Diploma in IFRS

Přední profesní organizace v oblasti účetnictví a auditu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) vytvořila kvalifikaci, která má za cíl rozvinout znalosti mezinárodních účetních standardů (IFRS).

 

„S kurzem jsem byla velmi spokojena. Ráda bych ocenila zejména pedagogické a odborné schopnosti lektorky paní Martiny Janouškové. Oceňuji též administrativní podporu ze strany Akademie, díky níž pořádaný kurz probíhal plynule a navíc v příjemné atmosféře.“

Lucie Kobzová, Inspektor - specialista dohledu a kontroly obezřetnosti,
Česká národní banka

 

Approved Learning Partner - logo

Program DipIFR ocení:

 • Profesionálové s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví.
 • Zájemci o rozšíření teoretických i praktických znalostí v IFRS.
 • Držitelé kvalifikace v národních standardech účetního výkaznictví, kteří nemají zkušenosti s IFRS.
 • Všichni, kdo se chtějí důkladně připravit na zkoušku DipIFR.

Proč studovat právě s PwC Academií?

 • Naši lektoři jsou profesionálové s dlouhou praxí a bohatými zkušenostmi ze zavádění IFRS do praxe.
 • Nabízíme absolvování zkoušky nanečisto včetně získání hodnocení lektora.
 • Studenti PwC Academie mají až o 30 % větší úspěšnost, než je dlouhodobý celosvětový průměr.
 • Program lze za speciálních podmínek zkombinovat se studiem v rámci ACCA.
 • Poskytujeme administrativní pomoc při přihlašování na zkoušku.

Po absolvování programu DipIFR získáte:

 • podrobnou a ucelenou znalost základních standardů a principů IFRS,
 • dovednosti potřebné pro výkaznictví dle IFRS, vč. konsolidace účetní závěrky,
 • předpoklady pro praktické využití IFRS nejen v mezinárodním prostředí.

Podrobnosti

Závěrečná zkouška se koná dvakrát ročně (vždy v červnu a prosinci) a skládá se pouze v angličtině. Ve stejném jazyce probíhají i osmidenní kurzy, které se pořádají vždy jako příprava pro výše uvedené termíny zkoušek. Semináře se skládají ze 2 modulů a zahrnují:

 • studijní materiály v angličtině vytvořené odborníky PwC,
 • komplexní studijní plán pro závěrečnou zkoušku,
 • intenzivní podporu a poradenství až do momentu vykonání zkoušky,
 • průběžné testy s hodnocením lektora včetně složení zkoušku nanečisto.


Další informace

Zkouška se koná dvakrát ročně - v červnovém a prosincovém termínu. Pro její složení si lze vybrat výukové centrum v Praze, či Brně. Zkouška má písemnou formu, trvá 3 hodiny a 15 minut a obsahuje dvě částí, které zahrnují početní i kompoziční úkoly. Každá otázka se hodnotí pomocí 25bodové škály:

 • část A – max. 25 bodů (jedna požadovaná otázka, může se jednat i o kompozici)
 • část B – max. 75 bodů (účastníci musí správně odpovědět na 3 ze 4 předložených otázek)

K úspěšnému složení zkoušky je nutné získat celkově alespoň 50 bodů.

Studenti musí předložit oficiální dokumentaci, která prokazuje, že splňují alespoň jeden z následujících předpokladů:

 • diplom v oboru profesionálního účetnictví nebo auditu,
 • tříletou praxi v oblasti účetnictví a financí písemně potvrzenou nadřízeným pracovníkem, 
 • vysokoškolský diplom se zaměřením na profesní účetnictví nebo audit spolu s dvouletou pracovní praxí v daných oblastech písemně potvrzenou nadřízeným pracovníkem.

Poplatek není zahrnut v ceně přípravných kurzů PwC Akademie. K vrácení peněz za poplatek v případě nedostavení se na zkoušku se přistupuje pouze v případě skutečně závažných zdravotních, či osobních důvodů.

Termíny a detaily

Přípravný kurz ke zkoušce DipIFR - jaro 2018

část 1: 16.19. dubna 2018 | 8:30–16:00 hod.
část 2: 14.17. května 2018 | 8:30–16:00 hod.
zkouška nanečisto: 28. května 2018 (3,5 h)
PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 
angličtina | získáte 56 CPD bodů

Program je vhodný pro profesionály s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví. Ocení ho ovšem i lidé se zájmem o doplnění a rozšíření stávajících znalosti o teoretické i praktické aspekty IFRS.

 

Cena: 29 000 Kč + DPH

 

V uvedené ceně kurzu není započítán poplatek za zkoušku – ten činí 185 GBP (ACCA může změnit výši poplatku).

Kontakty

Denisa Šoltésová
vedoucí akademie
Tel: +420 604 722 306
Email

Klára Kubíková
koordinátorka klientských kurzů
Tel: +420 735 729 788
Email

Buďte s námi v obraze