CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM)

Komu je program určen?

CIPD Certificate in HRM je vhodný pro profesionály v oblasti lidských zdrojů, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a posunout své znalosti na vyšší úroveň. K přidané hodnotě programu patří i možnost sdílet zkušenosti s HR profesionály z různých oblastí podnikání. 
 

Obsah programu

CIPD Certificate in HR Management (CHRM) je roční studijní program certifikovaný CIPD. Jeho cílem je zvýšení efektivity při prokazování schopností a plnění povinností v rámci různých rolí řízení a rozvoje lidí. 

Program se skládá z 10 školících dnů - zahrnuje face-to-face výuku a online webináře. Jeho součástí je i přístup do online platformy VLE (Virtual Learning Environment). Během kurzu budete po každém tematickém bloku zpracovávat případovou studii v délce 3 000 slov. Při individuálním studiu můžete vycházet z připraveného seznamu doporučené literatury. Po úspěšném absolvování programu získáte celosvětově uznávaný CIPD certifikát.

Strategický HR profesionál
 • Co je potřeba pro to, aby se člověk stal strategickým HR profesionálem.
 • Efektivnost a efektivita v práci.
 • Schopnost fungovat jako aktivní spolupracující člen pro top management společnosti, který organizaci přináší přidanou hodnotu.
Strategický HR management a koordinace HR činností
 • Definování záměrů a klíčových cílů HR v dnešních organizacích v souladu s firemní strategií a vnějšími vlivy.
 • Možnosti vyhodnocování činnosti HR, pokud jde o přidanou hodnotu a přínos k udržování výkonnosti organizace.
 • Přínos HR pro efektivní řízení změn.
 • Úloha etiky a profesionality v řízení a rozvoji lidských zdrojů.
 • Vztah mezi výkonností organizace a efektivním řízením a rozvojem lidských zdrojů.
   
Používání informací v HR
 • Identifikace a vhodné využití různých zdrojů informací v HR.
 • Vedení výzkumu malého rozsahu a analýza výsledků.
 • Jak dělat relevantní závěry a vyhodnocovat alternativy pro změnu.
 • Sestavení jasných a výstižných reportů týkajících se HR a vlivu na podnikání.
   

 

Management odměňování
 • Jak funguje odměňování v kontextu podnikání a jak ho využít k formulování byznys cílů.
 • Klíčové perspektivy, které poskytují informace pro přijímání rozhodnutí týkajících se odměňování.
 • Klíčové principy, strategie a postupy odměňování.
 • Role liniových manažerů při prosazování kultury orientované na výkon, při rozhodování o odměňování a řízení udržitelného výkonu organizace.
   
Získávání a rozvoj talentů
 • Současné klíčové trendy na trhu práce a jejich význam pro různé typy organizací v různých zemích.
 • Schopnost ujmout se plánování klíčových aktivit při plánovaní a získávání nových talentů.
 • Jak přispět k vývoji strategií pro zajištění lidských zdrojů.
 • Účinné řízení aktivit spojených s náborem a výběrem nových pracovníků v rámci práva a nejlepších zažitých postupů praxe.
 • Jak se dá maximalizovat udržení stávajících zaměstnanců.
   

 

Koučink a mentoring
 • Podstata, účel a výhody koučinku a mentoringu v organizaci.
 • Jakými různými způsoby může být v organizaci využit koučink a mentoring.
 • Podpora implementace programů koučinku a mentoringu v organizaci.
   

 

Termíny jednotlivých modulů:

Úvod - 90 minut ONLINE bude upřesněno
Modul 1&2:  HR Profesionál a koordinace HR činností bude upřesněno
Modul 3:       Používání informací v HR bude upřesněno
Modul 4:       Management odměňování bude upřesněno
Modul 5:       Získávání a rozvoj talentů bude upřesněno
Modul 6:       Koučink a mentoring bude upřesněno

           podzim 2021           

    | Online (90 mins)
| 9 a.m. – 5 p.m
          | 9 a.m. – 5 p.m.         
 | 9 a.m. – 5 p.m.
 | 9 a.m. – 5 p.m.

PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 
angličtina | získáte 70 CPD bodů

Cena:  73 500 Kč + DPH

 

Pečlivě monitorujeme současnou situaci a v případě potřeby jsme připraveni převést celý CIPD CHRM program do online prostředí.

Cena programu zahrnuje výuku i veškeré studijní materiály. 

Cena naopak nezahrnuje CIPD poplatky: Admission fee 40 GBP + Annual subscription fee 98 GBP v prvním roce studia a 98 GBP v druhém roce do udělení CIPD certifikátu.

 

Kontakty

Aneta Štíchová

Aneta Štíchová

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 734 353 825

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze