata "osta ja ühenda" skeemidest.

Hannes Lentsius

Hannes on PwC Eesti maksuteenuste juht ning PwC-s töötanud üle 16 aasta. Ta on peamiselt spetsialiseerunud siirdehindadealasele nõustamisele, kuid puutub igapäevaselt kokku ka klientide maksuarvestuse kontrollimisega ning praktiliste maksuküsimuste lahendamisega. Hannes on kogenud koolitaja ja regulaarne lektor PwC avalikel ja sisemistel koolitustel.

Näita rohkem

13:00-14:00 Lõuna

Näita rohkem

14:00-14:30 Kopterivaade inimeseks olemisse

Hariv ettekanne Rahvusooper Estonia direktor Aivar Mäe poolt.

Aivar Mäe

Aivar Mäe töötas 1989–1992 Rahvakultuuri Arenduskeskuse muusikaosakonna juhatajana. Ta oli Eesti Kontserdis 1993–1998 asedirektor ja 1999–2008 direktor ning 2003–2006 ühtlasi Vanemuise teatrijuht. Aastatel 2007–2008 oli Aivar Mäe Vene Teatri nõukogu esimees. Alates aastast 2009 on ta Rahvusooper Estonia peadirektor.

Näita rohkem

14:30-15:20 Maksudebatt

Ideoloogilistel maksuteemadel debateerivad oma ala parimad asjatundjad Dmitri Jegorov Rahandusministeeriumist, Robert Kitt ja Hannes Lentsius PwCst.

Dmitri Jegorov

Dmitri on Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler ning omab pikaajalist maksuspetsialisti kogemust. Ta on Tartu Ülikooli teadusmagister, lisaks on ta end täiendanud Norra Kõrgemas Kommertskoolis. Dmitri on hinnatud lektor erialastel koolitustel ja konverentsidel.

Robert Kitt

Robert Kitt on pikaajalise juhtimiskogemusega majandusekspert, Swedbank Eesti endine juhatuse esimees. Robert on olnud tegev ka õppejõu ning teadurina Tallinna Tehnikaülikoolis ning juhtinud Eesti Pangaliitu. Tal on doktorikraadi tehnilises füüsikas.

Hannes Lentsius

Hannes on PwC Eesti maksuteenuste juht ning PwC-s töötanud üle 16 aasta. Ta on peamiselt spetsialiseerunud siirdehindadealasele nõustamisele, kuid puutub igapäevaselt kokku ka klientide maksuarvestuse kontrollimisega ning praktiliste maksuküsimuste lahendamisega. Hannes on kogenud koolitaja ja regulaarne lektor PwC avalikel ja sisemistel koolitustel.

Näita rohkem

15:20-15:40 Kohvipaus

Näita rohkem

15:40-16:55 Aktuaalsed maksumuudatused

Nagu juba traditsiooniks on saanud, lõpetab meie konverentsi maksuekspert Lasse Lehis, kes teeb ülevaate olulisematest juba jõustunud ja ees ootavatest muudatustest maksuseadustes.

Lasse Lehis

Lasse on Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent ning Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik. Lisaks akadeemilisele tööle seisab Lasse Eesti Maksumaksjate Liidu näol hea maksumaksjate õiguste kaitsel ning tema kirjutised ja esinemised juhivad tihti tähelepanu maksuõiguse kitsaskohtadele.

Näita rohkem

16:55-17:00 Päeva kokkuvõte, küsimused ja vastused.

Näita rohkem

Korralduslik info

PwC konverents mahub taskusse!

PwC konverentsi ÄPP annab Sulle võimaluse otseühenduseks kogu teadmistepagasiga, mis meil Sulle pakkuda on. Lisaks PwC konverentsi päevakavale ja materjalide allalaadimise võimalusele saad Äppi vahendusel vestelda lektorite ning teiste konverentsikülalistega, kaasa rääkida arvamusküsitlustes, jagada fotosid ja tagasisidet, olla osa sündmusest. Palun lae meie Äpp ja seal olevad materjalid alla kindlasti enne konverentsi. Juhtnöörid ja parooli saadame Sulle personaalsele meiliaadressile, millelt end konverentsile registreerisid.

Näita rohkem

Toimumiskoht

KULTUURIKATEL

Põhja pst 27a
Tallinn 10415
+372 56 2011 15 (E–R kell 9–17)
info@kultuurikatel.ee
facebook.com/kultuurikatel

Näita rohkem

Ühistransport ja parkimine

Tallinna Kultuurikatla juurde saab trammidega 1 (Kopli–Kadriorg) ja 2 (Kopli–Suur-Paala), maha tuleb tulla peatuses „Linnahall“.

Samuti sõidavad „Linnahalli“ peatusesse bussid 3 (Veerenni–Randla), 21 (Balti jaam–Landi), 21B (Balti jaam–Kakumäe), 41 (Balti jaam–Landi), 41B (Balti jaam–Kakumäe) ja 73 (Veerenni–Tööstuse).

Autoga tulles tasub meeles pidada, et vanalinnas on 24h tasuline parkimine. Kultuurikatla külastajatel on võimalik parkida Linnahalli ümbruse tasulistes parklates.

P1 valveta parkla asub kesklinna tsoonis, kus kehtivad Tallinna linna poolt sätestatud tingimused ja tasud. E-R kell 7–19 tasuline, L kell 8–15 tasuline, P ja muul ajal tasuta. Lisainfo: www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.

P2 parkla on avatud Kultuurikatla klientidele ainult õhtusel ajal, vahemikus 19–07. Muul ajal on parkla avatud vaid Kultuurikatla maja töötajatele vastava füüsilise loa olemasolul.

P3 parkla tasud ja tingimused on sätestatud valdaja poolt.

Parkimisalad Kultuurikatla läheduses

Näita rohkem


Räägi julgesti kaasa! 

Kui Sul on mõni põletav murekoht või teema, millest tahaksid kindlasti konverentsil ülevaadet saada, siis jaga seda ka meiega. Kõik küsimused ja ettepanekud saab esitada SIIN

 


 • Registreeru
  veebis

 • Saada e-mail
  ee_pwckoolitused@pwc.com

 • Helista
  +372 614 1800

Registreeru konverentsile täites veebis registreerumisvorm

PwC poolt korraldavatel konverentsidel registreerib sageli rohkem inimesi, kui on saalis kohti. Kohad broneeritakse registreerumise järjekorras. Juhul, kui Sa ei saa konverentsil osaleda, siis palun saada konverentsist loobumiseks teade aadressile ee_pwckoolitused@pwc.com, sest piisavalt varajane teavitus annab võimaluse järgmistel soovijatel konverentsist osa võtta.

Registreeru konverentsile saates kiri e-mailile ee_pwckoolitused@pwc.com

PwC poolt korraldavatel konverentsidel registreerib sageli rohkem inimesi, kui on saalis kohti. Kohad broneeritakse registreerumise järjekorras. Juhul, kui Sa ei saa konverentsil osaleda, siis palun saada konverentsist loobumiseks teade aadressile ee_pwckoolitused@pwc.com, sest piisavalt varajane teavitus annab võimaluse järgmistel soovijatel konverentsist osa võtta.

Registreeru konverentsile helistades telefonil +372 614 1800

PwC poolt korraldavatel konverentsidel registreerib sageli rohkem inimesi, kui on saalis kohti. Kohad broneeritakse registreerumise järjekorras. Juhul, kui Sa ei saa konverentsil osaleda, siis palun saada konverentsist loobumiseks teade aadressile ee_pwckoolitused@pwc.com, sest piisavalt varajane teavitus annab võimaluse järgmistel soovijatel konverentsist osa võtta.

Konverentsi kahe päeva täishind on 449 EUR. Registreerumiseks on järgmised võimalused:

KESKKONNASÕBRALIK PAKETT 
(sisaldab on-line konverentsimaterjale):

kaks päeva
 429 EUR, PwC kliendile* 419 EUR
üks päev 329 EUR, PwC kliendile* 319 EUR

 

TAVAPAKETT
(sisaldab lisaks paberkandjal konverentsimaterjale):

kaks päeva
 449 EUR, PwC kliendile* 439 EUR
üks päev 349 EUR, PwC kliendile* 339 EUR

 


* PwC kliendihind kehtib meie auditi-, nõustamis- või koolitusklientidele, kes on kasutanud meie teenuseid viimase 2 aasta jooksul. 

Hindadele lisandub käibemaks.

Konverentsi hind sisaldab konverentsi materjale (vastavalt valitud paketile), lõunasööke ja kohvipause. Osaledes mitmekesi, kehtivad erinevad hinnasoodustused. Teine osaleja samast kontsernist saab 10% soodustust, iga järgnev osaleja 20% soodustust baashinnast.

Peale registreerumist edastame vastava arve.


PwC poolt korraldavatel konverentsidele registreerib sageli rohkem inimesi, kui on saalis kohti. Kohad broneeritakse registreerumise järjekorras. Juhul, kui Sa ei saa konverentsil osaleda, siis palun saada konverentsist loobumiseks teade aadressile koolitus@ee.pwc.com, sest piisavalt varajane teavitus annab võimaluse järgmistel soovijatel konverentsist osa võtta.

 • Kui loobud osalemisest 15 päeva enne konverentsi toimumist, siis tagastatakse Sinu poolt tasutud osalustasu täies ulatuses;
 • Kui teatad loobumisest vähemalt 7 päeva enne konverentsi toimumist, siis tuleb Sul hüvitada pool konverentsi osalustasust;
 • Juhul, kui Sa teavitad meid loobumisest hiljem kui nimetatud kuupäevad, siis oleme Sinu osalemisega arvestanud ning osalustasu ei kuulu tagastamisele.

 

Võta meiega ühendust

PwC konverentsi korraldustoimkond

Tallinn, PwC Estonia

Follow us