Základy finančního účetnictví dle IFRS

bude upřesněno | 9:00–17:00 hod.
PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
angličtina | získáte 14 CPD bodů

  • Získáte přehled o nejdůležitějších aspektech IFRS - účetní závěrka, účetní pravidla, účetní odhady a chyby, události po rozvahovém dni, hmotný majetek, nehmotný majetek, investiční majetek, náklady na půjčku, snížení hodnoty;
  • Seznámíte se s následujícími oblastmi: zásoby, rezervy a opravné položky, vykazování výnosů, odložená daň, smlouvy o zhotovení, zaměstnanecké benefity, úhrady vázané na akcie.
  • Naučíte se používat standardy pro podnikové kombinace, konsolidaci, účetnictví přidružených a společných podniků.
  • Pochopíte výpočet odložené daně, základy finančních nástrojů, dopady změn směnných kurzů, finančního, operativního a vloženého leasingu, mezitímní účetní výkaznictví a dozvíte se o budoucnosti IFRS.


Cena: 9 900 Kč + DPHKontakty

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Aneta Štíchová

Aneta Štíchová

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 734 353 825

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze