Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

CIPD Advanced Diploma in Strategic People Management - Level 7

CIPD kvalifikace Vám pomůže získat klíčové vlastnosti
a dovednosti v oblasti lidských zdrojů a profesionální uznání
s mezinárodním certifikátem. 

Mezinárodně uznávaná kvalifikace

CIPD Advanced Diploma in Strategic People Management je vzdělávací program, který Vám pomůže v rozvoji Vaší HR kariéry.
Program Vám poskytne širší pohled na výzvy, kterým HR v současnosti čelí, pomůže Vám rozvíjet Vaše schopnosti, vyhodnocovat efektivitu HR modelů a postupů a zlepší Vaše plánovací a analytické dovednosti i schopnosti, které využijete při řešení problémů v oblasti HR. 

Po úspěšném absolvování programu navíc získáte členství ve vzdělávací komunitě klíčových profesionálů a lídrů z předních organizací v oblasti střední a východní Evropy.

CIPD program: 

 • přináší strategické informace o klíčových oblastech řízení lidských zdrojů
 • poskytuje přístup k poznatkům z výzkumů od předních světových odborníků na lidské zdroje, díky kterým můžete čelit současným výzvám, inspirovat ostatní a ovlivňovat změny
 • pomůže Vám rozvíjet Vaši kariéru a ovlivňovat důležité firemní procesy

CIPD certifikace

Členství v CIPD prokazuje Vaši profesionalitu a získané odborné znalosti v oblasti lidských zdrojů. Jakmile se zaregistrujete ke studiu CIPD, stanete se studentským členem a zahájíte cestu vedoucí k získání mezinárodně uznávané CIPD certifikace. Během Vašeho studia Vás budeme po celou dobu podporovat ve Vašem studiu i osobním růstu. Současně s tím získáte i přístup k rozsáhlým zdrojům - odborným CIPD výzkumům, periodikům, factsheetům, lince podpory a online komunitě, díky které budete moct navázat nové kontakty. 

CIPD Advanced Diploma in Strategic People Management poskytuje přidružené členství (doc. CIPD) a po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky mohou uchazeči s příslušnými odbornými zkušenostmi požádat o charterové členství. 

 

Moduly programu:

Modul 1: Práce a pracovní život v měnícím se podnikatelském prostředí (2 dny)

 • Jak environmentální změny ovlivňují zaměstnanost, práci a řízení lidí ve společnostech.
 • Současný a krátkodobý rozvoj lidí v prostředí byznysu a managementu.
 • Jak změny, inovace a kreativita mohou podpořit zvýšení produktivity ve společnostech.
 • Klíčové vzájemné vztahy mezi závazky společností v oblasti etiky, udržitelnosti, diverzity a blahobytu.

Modul 2: Strategie řízení a rozvoje lidí s cílem zvýšit výkonnost (2 dny)

 • Výhody sladění postupů lidí s firemní strategií a kulturou.
 • Jak vývoj postupů v oblasti řízení lidí zlepšuje výkonnost organizace a zkušenosti zaměstnanců.
 • Současná praxe v hlavních oblastech řízení a rozvoje lidí.
 • Úloha a vliv zaměstnanců v různých prostředích.

Modul 3: Osobní výkonnost, etika a smysl pro byznys (1 den)

 • Jak modelovat principy a hodnoty podporující inkluzivitu zaměřenou na maximalizaci přínosu lidských zdrojů pro firmu.
 • Jak dosáhnout a udržet individuální a firemní obchodní výsledky.
 • Jak zvýšit osobní výkon pomocí učení. 
 • Jak ovlivňovat ostatní během rozhodování a jak projevit odvahu a přesvědčení.

Modul 4: Výzkumné poznatky v praxi (1 den)

 • Jak naplánovat výzkumný projekt s přidanou hodnotou pro společnost.
 • Jak zdůvodnit nejvhodnější výzkumné metody pro sběr dat pro vybraný projekt.
 • Jak analyzovat data, abyste mohli činit rozhodnutí a poskytovat informace o podnikání a řízení lidí.
 • Jak navrhovat doporučení na základě závěrů získaných z výzkumu a analýzy.

Modul 5: Strategické pracovněprávní vztahy (1 den)

 • Různé pohledy na pracovněprávní vztahy a na to, jak ovlivňují úlohy lidí, profesionálů a liniových manažerů.
 • Jak mohou externí instituce formovat poměry na organizační úrovni.
 • Jak mohou HR odborníci ve spolupráci se zaměstnanci a odbory udržovat porozumění a schopnost navzájem se poslouchat.
 • Jak HR odborníci pracují se zaměstnanci a odbory na zmírnění rizik v rámci organizace. 

Modul 6: Zdroje a řízení talentů na udržení úspěchu (2 dny)

 • Vliv měnícího se podnikatelského prostředí na lidské zdroje a strategii zaměřenou na talent management. 
 • Strategie náboru a výběrového procesu. 
 • Význam plánování nástupnictví na podporu udržitelné výkonnosti organizace. 
 • Přístupy ke zlepšení individuálních a týmových výkonů.

Modul 7: Strategické řízení odměn (2 dny)

 • Účinné strategie odměňování a politika odměňování. 
 • Pochopení hodnoty přístupu zahrnující "celkové odměny".
 • Mzdové/platové struktury a přístupy k určování úrovní platů.
 • Význam organizačních přístupů k dodržování etických postupů a postupů v odměňování.

Modul 8: Učení pomocí nových technologií (2 dny)

 • Technologický vývoj a jeho vliv na učení a osobní rozvoj. 
 • Různá technologická řešení a jejich význam v rámci učení a rozvoje.
 • Implementace technologií v organizaci za účelem rozvoje zaměstnanců.
 • Úloha dat a statistik při zlepšování efektivnosti učení a rozvoje zaměstnanců v rámci organizace. 

Struktura programu

 • 12měsíční program je sestaven z jednotlivých workshopů (13 vyučovacích dnů) a dalších vzdělávacích aktivit.
 • Během kurzu budete zpracovávat hodnocené případové studie.
 • Program vedou zkušení HR odborníci z PwC, kteří mají akreditaci na vedení CIPD výuky. 

Pro koho je program vhodný 

Program je vhodný pro zkušené HR odborníky, kteří: 

 • jsou na seniornějších pozicích, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit schopnosti a vědomosti potřebné pro nastavení HR strategií
 • mají zájem neustále pracovat na svém rozvoji a rozvíjet se v oblasti lidských zdrojů

CIPD a PwC Akademie

 • CIPD je profesionální vzdělávací organizace pro manažery v oblasti lidských zdrojů. Již více než 100 let prosazuje profesionální standardy pro rozvoj řízení lidských zdrojů a rozvoj zaměstnanců a podporuje pozitivní změny ve světě práce s cílem zlepšit práci i pracovní život. 
 • Nová CIPD profesní mapa nastavuje mezinárodní standardy pro oblast lidských zdrojů a podporuje soubor kvalifikací, které spojují odborníky všech HR specializací a zkušeností.
 • PwC je lídr v oblasti poradenských služeb, PwC Akademie je Centre of Excellence pro kvalifikaci CIPD.
 • V PwC Akademii máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním odborných kvalifikací a ročně vyškolíme více než 10 000 studentů - kvalifikovaných specialistů v různých odborných oblastech, včetně HR. Naši CIPD lektoři jsou přední konzultanti v oblasti HR, kteří jsou certifikovaní a mají rozsáhlé odborné a školící dovednosti.
 • PwC Akademie Vám umožňuje těžit z globální sítě PwC a z jejích zkušeností, znalostí a aplikované praxe, čímž přispívá k tomu, abyste získali nejvyšší přidanou hodnotu pro Váš byznys a kariéru.

 

Termíny a bližší informace:
Úvod: 15 březen 2022
Module 1: 16 & 24 březen 2022
Module 2: 10, 20 & 30 květen 2022
Module 3: 23, 30 červen & 7 červenec 2022
Module 4: 5 & 12 září 2022
Module 5: 21 & 28 říjen 2022
Module 6: 2, 9 & 16 prosinec 2022
Module 7: 3, 10 & 17 únor 2023
Module 8: 3, 14 & 21 duben 2023

Online interaktivní kurz
angličtina | získáte 91 CPD bodů
Cena: 73 500 Kč + DPH

 
Cena nezahrnuje:
registrační poplatek (190 GBP) a poplatek za členství (98 GBP).
Poplatek za členství je účtován dvakrát (studium tvrá déle než 2 roky).

Lektor

Vanda Šinková - fotografie

Vanda Šinková je členem profesní organizace CIPD a jako certifikovaná školitelka zastřešuje studijní programy v zemích střední a východní Evropy. Vanda zároveň řídí CIPD Centre of Excellence pro tento region. Věnuje se koučinku a vede školení soft skills pro manažery i řadové pracovníky na Slovensku i v zahraničí. Vanda byla více než 15 let zodpovědná za veškerou agendu řízení lidských zdrojů v PwC, kde se věnovala organizačnímu rozvoji a rozvoji talentů, strategickému HR managementu, talent managementu i řízení změn.
 

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze